Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej w Białymstoku

Istnieje od 2008 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności
 • posiada certyfikat ISO i/lub CMJ
 • wykonuje badania/zabiegi w ramach NFZ:

Dane placówki

pin

Adres:

Białystok,15-276
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A

phone

Telefon:

85 746 88 18

Nasza lokalizacja

Raport finalny 2015


Nazwa Ośrodka Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
Data przeprowadzonego monitoringu 24.02.2015Spis treści raportu:

1. Podstawowe informacje o Ośrodku

2. Opis Ośrodka

3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i
przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta

4. Program refundacyjny

5. Rejestracja wizyty

6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty

7. Opieka nad mężczyzną

8. Opieka nad kobietą

9. Umowy z NFZ

10. Prawo: umowy
cywilnoprawne i prawa pacjenta

11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej

12. Prawo do
dokumentacji medycznej

13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia

14. Pary nieheteroseksualne

15. opieka psychologiczna

16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków

17. NASZE REKOMENDACJE

1. Podstawowe informacje o Ośrodku


Ośrodek przestrzega algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ośrodek raportuje swoje wyniki
do ESHRE oraz ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008.
Personel Ośrodka posiada członkostwo w ESHRE i  uczestniczy w
szkoleniach ESHRE. Embriolodzy zatrudnieni w Ośrodku posiadają
certyfikaty embriologiczne ESHRE: jedna osoba posiada certyfikat Senior
Clinical Embryologist ESHRE, druga posiada certyfikat Clinical
Embryologist ESHRE.  Ośrodek zadeklarował znajomość „Pacjenckich
standardów w leczeniu niepłodności 2014” przygotowanych przez
Stowarzyszenie NASZ BOCIAN. Ośrodek wykonuje świadczenia w ramach NFZ.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej należy do
struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jest ona
realizatorem Programu MZ.Dopiero w trakcie monitoringu okazało się, że Ośrodek bardzo ściśle
współpracuje z Centrum ARTemida w Białymstoku. Obydwa Ośrodki wzajemnie
uzupełniają swoją ofertę, co powoduje, że w trakcie procedury in vitro
pacjenci są pod opieką obu placówek w zależności od etapu leczenia, na
którym się znajdują.Centrum ARTemida zajmuje się leczeniem niepłodności w zakresie:

 • stymulacja owulacji wraz z monitorowaniem,
 • zabiegi inseminacji domacicznej - AIH, AID

Natomiast poniższe zabiegi są wykonywane w ramach Kliniki Rozrodczości
i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku, którego dotyczy niniejszy raport:

 • programy IVF, ICSI, TESA
 • wszystkie zabiegi i badania wymagające hospitalizacji takie jak:
  laparoskopia, zabiegi operacyjne niezbędne  w trakcie leczenia
  niepłodności,  punkcja jajników etc.

Tak więc wizyty lekarskie, badania laboratoryjne, diagnoza niepłodności i przygotowanie

do zabiegów lub procedur odbywają się w Centrum ARTemida, a do Kliniki
Szpitala trafiają pacjenci na badania wymagające hospitalizacji oraz
część procedury IVF: punkcję i transfer/kriotransfer.Taki sam podział usług występuje także przy realizacji rządowego programu refundacji in vitro.

Z powodu wyżej naszkicowanej ścisłej współpracy pomiędzy tymi dwoma
podmiotami, niniejszy raport należy czytać łącznie z raportem Centrum
ARTemida, ponieważ niektóre etapy leczenia (diagnostyka, przygotowanie
do zabiegu) są realizowane tylko w jednym z podmiotów. Zostało to
każdorazowo zaznaczone w rozdziale raportu, gdzie umieściłyśmy
odesłanie do raportu drugiego podmiotu. Z uwagi na tę wyjątkową
sytuację monitoring  Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
został przeprowadzony w tym samym dniu, co monitoring Centrum ARTemida
i część informacji jest wspólna dla obu podmiotów, część zaś rozłączna.
Pod używanym w raporcie określeniem „Ośrodek” każdorazowo rozumiemy
Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Centrum ARTemida występuje w
raporcie  jako „Centrum”.2. Opis Ośrodka


Ośrodek usytuowany jest w kompleksie budynków Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Białymstoku. Wjeżdżając przez szlabany na obszerny
parking należy udać się w lewą stronę. Znajdziemy tam drzwi z szyldem
„Ginekologiczno-położnicza izba przyjęć”. Należy przez nie wejść i udać
się schodami na pierwsze piętro (w budynku jest winda).  Oddział
jest wyremontowany, w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zgodnie z obserwacjami bezpośrednimi potwierdziłyśmy
obecność Karty Praw Pacjenta w izbie przyjęć, jej kopię udostępniono
również na oddziale Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej.Sytuacja badawcza:Monitoring Ośrodka został przeprowadzony w tym samym dniu co monitoring
Centrum ARTemida. Pacjentki, z którymi rozmawiano, były pacjentkami
leczącymi się w obu placówkach jednocześnie: w części diagnostycznej
korzystały z usług Centrum ARTemida, w części zabiegowej korzystały z
usług Ośrodka. Monitoring odbywał się w godzinach wieczornych w
regularnym dniu pracy Ośrodka.3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy
Ośrodka wobec pacjenta


Strona WWW:

Ośrodek posiada stronę WWW, jednak jest ona bardzo ogólna i zawiera
bardzo skrótowe informacje dotyczące oferty Ośrodka. Na stronie można w
zasadzie uzyskać dane teleadresowe Ośrodka, poznać spis pracującej
kadry (lekarze, embriolodzy, położne), uzyskać  informację o
działalności dydaktycznej Ośrodka i stosowanych przez Ośrodek
technikach badawczych. Poza wyżej wymienionymi pacjent może również
przeczytać, jaki jest profil działalności klinicznej Ośrodka:„Profil działalności klinicznej

diagnostyka schorzeń endokrynologicznych

diagnostyka i leczenie niepłodności

laparoskopia i histeroskopia

operacyjne leczenie schorzeń ginekologicznych

diagnostyka prenatalna”

 

Brakuje jednak opisu procedur i badań (np. na czym polega diagnostyka
schorzeń endokrynologicznych), o których informacja byłaby zapewne
wartościowa dla pacjentów. Co istotne, na stronie nie ma informacji o
wykonywaniu świadczeń w ramach rządowego programu refundacji in vitro,
znajduje się natomiast cennik świadczeń dla pacjentów, którzy nie
korzystają z programu refundacyjnego. Brakuje analogicznej informacji
odnośnie innych procedur i zabiegów (np. wyceny laparoskopii), w tym
informacji o tym, czy szpital oferuje to świadczenie również pacjentom
nieubezpieczonym i jaki jest wówczas koszt świadczeń.Dokładny opis procedur wspomaganego rozrodu (włącznie ze sposobem
przygotowania się do nich, przebiegiem, ewentualnymi powikłaniami)
znajduje się na stronie współpracującego Centrum ARTemida. Jednakże na
stronie stronie Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
nie umieszczono odnośnika  do strony www Centrum ARTemida, zaś
dostępne na klinicznej stronie rozszerzenie sugerujące, że szersze
informacje umieszczono na innej podstronie („więcej...”) odsyła do
strony, która nie może zostać znaleziona (prawdopodobnie nie istnieje
już w zasobach Internetu).Być może najistotniejszym minusem z punktu widzenia pacjentów jest brak
informacji o współpracy Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej z Centrum ARTemida. Ponieważ Ośrodki te działają
wspólnie i wspólnie prowadzą pacjentów, taka informacja wydaje się być
niezbędna.Jeśli idzie o linię dyżurną dla pacjentów:Ośrodek nie prowadzi takiej linii, pacjenci mają dostęp do całodobowych
świadczeń w ramach SORu, mogą również udać się na izbę przyjęć lub
skontaktować z lekarzem prowadzącym, jeśli udostępnił im swój prywatny
numer telefonu. Pacjenci, z którymi rozmawialiśmy, deklarowali
otrzymanie takiego numeru kontaktowego.Jeśli idzie o materiały informacyjne dostępne w Ośrodku:Ośrodek nie dystrybuuje żadnych materiałów informacyjnych wśród
pacjentów. Jednakże w wywiadach pacjenci zgodnie podawali, że
informacji o poszczególnych etapach leczenia udzielał im lekarz, w
sposób zrozumiały i wyczerpujący. Pacjenci mogli zadawać pytania i
upewniać się, czy dobrze zrozumieli proponowane postępowanie.Jeśli idzie o politykę informacji o kosztach leczenia w Ośrodku: Cennik znajduje się na stronie www w postaci linku do wyceny świadczeń.
Cennik dotyczący badania nasienia znajduje się także na tablicy obok
wejścia do pokoju oddawania nasienia. Znajdują się tam również Karta
Praw Pacjenta i Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.Jeśli idzie o politykę informacyjną Ośrodka o skuteczności zabiegów:Jeśli chodzi o statystyki leczenia, to Ośrodek nie podaje żadnych
danych. Ponieważ współpracuje z Centrum ARTemida na zasadach opisanych
powyżej uznać należy, że prawdopodobnie statystyki podawane przez
Centrum są jednocześnie tymi, które odnoszą się do Ośrodka (są wspólnym
„dziełem” obu współpracujących ze sobą podmiotów). Informacje na ten
temat zostały opisane w raporcie Centrum ARTemida.Jeśli idzie o politykę SET (transfer pojedynczego zarodka) w Ośrodku:Odnoszące się do tej kwestii spostrzeżenia oraz informacje zostały opisane w raporcie Centrum ARTemida.


4. Program refundacyjny


Na stronie głównej Ośrodka brak jest informacji o tym, że Szpital jest
realizatorem Programu MZ. Informacji takiej nie ma również na stronie
Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.Pacjentki mogą uzyskać taką informację dopiero wchodząc na izbę przyjęć
ginekologiczno-położniczą, gdzie jest umieszczona odpowiednia tabliczka
informacyjna. Rejestracja izby przyjęć jest miejscem, w którym
pacjentki muszą się zarejestrować przed trafieniem na oddział, więc
należy przyjąć, iż każda trafiająca do Ośrodka pacjentka będzie miała
okazję zapoznać się z tabliczką informacyjną. Nie rozwiązuje to jednak
braku informacji dla szerszej grupy pacjentów, którzy nie przyjdą
osobiście do Ośrodka, a będą chcieli pozyskać wiedzę o ofercie Ośrodka
jedynie z jego strony internetowej. Nie wszyscy z naszych rozmówców -
pacjentów korzystali z programu rządowego, wszyscy jednak deklarowali,
że byli traktowani jednakowo niezależnie od tego, czy w danym cyklu
leczenia korzystali z programu rządowego, czy z cykli pełnopłatnych.


5. Rejestracja wizyty


Rejestracja znajduje się bezpośrednio przy wejściu do Ośrodka, jest
zawsze obsługiwana przez co najmniej dwie osoby. Jest to rejestracja
ogólna dla izby przyjęć ginekologiczno-położniczej. W poczekalni
znajduje się kilka pojedynczych krzeseł, całe pomieszczenie jest
stosunkowo duże.W rejestracji/poczekalni nie udostępniono jakichkolwiek materiałów
związanych z tematyką niepłodności. Jak wspomniano wcześniej,
umieszczono natomiast tabliczkę informującą, że Ośrodek jest
realizatorem programu rządowego.Z uwagi na przyjęty w Ośrodku system zapisów na wizyty nie występują w
nim opóźnienia, pacjentki stawiają się w rejestracji na wyznaczoną
godzinę i są od ręki rejestrowane oraz kierowane na oddział do Kliniki
Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej. Tam zajmują się nimi
położne i  przygotowują do zabiegów.Pacjenci nie dokonują żadnych płatności w Ośrodku. Pacjenci
przechodzący procedurę w ramach programu rządowego nie ponoszą kosztów
związanych z leczeniem, zaś pacjenci kierowani na zabiegi laparoskopii
i HSG mają je wykonywane w ramach umowy Ośrodka z NFZ. Natomiast
Pacjenci przechodzący procedurę IVF „komercyjnie” dokonują płatności w
Centrum ARTemida, pokazując w Ośrodku jedynie dowód wpłaty.


6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty


Z uwagi na charakter udzielanych świadczeń nie można w przypadku tego
Ośrodka mówić o typowych wizytach. Pacjentki do Ośrodka zgłaszają się
już na zabiegi.Lekarze według deklaracji pacjentów są: „zawsze komunikatywni, posługują się zrozumiałym językiem”, „poświęcają pacjentom wystarczającą ilość czasu”
Zaletą współpracy pomiędzy dwoma Ośrodkami jest to, że pacjenci
przechodzą cały proces leczenia u tych samych lekarzy (lekarze –
wpólnicy Centrum ARTemida są również pracownikami Kliniki Rozrodczości
i Endokrynologii Ginekologicznej), co pacjenci podkreślali i doceniali
w wywiadach.  Pacjenci deklarowali także, iż dodatkowo mieli
wsparcie ze strony innych niż lekarze prowadzący pracowników Ośrodka–
położnych czy embriologów.

7. Opieka nad mężczyzną


Ośrodek dysponuje jednym pomieszczeniem do oddawania nasienia. Jest ono
umiejscowione w wyodrębnionej części szpitala (na innym piętrze -w
przyziemiu/piwnicy), oddalonej od oddziału, na którym przebywają
Pacjentki.  Pacjenci do pokoju oddawania nasienia zaprowadzani są
przez położną lub pracownika laboratorium. W części szpitala, w której
umiejscowiono pokój, znajdują się również laboratoria współpracującej z
Ośrodkiem Polskiej Akademii Nauk oraz sekretariat Ośrodka. Sam pokój, w
pierwszym naszym odczuciu, przypomina bardziej “pokój-składzik”: na
ścianach znajdują się kafelki, jest jeden fotel i kilka egzemplarzy
gazet erotycznych, telewizor z możliwością odtwarzania filmów
wideo  (lekarz zapytany o to, czy w ogóle pacjenci z tego
telewizora korzystają uznał, że chyba nie). Obok pokoju mieści się
toaleta, zaś w samym pokoju znajduje się wyłącznie umywalka.Pacjent oddaje pojemnik z nasieniem pracownikowi Ośrodka, który czeka w
pobliżu (nie pod samymi drzwiami) i to on bezpośrednio zanosi go do
laboratorium.Pomimo niezbyt ciekawego wizualnie umiejscowienia pokoju do oddawania
nasienia,  pacjenci zdają się mieć dzięki temu zapewnioną
intymność: nikt nie obserwuje ich jak wchodzą do pokoju, ponieważ nie
znajdą się tam żadne postronne osoby. Pacjenci pytani o ich odczucia
odnośnie zachowania intymności czy braku skrępowania,  uznali, że
wszystko odbywało się zawsze poprawnie i nawet sam wygląd pokoju nie
powodował ich dyskomfortu.


8. Opieka nad kobietą

Jak wspomniano, w Ośrodku nie odbywają się typowe wizyty
ginekologiczne, więc opisanie schematu wizyty nie jest możliwe. Opisowi
poddano natomiast przebieg zabiegów w relacji pacjentów i stan
pomieszczenia pielęgnacyjnego dla pacjentek po zabiegach.Zgodnie z deklaracją lekarza stosowaną przez niego praktyką jest
informowanie pacjentki o czynnościach podejmowanych w trakcie zabiegu
(o ile nie odbywa się on w znieczuleniu ogólnym) i pacjentki również
potwierdziły ten fakt. Ośrodek zapewnia jednorazową odzież i obuwie
zabiegowe pacjentkom, które przygotowują się do zabiegów inwazyjnych
(punkcja, laparoskopia). Pacjentki mogą także pozostać we własnej
odzieży (koszula nocna) i często się na to decydują.Ośrodek posiada dwa pomieszczenia pielęgnacyjne dla pacjentek
przewiezionych bezpośrednio z sali zabiegowej. Pacjentki przebywają w
nich około dwóch godzin. W pomieszczeniu pielęgnacyjnym pacjentki
wybudzają się ze znieczulenia ogólnego oraz odpoczywają po
zabiegu.  W każdym pokoju są dwa łóżka i fotele dla osób
towarzyszących, znajduje się w nich również umywalka. Pomieszczenia
pielęgnacyjne pełnią także rolę przebieralni przed zabiegiem, 
tutaj też pacjentki pozostawiają swoje prywatne rzeczy. Osobna sala
czteroosobowa jest przeznaczona dla pacjentek po zabiegach
laparoskopii. Według deklaracji pacjentek personel czuwał nad ich
stanem, pacjentki przekazywały także, iż w pomieszczeniu pielęgnacyjnym
nie miały dostępu do wody pitnej, mogły ją jednak zakupić na oddziale.
Dla pacjentek przebywających na oddziale udostępniono łazienkę
wyposażoną w bidet. Jest to łazienka umiejscowiona poza salami
wypoczynkowymi i pacjentka chcąca z niej skorzystać musi przejść przez
korytarz.  Stan czystości łazienki w dniu monitoringu był bez
zarzutu. Pracownicy Ośrodka informują pacjentki o możliwości obecności
partnera/rki/osoby bliskiej podczas transferu oraz w pokoju
pielęgnacyjnym po zabiegach. Potwierdzili to pacjenci, z którymi
rozmawiałyśmy.


9. Umowy z NFZ


Zabiegi u pacjentek ubezpieczonych są wykonywane w ramach świadczeń
Funduszowych. Wiadomo jednak, że leczenie niepłodności w pewnej części
nie podlega finansowaniu z NFZ, więc przydałaby się uściślająca
informacja, co Ośrodek oferuje swoim pacjentom w ramach kontraktu z NFZ
(np. laparoskopia czy HSG), a co jest oferowane odpłatnie. 
Znajdujący się na stronie Ośrodka cennik określa koszt procedury
zapłodnienia pozaustrojowego, jednak nie ma w nim informacji o wycenie
np. laparoskopii dla pacjentek nieubezpieczonych.  Na stronie
Centrum ARTemida znajduje się informacja, że pacjentki ubezpieczone
mają badania wykonywane w ramach NFZ:“Lekarze naszego Centrum kierują
pacjentki do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej lub
Kliniki Ginekologii Operacyjnej USK w Białymstoku.”10. Prawo:
umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta


Ośrodek nie zawiera z pacjentami żadnych umów ani zgód. Wszystkie
dokumenty pacjenci podpisują w Ośrodku współpracującym – Centrum
ARTemida. W związku z powyższym analiza i opis dokumentacji został
umieszczony w raporcie monitoringowym Centrum ARTemida.


11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej


Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy nie mieli zastrzeżeń do poszanowania
ich prawa do intymności. Wg deklaracji rozmówców - w tym lekarza
pracującego zarówno w Ośrodku, jak i w Centrum ARTemida, pacjenci mają
prawo do obecności osoby bliskiej w trakcie wizyty i zabiegów bez
użycia znieczulenia ogólnego. Podczas rozmowy lekarz podkreślał, że on
sam zaleca pacjentkom, aby podczas wizyty towarzyszyła im osoba bliska
czyli mąż lub partner lub inna osoba wskazana przez pacjentkę.Personel również zgodnie podkreślał (zgodzili się z tymi opiniami
pacjenci), że nie ma przeciwwskazań do obecności osoby bliskiej podczas
inseminacji czy transferu. Jedynie podczas punkcji, laparoskopii,
histeroskopii czy HSG nie ma możliwości towarzyszenia osoby bliskiej,
mogą one być jednak obecne w pokoju pielęgnacyjnym bez żadnych
ograniczeń.Pytałyśmy także personel oraz pacjentów o praktykę umożliwiania
obecności partnerki w pokoju do oddawania nasienia. Nie jest to
praktykowane w Ośrodku z powodów technicznych: przyjęto, iż partner
oddaje nasienie w czasie, w którym pacjentka przechodzi punkcję lub
jest bezpośrednio po punkcji, więc przebywa ona w pomieszczeniu
pielęgnacyjnym i nie ma możliwości towarzyszenia partnerowi w pokoju do
oddawania nasienia. Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie potwierdzili, iż
takie postępowanie zostało przyjęte. Natomiast jeśli nasienie ma być
pozyskane do badania, personel deklaruje zapewnienie parze możliwości
wspólnego przebywania w pokoju do oddawania nasienia, o ile pacjenci
mają takie życzenie. Żaden z naszych rozmówców – pacjentów nie badał
nasienia bezpośrednio w Ośrodku, więc nie mogliśmy uzyskać
potwierdzenia stosowania tej praktyki. Wszyscy pacjenci badali nasienie
w Centrum ARTemida, a z pokoju w Ośrodku korzystali dla celów
pozyskania nasienia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego,
bezpośrednio po punkcji ich partnerek.


12. Prawo do
dokumentacji medycznej


W Ośrodku przechowywana jest dokumentacja medyczna związana z częścią
procedury IVF – punkcją, hodowlą komórkową, zapłodnieniem, transferem i
mrożeniem zarodków. Nie ma konieczności występowania z prośbą o jej
udostępnianie, ponieważ pacjenci otrzymują kserokopię wszystkich
dokumentów ze szpitala w momencie zakończenia procedury (wypis z
informacją o prowadzonej stymulacji, przebiegu punkcji, hodowli
zarodków, przebiegu transferu i ewentualnym mrożeniu zarodków). Taką
praktykę potwierdzili wszyscy pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy.Wszystkie pozostałe dokumenty związane z wizytami, badaniami i
stymulacją przechowywane są w Centrum ARTemida w wersji elektronicznej.


13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia


 
Wydaje się, iż Ośrodek jest przystosowany architektonicznie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim szerokie wejścia,  brak
progów i schodków, zaś dostęp do wyższych kondygnacji Ośrodka zapewnia
winda.  W gabinecie znajduje się również obniżany fotel
ginekologiczny. Na parkingu przed szpitalem wydzielono miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


14. Pary
nieheteroseksualne


Monitoring odbywał się w lutym 2015
roku, kiedy nie obowiązywała jeszcze Ustawa o leczeniu
niepłodności  uniemożliwiająca parom jednopłciowym i kobietom
samotnym korzystanie z prawa do leczenia niepłodności W związku z
powyższym obserwacji monitoringowej poddano również sytuację obu tych
grup oraz ich dostęp do leczenia i sposób traktowania tej kwestii przez
każdy z Ośrodków. Włączamy tę część do raportu pomimo zmiany prawa,
jaka nastąpiła w trakcie projektu, uważając mimo wszystko te obserwacje
za cenne dla pacjentów i uzupełniające obraz funkcjonowania Ośrodka.
Ośrodek deklaruje, że traktuje pacjentów w sposób wolny od wszelkiej
dyskryminacji. Pracownicy Ośrodka w rozmowach z nami przekazali, że
pacjentom podczas pobytu na oddziale i w trakcie wybranych zabiegów
może towarzyszyć właściwie każda wskazana osoba, w tym osoba tej samej
płci. Personel nie analizuje, kto jest osobą bliską. Nie miałyśmy
możliwości zweryfikowania tych deklaracji ponieważ żaden z naszych
rozmówców (pacjentów) nie znajdował się w sytuacji, która mogła
prowadzić do dyskryminacji.


15. Opieka psychologiczna

 

Ośrodek nie zatrudnia bezpośrednio psychologa na oddziale. Pacjenci,
którzy przechodzą całą procedurę, szczególnie związaną z dawstwem lub
biorstwem, mają możliwość konsultacji psychologicznych w Ośrodku
współpracującym,w Centrum ARTemida.  Lekarze w Centrum standardowo
kierują na konsultacje psychologiczne pacjentów korzystających z
nasienia dawcy i/lub adopcji komórki jajowej lub zarodków. Konsultacje
te są płatne.Z uwagi na charakter współpracy pomiędzy dwoma placówkami nie ma
konieczności, aby Ośrodek w Białymstoku zatrudniał psychologa na stałe.
Dobrą praktyką jednak byłaby możliwość skorzystania z pomocy psychologa
zatrudnionego po prostu w Szpitalu, dochodzącego z innego oddziału,
który będzie mógł służyć wsparciem pacjentom w nagłych, kryzysowych
sytuacjach (np. nieudana punkcja, brak możliwości transferu, brak
plemników w nasieniu partnera bezpośrednio po punkcji i konieczność
podjęcia decyzji etc.)


16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków


Ośrodek nie prowadzi bezpośrednio procedur związanych z dawstwem lub
biorstwem. Jeśli pacjentki podchodzą do in vitro z komórką dawczyni lub
z nasieniem dawcy cała procedura przygotowawcza przeprowadzana jest w
Centrum ARTemida. W związku z tym realizację standardów w dawstwie i
biorstwie gamet oraz zarodków opisano w raporcie monitoringowym Centrum
ARTemida.


17. NASZE REKOMENDACJEZamieszczamy nasze rekomendacje w dwóch osobnych działach: dobrych praktyk oraz rekomendacjiDobre praktyki:

 1. Podział i zarazem współpraca dwóch ośrodków, tj. Centrum ARTemida
  i Szpitala może sprawiać wrażenie niejasnej i skomplikowanej, jednak w
  praktyce pacjentów okazuje się działać bardzo sprawnie. Wszyscy
  pacjenci byli bardzo dobrze zorientowani, który element leczenia
  nastąpi w jednym bądź w drugim Ośrodku, kto go poprowadzi i na jakich
  warunkach. Zachowanie komfortu z pewnością bardzo ułatwiał fakt, iż
  lekarze opiekujący się pacjentkami są zatrudnieni w obu miejscach, więc
  pacjenci mają poczucie płynności  i stałości ich opieki.

Rekomendacje:

 1. Sugerujemy aktualizację strony WWW Ośrodka w zakresie dodania
  informacji o ścisłej współpracy z Centrum ARTemida oraz informacji
  o  byciu Realizatorem programu refundacji in vitro. Ponadto
  proponujemy uzupełnić stronę o ofertę Ośrodka wraz z wyszczególnieniem
  odpłatności za świadczenia dla pacjentów nieubezpieczonych, albo też
  umieścić wszystkie ważne informacje na działającej i aktywnej
  podstronie, ewentualnie umieścić przekierowanie do strony Centrum
  ARTemida;
 2. Zachęcamy do poprawienia warunków w pokoju do oddawania nasienia.
  W trakcie monitoringu w tej części szpitala odbywał się remont, więc
  przyjmujemy, iż w momencie oddawania raportu kwestia ta mogła już
  zostać rozwiązana;
 3. Warto zapewnić pacjentkom przebywającym na oddziale dostęp do
  opieki psychologicznej w ramach ogólnej opieki, którą zapewne szpital
  przewiduje dla pacjentek oddziałów ginekologicznych. Wiele kwestii
  mogących rodzić potencjalne problemy odbywa się w bliskości czasowej
  punkcji i innych zabiegów, przez co niemożliwe będzie odesłanie
  pacjenta do psychologa poza Ośrodkiem (klasycznym przykładem może być
  brak uzyskania plemników w nasieniu, podczas gdy od pacjentki pobrano
  już komórki jajowe. Wówczas para musi podjąć decyzję, czy przystąpić do
  mrożenia komórek, czy skorzystać z nasienia dawcy, a są to decyzje
  psychologicznie obciążające, których skutki mogą być długoterminowe);
 4. Zachęcamy do udostępnienia pacjentom drukowanych materiałów
  informacyjnych, zarówno w przestrzeni poczekalni, jak również na
  oddziale. Warto byłoby wzbogacić poczekalnię i oddział o materiały,
  czasopisma i książki z zakresu leczenia niepłodności (np. Chcemy być
  rodzicami, z książek – poradniki adresowane do osób niepłodnych, np.
  „Zajść w ciążę” Piotra Pierzyńskiego, „Nadzieja na nowe życie. Poradnik
  dla marzących o dziecku” Agnieszki Doboszyńskiej i in., „Drogi ku
  płodności”, wyd. zbiorowe i inne), ale również publikacje dotyczące
  adopcji, dawstwa i biorstwa gamet i zarodków (np. bezpłatne poradniki
  „Powiedzieć i Rozmawiać” Stowarzyszenia NASZ BOCIAN). Lista publikacji,
  którą warto uwzględnić na stronie WWW dla pacjentów:

Poradniki:

Zajść w ciążę. Przewodnik dla par, Piotr Pierzyński, Wydawnictwo
CMR
Jak szybko zajść w ciążę, Christopher Wiliams, Wydawnictwo Purana
Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologiczna, Bogna Pawelec,
Wojciech Pabian, Wydawnictwo Słowa Smak
Opowieści terapeutyczne o niepłodności, Bogda Pawelec,
Wydawnictwo Feeria
Drogi ku płodności, wszystko o leczeniu, diagnostyce i metodach
wsparcia w niepłodności, pod red. Zacharek, Wydawnictwo Zacharek Dom
Wydawniczy
Kiedy dziecko każe na siebie czekać, Marie Mornet, Michel Mornet,
Wydawnictwo Esprit

Publikacje popularnonaukowe i
beletrystyka:

Doświadczenie In Vitro. Niepłodność i nowe technologie
reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, autorzy: Magdalena
Radkowska-Walkowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Płodność. Powrót do źródeł, Małgorzata Zimoń, Marcin Zimoń,
Wydawnictwo Inspiracje
O śmierci, seksie i metodzie in vitro, Zdzisława Piątek,
Wydawnictwo Universitas
Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie, Justyna
Bigos, Beata Mozer, Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, pod red.
Janusza Gadzinowskiego, Janusza Wiśniewskiego i Leszka Pawelczyka,
Wydawnictwo Filozofia i Logika
Dziecko ze szkła. In vitro – moja droga do szczęścia, Dagmara
Weinkiper-Halsing, Wydawnictwo E-media
Niepłodność, Seli Emre, Wydawnictwo Urban & Partner
Niepłodność. Szkoła przetrwania, Judith C. Daniluk, Wydawnictwo
Sensus
Płodność, niepłodność, bezpłodność, Kaye Philippa, Wydawnictwo
PZWL

Publikacje naukowe:

Niepłodność i rozród wspomagany, pod red. Jerzego Radwana i
Sławomira Wołczyńskiego, Wydawnictwo Termedia
Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w niepłodności, pod red.
Sławomira Wołczyńskiego i Michała Radwana, Instytut Medycyny Pracy
Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, pod red. Emilii
Lichtenberg-Kokoszki, Oficyna Wydawnicza IMPULS

No submissions available.
Zaloguj się aby wypełnić ankietę.