Autor:

groszek

Data publikacji:

04.06.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Programy Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro

finansowanie in vitro

Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego funkcjonował w Polsce w latach 2013-2016. Z Programu skorzystało ponad 17 tysięcy par a efektem jego działania są narodziny ponad 20 000 dzieci. Dane te świadczą o ogromnym zapotrzebowaniu na programy zdrowotne ukierunkowane na finansowanie kosztów leczenia niepłodności metodą in vitro.

Po wycofaniu refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro Polska pozostaje jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie wspiera finansowo pacjentów wymagających terapii ivf.

Obecnie z finansowym wsparciem dla niepłodnych przychodzą wybrane samorządy.

Zebraliśmy dla Was informacje na temat wszystkich, działających obecnie Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, realizowanych na poziomie gmin, powiatów i województw.

Jeżeli wiesz o funkcjonującym programie wsparcia leczenia niepłodności, którego nie ma na naszej liście, daj nam znać! Napisz do nas na adres stowarzyszenie@nasz-bocian.pl

 

Spis dostępnych programów:

 

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku”

lokalizacja: województwo lubuskie
czas trwania: rok 2020
zakres wsparcia:  maksymalnie trzykrotne dofinansowanie do 5 000 zł jednej procedury in vitro (pod warunkiem niewykorzystania przez parę puli trzech cykli dofinansowanych w ramach programu lubuskiego przez cały okres jego trwania, czyli od 2018 roku)
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • pary zameldowane na stałe w woj. lubuskim
 • pary, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu
 • w dniu zgłoszenia do Programu, wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia,
 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,5ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • para spełnia ustawowe, warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez klinikę, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku.

link do programu: Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku”
realizator:  Invimed Poznań

Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego

lokalizacja: województwo mazowieckie
czas trwania: lata 2020-2022
zakres wsparcia:  maksymalnie do 6 000 zł na jedną procedurę zapłodnienia pozaustrojowego. Każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym zostanie zrefundowana procedura mrożnia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 3 600 zł
dla kogo:   kryteria kwalifikacji do udziału w programie w zakresie zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

 • osoby aplikujące do Programu w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 20 lat;
 • osoby aplikujące do Programu muszą mieszkać na terenie województwa mazowieckiego
 • osoby aplikujące do Programu muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
 • u osób aplikujących do Programu musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. 

link do programu: Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku”
realizator:  Invimed Warszawa, Gameta Warszawa, Gravida Płock

Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022

lokalizacja: Bydgoszcz
czas trwania: lata 2019-2022
zakres wsparcia: uczestnicy Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2000 zł do procedury adopcji zarodka.
dla kogo: do Programu zostaną zakwalifikowane pary nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Bydgoszczy;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów

link do programu: Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022
realizator:  Klinika Zdrówko Niemcz, Gameta Łódź

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020

lokalizacja: Chojnice
czas trwania: lata 2017-2020
zakres wsparcia: maksymalnie trzykrotne dofinansowanie do 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro, każda para objęta programem może skorzystać bezpłatnie z wizyty u psychologa
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • małżeństwa mieszkające w Chojnicach (rozliczające tu podatki)
 • w dniu zgłoszenia wiek kobiety 21-40 lat wg rocznika urodzenia, (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia)
 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020
realizator:  Gameta Gdynia, Invicta Gdańsk, Genesis Bydgoszcz (Solmed Chojnice)

Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy"

lokalizacja: Częstochowa
czas trwania: obecna edycja 2018-2020 r., wsparcie od 2012 r.
zakres wsparcia:  jednorazowe dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat w/g rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkańcami Częstochowy,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

link do programu: Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy"

realizator: Angelius Provita Katowice, Novomedica Mysłowice, Klinika Bocian: Białystok, Warszawa, Katowice, Gameta Łódź, Invimed Katowice, Artvimed Kraków, Invicta: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gyncentrum: Katowice, Częstochowa, Bielsko-Biała

 

Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska

lokalizacja: Gdańsk
czas trwania: lata 2017-2020
zakres wsparcia: maksymalnie trzykrotne dofinansowanie do 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para musi pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim i płacić podatki w Gdańsku
 • wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-40 lat wg rocznika urodzenia, (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety z chorobą nowotworową) oraz kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu (od 18 roku życia)
 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy)
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska
realizator:  Invicta Gdańsk, Gameta Gdynia, Invimed Gdynia

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2024

lokalizacja: Kołobrzeg
czas trwania: lata 2020-2023
zakres wsparcia: dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety od 20 do 40 lat (wg. rocznika urodzenia),
 • zdiagnozowana niepłodność kobieca (ICD10: N97) i/lub męska (ICD10: N47),
 • wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego, określone w ustawie o leczeniu niepłodności,
 • zgoda na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków i transferów mrożonych zarodków,
 • posiadanie przez obie osoby w Parze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2024
realizator:  Invicta Gdańsk, Vitrolive Szczecin,  Kliniki Bocian w: Poznaniu, Warszawie, Białymstoku i Katowicach

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020

lokalizacja: Łódź
czas trwania: 2016-2020
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do procedury, dofinansowanie maksymalnie trzech zabiegów
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para musi zamieszkiwać w Łodzi i pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • wiek kobiety w przedziale 20-40 lat i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyidukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia, jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 5,
 • szybkiej kwalifikacji podlegają pary ze schorzeniem nowotworowym w celu zachowania płodności - mnożenia gamet lub zarodków

link do programu: Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020
realizator:  Salve Medica, Gameta Łódź

Program polityki zdrowotnej. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019 – 2023

lokalizacja: Pabianice
czas trwania: 2019-2023
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do jednej procedury
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki antralne w jajniku),
 • warunkowo kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków antralnych w jajnikach jest powyżej 5
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu pabianickiego

link do programu: Program polityki zdrowotnej. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2019 – 2023
realizator:  Gameta Łódź

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020

lokalizacja: Poznań
czas trwania: 2017-2020
zakres wsparcia: możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka
dla kogo: do programu zostają zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia,
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
 • są mieszkańcami miasta Poznania

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020
realizator:  Invimed Poznań, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Bocian Poznań

Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2018 – 2022

lokalizacja:  Słupsk
czas trwania: 2018-2022
zakres wsparcia: para może skorzystać z dofinansowania do:

 • jednej procedury w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka,
 • dwóch procedur w sytuacji gdy pierwsza procedura była nieskuteczna

dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • pary, które przeszły u których wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, lub mają bezpośrednie wskazania do zabiegu do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • od co najmniej roku są mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z US w Słupsku pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna),

WYMOGI MEDYCZNE:

 • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7 ng/ml (badania nie starsze niż 6 miesięcy),
 • para spełnia ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2018 – 2022
realizator:  Gameta: Gdynia, Łódź, Invicta: Gdańsk, Słupsk, Gdynia, Invimed Gdynia

Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020

lokalizacja: Sosnowiec
czas trwania: 2017-2020
zakres wsparcia: dofinansowanie w wys. 5000,00 zł do procedury, dofinansowanie maksymalnie trzech zabiegów
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca,
 • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego

link do programu: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020
realizator:  Artvimed Kraków, Klinika Bocian: Katowice, Białystok, Warszawa, Gyncentrum: Katowice Częstochowa Bielsko-Biała, Invimed Katowice

Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina

lokalizacja: Szczecin
czas trwania: 2019-2021
zakres wsparcia: dofinansowanie co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch procedur zapłodnienia pozaustrojowego, w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł za jedną procedurę (z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków)
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w  Szczecinie (w skrócie SPSK nr 1 PUM) i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 • wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat,
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 roku

link do programu: Program polityki zdrowotnej - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina
realizator:  Vitrolive Szczecin, Invicta: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Słupsk, Gdynia, Bydgoszcz

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021

lokalizacja: Tarnowo Podgórne
czas trwania: 2019-2021
zakres wsparcia: możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury, maksymalnie dwóch procedur.
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat wg rocznika urodzenia, wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat wg rocznika urodzenia,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne od min. 12 miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,
 • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
 • wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

link do programu: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021
realizator:  GAMETA Łódź, INVICTA: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia

lokalizacja: Wrocław
czas trwania: rok 2020
zakres wsparcia: dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do programu w wysokości do 100%, w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,
 • w dniu zgłoszenia do programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, warunkowo do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
 • para zgłaszająca akces do programu mieszka na terenie miasta Wrocławia

link do programu: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia
realizator:  Invicta Wrocław, Invimed Wrocław

Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego

lokalizacja: Warszawa
czas trwania: 2019-2022
zakres wsparcia: program obejmuje dofinansowanie do 5000 zł do każdej procedury i nie więcej niż 80% całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, maksymalnie trzy zabiegi, jeśli wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety w przedziale 25 - 40 lat; para pozostaje w związku małżeńskim lub nieformalnym,
 • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,
 • para nie uczestniczyła lub uczestniczyła maksymalnie w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach finansowanych ze środków publicznych (wówczas przysługuje 1 próba),
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,
 • do programu zostaną zakwalifikowane także kobiety w wieku 18-40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby

link do programu: Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego
realizator:  Klinia Bocian Warszawa, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Warszawa, Fertimedica Warszawa, Invimed Warszawa, Invicta Warszawa, Novum Warszawa, Oviklinika grupa Angelius Warszawa, Gameta Warszawa

Program polityki zdrowotnej - Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020

lokalizacja: cała Polska
czas trwania:  1 września 2016 r. - 31 grudnia 2020 r.
zakres wsparcia:  prowadzenie kompleksowej diagnostyki niepłodności, objęcie uczestników opieką psychologiczną i kierowanie do dalszego leczenia w ramach systemu opieki zdrowotnej
dla kogo: dla niezdiagnozowanych wcześniej par po 12 miesiącach bezskutecznych starań o ciążę. Program zakłada diagnostykę 8 tys par.
link:  Program polityki zdrowotnej - Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020
realizator: lista 16 realizatorów do ściągnięcia w linku powyżej

Program polityki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020 - 2022

lokalizacja: Gmina Nowogard
czas trwania:  2020-2022
zakres wsparcia:  dofinansowanie do jednej, zindywidualizowanej procedury in vitro (IVF/ICSI) w wysokości 50% kosztów (nie więcej niż 10.000 złotych) 
dla kogo: do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

 • para pozostaje w związku partnerskim lub małżeńskim 
 • oboje są mieszkańcami Gminy Nowogard
 • wiek kobiety  20 – 40 lat (wg. rocznika urodzenia)
 • dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u Pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem  rezerwy jajnikowej AMH > 0,7 ng/mL,  oraz u Par korzystających podczas procedury z żeńskich komórek rozrodczych dawczyni
 • para ma wskazania medyczne do podjęcia terapii z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, określone w ustawie o leczeniu niepłodności i wynikające z obowiązujących rekomendacji.

link:  Program polityki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022
realizator: Gameta Gdynia, Invicta Gdańsk, Bocian Białystok, Vitrolive Szczecin

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola okres realizacji 2020-2021

lokalizacja: Opole
czas trwania:  2020-2021
zakres wsparcia:  dofinansowanie w wysokości 5000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych gamet lub z wykorzystaniem gamet/zarodków dawców
dla kogo:

 • dla mieszkańców Opola pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim
 • w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 42-go roku życia (według rocznika urodzenia). W przypadku korzystania z własnych komórek jajowych warunkiem jest dobra rezerwa jajnikowa, potwierdzona badaniem AMH (powyżej 0,7 ng/mL)

link: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Opola
realizator: PARENS Ośrodek Leczenia Niepłodności w Opolu

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020 – 2023

lokalizacja: Świdnica
czas trwania:  2020-2023
zakres wsparcia:  dofinansowanie w wysokości 5000 zł do jednej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych gamet lub z wykorzystaniem gamet/zarodków dawców
dla kogo:

 • para zgłaszająca akces do Programu zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Świdnica (jest zameldowana na terenie Gminy Miasto Świdnica od min 12 m-cy w chwili zgłoszenia do Programu);
 • w dniu zgłoszenia do Programu wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat, a mężczyzny 25-50 lat;
 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w Programie.

link: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Świdnica
realizator: Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA Gdańsk