Wpłać darowiznę bezpośrednio na rachunek bankowy

Tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu. Pozostałe formy z racji przekazywania środków przez pośrednika mimo że również wpływają na konto naszego Stowarzyszenia, nie zawsze są przez urzędy traktowane jako darowizna, którą można odliczyć. 

Konto Stowarzyszenia: 42 1020 1097 0000 7002 0088 0286

Tytuł przelewu: NA CELE STOWARZYSZENIA

Dane banku: Bank PKO BP SA IX o/Warszawa

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Rozliczenie ulgi na darowiznę oraz przekazanie 1% na organizację pożytku publicznego w ramach jednej deklaracji podatkowej nie wyklucza się. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego jedna setna część trafia do potrzebujących zamiast do skarbu państwa. W ten sposób podatnik sam ma wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają jego pieniądze.