avatar
bloo

Dodane historie

Zakaz in vitro? No cóż...

Nie zliczę, ile razy czytałam na Bocianowych Pamiętnikach gorące oburzenie, g ...

12/06/2016