Autor:

Agnieszka Damska

Data publikacji:

28.07.2022

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w 2022

dofinansowanie in vitro Bydgoszcz

Autorem programu dofinansowania do in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy jest Stowarzyszenie Nasz Bocian.

Miasto Bydgoszcz wspiera leczenie niepłodności metodą in vitro. Miejski Program będzie działać do końca 2022 roku – dzięki niemu niepłodne pary mogą otrzymać dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro z budżetu miasta w wysokości do 5 000 zł. W ramach Programu każda zakwalifikowana para ma prawo do skorzystania z jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji oraz bezpłatnej wizyty u psychologa leczenia niepłodności. Na Program w cyklu czteroletnim miasto przeznaczy 2 025 000 zł.

Cele programu in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy | Zakres dofinansowania do in vitro i procedury adopcji zarodka | Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Bydgoszczy? | Kto nie może uczestniczyć w programie? | Realizatorzy programu in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy

Cele programu in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy

Celem Programu jest jest poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców.

Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe:

 • poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy w trakcie trwania Programu poprzez umożliwienie skorzystania z dofinansowanej procedury in vitro 103 parom rocznie
 • obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów poprzez dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro w kwocie 5000zł/para oraz procedury adopcji zarodka w kwocie 2 000 zł/para w trakcie trwania Programu

Zakres dofinansowania do in vitro i procedury adopcji zarodka

Uczestnicy Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2000 zł do procedury adopcji zarodka.

Kto może skorzystać z dofinansowania in vitro w Bydgoszczy?

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 43 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami Bydgoszczy;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Kto nie może uczestniczyć w programie?

Kryteria wykluczenia stanowią:

1. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia)
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy

2. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie - dawstwo męskich komórek rozrodczych:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego

3. Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Realizatorzy programu in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy

Realizatorami bydgoskiego programu są Klinika Zdrówko Niemcz oraz Gameta Łódź.

Link do programu: Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022