Poradniki "Powiedzieć i rozmawiać"

powiedziec i rozmawiac 0-7 okładka

Pierwsze polskojęzyczne poradniki dla rodziców dzieci, które przyszły na świat dzięki adopcji prenatalnej!

Broszury „Powiedzieć i Rozmawiać” to polskojęzyczna wersja poradników dla rodziców „Telling and Talking” wydanych w 2009 roku przez brytyjskie Stowarzyszenie Donor Conception Network, zrzeszające rodziców dzieci urodzonych dzięki adopcji prenatalnej, dawców, dawczynie oraz dorosłe dzieci urodzone dzięki dawstwu komórek lub zarodków.

Autorka broszur, Olivia Montuschi, jest matką dwójki dorosłych dzieci urodzonych dzięki dawstwu nasienia, a także wraz z mężem współzałożycielką Donor Conception Network. W broszurach zabierają głos także psycholodzy oraz rodzice dzieci urodzonych dzięki adopcji prenatalnej. Jest to więc unikalne połączenie wiedzy teoretycznej i wieloletnich osobistych doświadczeń.

Udostępniając tą broszurę chcemy by polscy rodzice dzieci poczętych dzięki adopcji prenatalnej zyskali możliwość zetknięcia się z treściami oswajającymi temat otwartości wewnątrzrodzinnej, pokazującymi siłę więzi rodzinnych i eksponującymi wartość świadomego rodzicielstwa dzięki dawstwu. Wstęp do broszur napisał psycholog i psychoterapeuta Wojciech Eichelberger.

Wojciech Eichelberger

Można być tylko wdzięcznym inicjatorom i organizatorom projektu „Powiedzieć i rozmawiać” za ich wrażliwość, wizję, odpowiedzialność i odwagę. Żyjemy w czasach wielkiej i gwałtownej transformacji biotechnologicznej i obyczajowej. Nie nadążają za nią prawodawcy, nie nadąża za nią system edukacyjny ani instytucje religijne, nie nadążamy też my – zwykli ludzie – z naszą refleksją etyczną i światopoglądową, z weryfikacją przekonań i nawykowych emocjonalnych reakcji – a nawet brakuje nam języka aby to wszystko ponazywać. A w międzyczasie – z pomocą nowoczesnej biotechnologii – w sytuacjach i konfiguracjach rodzinnych o jakich nam się do niedawna nie śniło, rodzą się i żyją coraz większe ilości dzieci. I wszystko wskazuje na to, że ilość dzieci poczętych biotechnologicznie będzie gwałtownie wzrastać. Te dzieci i ich niebiologicznych rodziców a także nowe konfiguracje rodzinne trzeba wyrwać z zaklętego kręgu milczenia, życia z poczuciem mrocznej tajemnicy i ryzyka napiętnowania. To nasz obowiązek także wobec nas samych – wobec naszych zaklętych w oderwanym od rzeczywistości myśleniu i odczuwaniu serc i umysłów.
 Wojciech Eichelberger