Centrum Zdrowia GAMETA Kielce

Istnieje od 2010 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring od roku 2011
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności
 • posiada certyfikat ISO i/lub CMJ

Dane placówki

pin

Adres:

ul. Kościuszki 11
25-31 Kielce

phone

Telefon:

41 369 55 55

Nasza lokalizacja

Raport finalny 2015


Nazwa Ośrodka Gameta Kielce
Data przeprowadzonego monitoringu 29.03.2015Spis treści raportu:

1. Podstawowe informacje o Ośrodku

2. Opis Ośrodka

3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i
przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta

4. Program refundacyjny

5. Rejestracja wizyty

6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty

7. Opieka nad mężczyzną

8. Opieka nad kobietą

9. Umowy z NFZ

10. Prawo: umowy
cywilnoprawne i prawa pacjenta

11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej

12. Prawo do
dokumentacji medycznej

13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia

14. Pary nieheteroseksualne

15. opieka psychologiczna

16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków

17. NASZE REKOMENDACJE

18.
Komentarz osrodka do raportu

1. Podstawowe informacje o Ośrodku


Ośrodek przestrzega algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ośrodek raportuje swoje wyniki
do ESHRE oraz ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008.
Personel Ośrodka posiada członkostwo w ESHRE i  uczestniczy w
szkoleniach ESHRE; Ośrodek nie dosłał Stowarzyszeniu informacji
dotyczącej posiadania przez personel certyfikatów ESHRE w zakresie
embriologii. Ośrodek zadeklarował znajomość „Pacjenckich standardów w
leczeniu niepłodności 2014” przygotowanych przez Stowarzyszenie NASZ
BOCIAN. Ośrodek nie wykonuje badań/zabiegów w ramach umowy z NFZ.2. Opis Ośrodka


Ośrodek zajmuje część budynku, w którym mieszczą się również inne
instytucje. Wejście do Ośrodka jest oznaczone, jednak osoba z
ograniczeniami w ruchu będzie musiała skorzystać z wejścia bocznego, bo
tylko tam znajduje się winda – wejście boczne nie jest oznaczone.
Poczekalnia Ośrodka ma raczej niewielkie rozmiary, ale wydaje się, że
są one wystarczające dla potrzeb pacjentów Ośrodka. Bezpośrednio
naprzeciwko drzwi wejściowych usytuowano rejestrację. W głębi Ośrodka
mieszczą się laboratorium seminologiczne i poczekalnia do gabinetów
ginekologicznych, co zapewnia pacjentom spokój i swego rodzaju
intymność. Pacjenci oczekujący na wizytę mają dostęp do łazienki (w
dniu monitoringu stan czystości łazienki był bez zarzutu, jednak nie
była ona zamykana i wystąpił problem z obecnością ciepłej wody). W
Ośrodku nie ma dystrybutorów z napojami ciepłymi i zimnymi.


Sytuacja badawcza:


Monitoring odbył się w dniu regularnej pracy Ośrodka. Pacjenci
zgłaszali się do rozmów z nami spontanicznie, udało się porozmawiać z
tylko jedną pacjentką/parą.3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy
Ośrodka wobec pacjenta


Ośrodek posiada stronę
WWW. Jest ona podstawowym narzędziem informacyjnym dla pacjentów
Ośrodka. Strona placówki jest ogólną stroną dla trzech różnych
podmiotów działających w ramach sieci Gameta – Rzgowa k. Łodzi, Kielc i
Gdyni (przy opisie zakresu usług jest adnotacja, które usługi są
dostępne w której lokalizacji, ale brak takich informacji odnośnie
kadry Ośrodka). Bardzo łatwo odnajdujemy dane teleadresowe Ośrodka –
podany jeden ogólny numer telefonu (odrębny kontakt dla pacjentów
zainteresowanych skorzystaniem z usług Banku komórek jajowych w Gamecie
Rzgów i programem refundacyjnym Ministerstwa Zdrowia). Jednak placówki
prowadzą też działalność szerszą niż tylko leczenie niepłodności, w
związku z tym informacje o usługach są ze sobą wymieszane (np. w
zakresie usług, w aktualnościach). Na stronie znajduje się
wyszukiwarka, w której można zaznaczyć, iż szukamy personelu
konkretnego Ośrodka (Łódź, Gdynia lub Kielce), można także otworzyć
osobną zakładkę poświęconą konkretnemu Ośrodkowi i znaleźć odsyłający
baner „Nasi specjaliści” - znajdziemy tam spis wszystkich pracowników w
podziale na grupy. Nie wszystkie wizytówki są zaopatrzone w zdjęcia.
Brakuje również informacji o kwalifikacjach kadry i ich biogramów,
jedynie niektórzy pracownicy mają takie opisy przy swoich wizytówkach.
Nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, czy taka konstrukcja spisu
personelu jest dla pacjenta czytelna czy nie; należy uznać, iż Ośrodek
takich danych dostarczył i znajdują się one w zasobach prowadzonej
przez niego strony.


Na stronie Ośrodka kieleckiego zawarto skrótowy spis znajdujących się
tam informacji. Niektóre wyróżniono (Kontakt, Aktualności, Program
refundacyjny, Nasi specjaliści), co sprawia, iż pacjent może się dość
łatwo zorientować w zasobach strony i prawdopodobnie nie będzie się
czuć przytłoczony nadmiarem informacji. Szczegółowe informacje
dotyczące niepłodności, jej diagnozowania i leczenia są ogólne dla
wszystkich trzech ośrodków Gameta. Jakość  informacji o
diagnostyce i metodach leczenia należy uznać za bardzo dobrą, jednak
nie kompletną – brakuje szczegółowych informacji o punkcji jąder, banku
nasienia, brakuje informacji o możliwości adopcji zarodka i wykonania
procedury in vitro z komórką dawczyni lub z nasieniem dawcy. Przy
opisie poszczególnych badań/zabiegów (z wyjątkiem wyżej wymienionych)
znajdują się informacje o ich przebiegu, sposobie przygotowania do
nich,  skutkach ubocznych i prognozowanej skuteczności. 
Naszą uwagę zwróciło także uźrodłowienie informacji w Rekomendacjach
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, co należy uznać za modelową praktykę konstruowania
informacji dla pacjentów (w tym również zamieszczono krótkie i czytelne
objaśnienia, jakie metody diagnostyczne nie są zalecane przez
Rekomendacje/jakie warunki należy spełnić przy np. stymulacji
jajeczkowania cytrynianem klomifenu, co stanowi ważne źródło edukacji
pacjentów). Dobrym rozwiązaniem jest szczegółowe opisanie pierwszej
wizyty w Ośrodku, wyszczególnienie co na taką wizytę należy zabrać.
Dzięki temu pacjenci będą do wizyty dobrze przygotowani, co może być
istotne szczególnie dla pacjentów mieszkających poza Rzgowem. Strona
zawiera ponadto dział „Najczęściej zadawane pytania”, tzw. FAQ, który
szereguje odpowiedzi na szereg istotnych pytań począwszy od różnicy
między niepłodnością i bezpłodnością, a skończywszy na objaśnieniu,
czym jest endometrium. Również tę praktykę należy uznać za bardzo
pozytywną edukacyjnie. Naszą uwagę zwróciło także umieszczenie w części
„Szybkie menu” odnośnika o nazwie „sztuczne zapłodnienie”. Rozumiemy,
iż jest to językowa kalka z angielskiego terminu, jednak należy
zauważyć, iż w języku polskim ten termin konotuje się negatywnie i
wartościująco: zapłodnienie pozaustrojowe nie jest sztuczne i nie
uczestniczą w nim sztuczne gamety; jest pozaustrojowe i stosowanie
takiego terminu chciałybyśmy zasugerować.


Brakuje informacji o możliwości konsultacji psychologicznej w Ośrodku.
W trakcie rozmów pracownicy Ośrodka zapewniali, że w razie konieczności
pani prezes Ośrodka, która jest również psychologiem, przyjmuje
pacjentów. Na stronie nie ma funkcjonalności umawiania wizyt przez
Internet.


Jeśli idzie o linię dyżurną
dla pacjentów:


Ośrodek nie prowadzi formalnej linii dyżurnej, jednak lekarze pracujący
w Ośrodku podają swoje numery telefonów pacjentom i są z nimi w stałym
kontakcie. (informacja potwierdzona przez osobę zarządzającą i
pacjentkę): “Na karcie wypisowej
pacjenta jest numer do doktora. Ze mną pacjentki też sie kontaktują”
,
“Mają polecony szpital na Czarnowie”,
“Jeśli jest problem – mój numer jest
dostępny”
(cytat osoba zarządzająca). Pacjentka dodała: „miałam
możliwość całodobowego kontaktu. Z doktorem  Ziółkowskim, z panią
Edytką, do anestezjologa, nawet na karcie informacyjnej – wypisowej
dość wyraźnie jest napisane, że 24h jest kontakt”
, “Do pani Edytki tak, zdarzyło mi się
zadzwonić późną porą”
.
Generalnie jednak nie jest to procedura zwyczajowa; należy zauważyć, iż
rozmawiałyśmy akurat z pacjentką lekarza, który deklarował
udostępnianie swojego numeru telefonu pacjentkom i w tym zakresie
informacje się skrzyżowały. Nie umiemy jednak powiedzieć, czy także
pozostali lekarze stosują tę samą praktykę.


Jeśli idzie o materiały
informacyjne dostępne w Ośrodku:


W samym Ośrodku nie są dostępne żadne materiały informacyjne poza
ulotką zawierającą informacje o zakresie usług (dokładna kopia zapisów
znajdujących się na stronie www wraz z informacjami o usługach
dostępnych w Gameta Rzgów). Wszystkie informacje w formie ustnej, a
także pisemnej, przekazywane są pacjentom przez lekarza prowadzącego w
opracowanych formularzach informacyjnych, które zawierają jednocześnie
zgody na przeprowadzenie proponowanego leczenia.  Podczas rozmowy
z pacjentką usłyszeliśmy, iż nie miała żadnych zastrzeżeń co do sposobu
i jakości przekazywanych informacji i sposobie leczenia. Informacje
dotyczące planu leczenia, skuteczności, skutkach ubocznych czy
przebiegu badań były dla niej jasne i wystarczające. Podczas
monitoringu bezpośredniego nie zauważyłyśmy poradników, publikacji,
podręczników dotyczących leczenia niepłodności czy adopcji. W rozmowie
z nami lekarz przekazał, iż nie poleca swoim pacjentom żadnych
publikacji tematycznych, a nasza rozmówczyni – pacjentka potwierdziła
tę informację.


W Ośrodku (poczekalnia, rejestracja) brak również ogólnodostępnych
informacji  np.  w formie tablicy czy materiałów
informacyjnych. Dotyczy to również realizacji Programu refundacyjnego.
Wszelkich informacji udziela jedynie lekarz podczas wizyty, a tych
dotyczących Programu - położna koordynująca. Warto nadmienić, iż jeśli
powodem kontaktu pacjenta z Ośrodkiem jest niejasność wynikająca z
przebiegu wcześniejszej wizyty lub konsultacja doraźna dotycząca np.
powikłań pozabiegowych, zgodnie z informacją przekazaną przez osobę
zarządzającą, taka konsultacja będzie bezpłatna: “za dodatkowe wizyty doktor też nie
pobiera pieniędzy”
.


Jeśli idzie o politykę
informacji o kosztach leczenia w Ośrodku: 


Cennik świadczeń dostępny jest zarówno na stronie internetowej, jak i w
formie drukowanej dostępnej w Ośrodku (ulotka). Na stronie został
wyeksponowany w osobnej zakładce i należy uznać, że jest łatwy do
znalezienia. Nie wydaje się on jednak być kompletny (brakuje m.in.
informacji o koszcie wizyty, kosztach procedury ICSI, procedury adopcji
zarodka, in vitro z komórką dawczyni i szeregu innych). Zakres usług
wymieniony w ulotce jest również raczej  hasłowy, więc należy
uznać, iż  źródłem informacji w tym zakresie może być tylko
rozmowa z rejestracją.


Jeśli idzie o procedurę
składania skarg:


Zgodnie z informacją przekazaną przez osobę zarządzającą, pacjenci mogą
złożyć skargę na pracę Ośrodka. W tym celu powinni skorzystać z
dostępnej w rejestracji księgi skarg i zażaleń. Zapytana o formę
odpowiedzi na skargę, jaką przyjął Ośrodek, osoba zarządzająca podała,
iż: „skargi pisemne się nie zdarzają”
i zadeklarowała, iż w poprzednim roku Ośrodek nie przyjął ani jednej
takiej skargi. Nie uzyskałyśmy zatem odpowiedzi na pytanie, czy od
skargi można się odwołać, jeśli tak – do kogo i  jaką formę będzie
mieć wtedy odpowiedź na odwołanie.


Jeśli idzie o politykę
informacyjną Ośrodka o skuteczności zabiegów:


Na głównej stronie dotyczącej wszystkich trzech placówek Gameta
znajduje się zakładka „Wyniki leczenia”, której brzmienie może
sugerować umieszczenie na niej statystyk. Znajdujemy tam jednak
następującą informację:


„W naszym Ośrodku od wielu lat
wykonujemy bardzo dużo prób leczenia metodą pozaustrojowego
zapłodnienia. Pomimo tego, że zebraliśmy w tym czasie setki tysięcy
pozycji w analizach statystycznych nie możemy przedstawić przed
leczeniem idealnie określonego rokowania w przeliczeniu na próbę
leczenia, którą Państwo podejmujecie. Dlaczego? Dlatego, że przed
Państwem leczyliśmy wiele par, których czynniki rokownicze były bardzo
zbliżone do Państwa jednak nie identyczne. Pamiętajmy o tym, że każda
para ma indywidualne czynniki, które wpływają na szansę na urodzenia
dziecka. Dlatego też ważne jest to aby dopasować jak najlepiej sposób
leczenia. Jest to możliwe wtedy, gdy ośrodek zapewnia wszystkie możliwe
metody leczenia niepłodności.”


Nie jest do końca jasne, dlaczego Ośrodek przyjął, iż udostępnienie
pacjentom informacji o szacunkowej skuteczności zabiegów może być
tożsame z ryzykiem złożenia obietnicy o gwarancji sukcesu. Wydaje się,
iż sama konstrukcja zacytowanego wpisu jasno tłumaczy, dlaczego
medycyna nie jest nauką ścisłą, a przyrodniczą, więc siłą rzeczy opiera
się na dowodach i przewidywanej skuteczności zabiegów,  którą
ekstrapoluje się na różne grupy pacjentów. Są to jednak nadal jedynie
szacunki, a nie obietnice gwarancji. Zachęcałybyśmy, aby w przywołanej
zakładce udzielić pacjentom jednak szerszej informacji na temat
orientacyjnej skuteczności procedur, szczególnie iż w innych miejscach
strony Ośrodek udostępnia jednak częściowe statystyki, jak również
informuje o nich w dokumentacji podpisywanej z pacjentami. Wydaje się
więc uzasadnionym, aby zebrać te informacje w jednym miejscu dla ich
większej czytelności i dla dania pacjentowi ogólnego obrazu jego
sytuacji.


Na przykład w odniesieniu do stymulacji owulacji na stronie WWW 
pojawiają się informacje:


„Pozytywną odpowiedź jajników
uzyskuje się w 60 – 80 % przypadków. Odsetek ciąż wynosi ok. 20% na
cykl, z czego 70 % ciąż jest uzyskiwanych w trzech pierwszych cyklach
leczenia .”


Jak również:


„Wskaźnik ciąż w przypadku czynnika
szyjkowego waha się od kilku do 18% na cykl.”

„Wskaźnik ciąż wg piśmiennictwa waha
się od kilku do kilkunastu procent” (dotyczy czynnika immunologicznego)

„Odsetek uzyskiwanych ciąż sięga od
6% w cyklach spontanicznych do 12–18% w cyklach stymulowanych
(klomifen/gonadotropiny)” (dotyczy niepłodności idiopatycznej)


W zapisach zawartych w zgodach na leczenie metodą IVF znajduje się
zapis:


„Skuteczność FET (szansa na ciążę), w
najlepiej rokujących sytuacjach nie przekracza 40%. W skrajnie
niekorzystnych warunkach szansa ta jest znacznie mniejsza niż 10%.
Skuteczność terapii zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:
wiek pacjentki (zwłaszcza w chwili pobrania komórek jajowych), liczba i
potencjał rozwojowy przenoszonych zarodków masa ciała, palenie
papierosów, obecność nieprawidłowości w obrębie narządu rodnego,
przebyte operacje (macicy), parametry nasienia oraz choroby
towarzyszące”.


Tak więc Ośrodek udziela orientacyjnych informacji na temat
skuteczności stosowanych procedur i zabiegów, jednak nie są one zebrane
w jednym miejscu i ogólnodostępne. Co bardzo istotne, informacje
dotyczące skuteczności są każdorazowo podawane w szerokim kontekście
zgodnym z rekomendacjami PTMR i PTG. Zachęcałybyśmy do większej
otwartości w dzieleniu się z pacjentami informacjami o skuteczności
Ośrodka. Sądzimy, iż można nadal zachować szeroki kontekst i
odpowiedzialność cechującą informacje ze strony Gamety, ale jednak
udostępnić więcej ważnych dla pacjentów danych.


Na uwagę zwraca również umieszczenie na stronie informacji o
interpretowaniu wyników leczenia niepłodności publikowanych przez inne
ośrodki:


http://www.gameta.pl/wyniki-leczenia/interpretacja-wynik%C3%B3w-leczenia


Takie działanie – jak również samą treść informacji – należy uznać za
wartościowe edukacyjnie wobec pacjentów, którzy często nie są świadomi,
iż publikowane na stronach różnych ośrodków i  obiecująco
wyglądające statystyki mogą być w istocie wynikami prób beta HCG w
odniesieniu do wybranej grupy pacjentek (np. poniżej 30 roku życia) i
wprowadzać w błąd co do ogólnej skuteczności terapii.


Ośrodek dostarcza pacjentom szczegółowych informacji dotyczących
przebiegu procedur inseminacji oraz IVF (m.in. rodzaje protokołów).
Ośrodek nie szacuje skuteczności postępowania w przypadku danej pary
przed podjęciem przez nią decyzji o rozpoczęciu leczenia.


Jeśli idzie o politykę SET
(transfer pojedynczego zarodka) w Ośrodku:


Na stronie Ośrodka nie ma informacji o SET i nie stosuje się takiego
terminu. Lekarz, z którym przeprowadzano wywiad zadeklarował jednakże,
iż pacjenci są informowani o zaleceniach ESHRE w zakresie i ryzyku
związanym z ciążami wielopłodowymi: “Jak
wiemy, ile mamy zarodków – wtedy informujemy o SET”
. Podkreślił
także, że ostateczna decyzja należy do pacjenta: “jestem wykonawcą woli pacjenta”
Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, potwierdzili, iż podczas wizyty
przygotowującej ich do zapłodnienia in vitro, lekarz poruszał z nimi
kwestię SET i ryzyka związanego z transferem więcej niż jednego
zarodka. Jedna z naszych rozmówczyń zadeklarowała, iż przy trzecim
transferze świadomie zdecydowała, aby podać dwa zarodki (przy
poprzednich dwóch podawano jeden zarodek) i lekarz zgodził się na to
rozwiązanie z powodu wcześniejszych niepowodzeń. Niespójność w
przywołane wypowiedzi wprowadza jednak treść dokumentacji podpisywanej
z pacjentami (szerzej omówiona w rozdziale dziesiątym), gdzie w
niektórych wzorcach (np. wzrocu dotyczącym zgody na zapłodnienie
pozaustrojowe wraz z mrożeniem zarodków) możemy znaleźć zapisy:


„Przeniesienie 1 zarodka zmniejsza
szanse na ciąże”,


zaś sama zgoda dopuszcza transfer od jednego do trzech zarodków.
Zwracamy uwagę, iż taki sposób prezentacji polityki SET opiera się na
właściwie jednoznacznym zniechęcaniu pacjentów do wyboru SET, która z
uwagi na jej długoterminowe bezpieczeństwo dla kobiety i płodu jest
zalecana przez ESHRE: celem zaleceń ESHRE nie jest uzyskanie ciąży, a
urodzenie zdrowego i donoszonego do terminu porodu dziecka przez zdrową
kobietę w ciąży niepowikłanej.


4. Program refundacyjny


Ośrodek jest realizatorem rządowego Programu refundacyjnego. Informacja
o tym umieszczona jest na stronie głównej Ośrodka, gdzie znajduje się
również odnośnik do odrębnej podstrony poświęconej tylko Programowi
refundacyjnego. Informacja jest dostępna z podstrony Ośrodka
kieleckiego i została umieszczona pośród informacji głównych – należy
uznać, iż jest widoczna i łatwa do odnalezienia. Na stronie poświęconej
Programowi znajdziemy informacje o Programie i zasadach kwalifikacji do
niego, regulamin uczestnictwa w Programie i objaśnienia, co należy
uczynić aby taką kwalifikację uzyskać. Pacjentka, z którą
przeprowadziłyśmy wywiad, korzystała z Programu i zadeklarowała, iż
sposób jej traktowania przez personel, w tym zasady umawiania wizyt i
dostępności do lekarzy, nie różniły się od jej doświadczeń związanych z
programami pełnopłatnymi. Personel również zadeklarował, iż wszyscy
pacjenci są traktowani równo.


5. Rejestracja wizyty


Jak wspomniano w części dotyczącej opisu Ośrodka, przestrzeń poczekalni
jest nieduża. Z tego powodu pacjenci rejestrujący wizytę mogą być
słyszani przez pacjentów przebywających w poczekalni niezależnie od
starań personelu rejestracji, który zachowuje się – jak
zaobserwowałyśmy – życzliwie i dyskretnie wobec pacjentów: „nie
mówimy do pacjentów po nazwisku tylko po imieniu. To jest mała
placówka, więc znamy naszych pacjentów. Wiemy, czego się po nich
spodziewać.”
(cytat rejestracja). Pacjenci również podkreślali,
iż cenią sobie kontakt z pracownikami rejestracji: „Pani w Rejestracji zadaje konkretne
pytania, jest zorientowana medycznie, wie, w którym dniu cyklu jaka
wizyta itp.”
.


Czas oczekiwania na pierwszą wizytę, zgodnie z informacjami udzielonymi
przez pracowników rejestracji, wynosi do dwóch tygodni. W rejestracji
dostępna jest Karta Praw Pacjenta: „Jeśli
pacjent chciałby dostać ją do domu to zrobimy ksero”
(cytat
rejestracja).


Pacjenci są informowani przez personel Ośrodka o ewentualnych
opóźnieniach, co zostało potwierdzone również przez pacjentów. W
przypadku mniejszych opóźnień informacja jest ustna, jeśli spodziewane
jest większe opóźnienie, wówczas personel dzwoni do pacjentów i
uprzedza o przesuniętej godzinie wizyty: “Ustnie, jak pacjenci już przyjdą, chyba,
że przewidujemy olbrzymie opóźnienie, to wówczas dzwonimy”
.
W rozmowie z Pacjentką uzyskałyśmy informację, że zdarzyło się, że pani
z rejestracji informowała ją o opóźnieniu telefonicznie.


W Ośrodku istnieje możliwość płatności gotówką oraz bezgotówkowo.
Wszyscy członkowie personelu niezależnie od ich funkcji zgodnie
przyznawali w rozmowie, że nie odbywają żadnych szkoleń – które
organizowałby Ośrodek: “Szkolenia
ogólne, głównie sami się doszkalamy”
, “Chciałabym jak najbardziej mieć takie
szkolenia, może coś bardziej z pacjentem”
, „Nie wiem, czy mam zapewniony kontakt z
psychologiem jakby co. Nie było dotąd potrzeby, myslę że mam dobry
kontakt”
.


6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty


Ośrodek nie przyjął odgórnego schematu organizacji wizyty lekarskiej.
Lekarz, z którym rozmawiałyśmy, przyznał, że z uwagi na długi staż w
zawodzie nie przeprowadza wizyt zgodnie z ustalonym schematem: “31 lat to robię” (uśmiech)”. W
rozmowie lekarz podkreślał również, że czas trwania wizyty jest czymś,
co jest niemożliwe do wystandaryzowania: “To jest osobniczo zmienne”.
Natomiast uśredniając pierwsza wizyta trwa między 20 - 30 minut. 
Pacjentka szacowała czas trwania pierwszej wizyty, tzw. informacyjnej
na: „około jednej godziny”,
natomiast czas wizyt kolejnych na 20-30 minut. Pacjentka chwaliła sobie
współpracę z lekarzem, jednocześnie wspominała, że zawsze ma poczucie,
że może lekarza dopytać – gdyby cokolwiek okazało się niejasne.
Deklarowała także, iż otrzymuje pisemne podsumowania wizyty, co –
zgodnie z informacją udzieloną przez personel – jest przyjętym
schematem postępowania w Ośrodku:  „zawsze dostawałam kopie wyników badań”,
“doktor mi dawał kopie”, “po każdej wizycie dostaję do podpisania,
że dostałam USG, opis USG, zalecenia, leki – kiedy jak, po ile”
.
Lekarz zapytany o to, czy informuje pacjentki na bieżąco o
podejmowanych w trakcie badania czynnościach odparł twierdząco,
potwierdziła taki zwyczaj także pacjentka. Informowanie pacjentów o
możliwości osoby bliskiej podczas wizyty wydaje się być praktyką
Ośrodka i został zadeklarowane zarówno przez personel, jak i
potwierdzone przez pacjentkę.


7. Opieka nad mężczyzną


W Ośrodku znajduje się jeden pokój do oddawania nasienia.W dniu
monitoringu pokój był czysty, znajdowały się w nim materiały erotyczne
(prasa i filmy) oraz umywalka. Pokój jest zamykany, zapewniono w nim
przyciemnione światło, jest dość ciasny, bez śluzy (okna do
bezkontaktowego przekazania próbki do laboratorium). Zgodnie z
informacjami uzyskanymi od personelu, procedura badania nasienia
wygląda następująco: pacjent zgłaszający się na oddanie nasienia jest
umawiany na konkretną godzinę, najpierw zgłasza się do rejestracji i
dokonuje indentyfikacji. Następnie pracownik rejestracji kieruje
pacjenta do właściwego pomieszczenia posługując się numerem
umieszczonym na drzwiach pokoju, aby nie wskazywać celu badania: “do trójki”, “proszę poczekać pod trójeczką”.
Pacjent czeka pod gabinetem numer trzy, aż wyjdzie po niego
embriolog,  jest informowany przez embriologa jak wygląda badanie,
dostaje pojemnik i jest zaprowadzany do pokoju oddawania nasienia. Po
oddaniu nasienia pacjent sam odnosi sam pojemnik do laboratorium
seminologicznego. Płatność za badanie odbywa się przed jego wykonaniem,
jednak personel zastrzega: “zwracamy
za badanie, jeśli pacjent nie odda z jakiegoś powodu nasienia”
, “staramy się oddać te pieniądze,  nie
ma możliwości “przeniesienia” opłaty i wykonania następnego dnia
badania”
.


Pacjent, z którym rozmawiałyśmy, nie korzystał z możliwości oddania
nasienia w Ośrodku, każdorazowo oddawał nasienie w domu. Zgodnie z
relacją, nie stanowiło to żadnego problemu dla personelu i nie
powodowało uwag: „Zapytałam lekarza,
czy mąż może w domu oddać nasienie? A jak daleko Pani mieszka? 
15-20 minut. To bez żadnych problemów pod warunkiem, że dowieziemy w 20
minut w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim nie chciałam, aby mąż
oddawał  nasienie w Ośrodku, bo to dodatkowy stres
”.


Z rozmów z personelem wynikało także, iż pacjenci mogą oddać nasienie
do prezerwatywy bez środka plemnikobójczego, jednak należy ją zakupić
we własnym zakresie: „czasem
pacjenci o to pytali”
, „pytają
sporadycznie”
. Pacjentowi może towarzyszyć partnerka w pokoju do
oddawania nasienia, jeśli takie jest życzenie pary, jednak: „rzadko się to zdarza, mamy raczej
pruderyjne społeczeństwo”
(cytat lekarz).


8. Opieka nad kobietą


Pracownicy Ośrodka informują pacjentki o możliwości obecności
partnera/rki/osoby bliskiej podczas wizyty. Według deklaracji
pracowników Ośrodka pacjentkom mogą też towarzyszyć osoby bliskie
podczas transferu oraz w pokoju wypoczynkowym po punkcji. Pacjentka, z
którą rozmawialiśmy potwierdziła taką praktykę. Pacjentki przygotowują
się do badania w łazienkach przynależących do gabinetów
ginekologicznych. W samym gabinecie fotel ginekologiczny usytuowany
jest za zasłaniającym go parawanem.


W Ośrodku znajdują się dwa gabinety ginekologiczne różniące się od
siebie standardem i udogodnieniami. Do jednego z nich przylega
łazienka, co jest zgodne z przedmiotowym Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia, do drugiego nie. Pacjentki udające się na wizytę do drugiego
gabinetu mają zatem do dyspozycji jedynie ogólną toaletę – w dniu
monitoringu, jak wspomniano, była czysta, jednak nie wyposażono jej ani
w bidet ani rączkę bidetową.


Ośrodek posiada jedno pomieszczenie pielęgnacyjne dla pacjentek
przewiezionych bezpośrednio z pokoju zabiegowego. W pokoju tym
pacjentki wybudzają się ze znieczulenia ogólnego oraz odpoczywają po
zabiegu. W dniu monitoringu w pomieszczeniu nie zaobserwowałyśmy, aby
pacjentki miały dostęp do wody pitnej, jednak nasza
rozmówczyni-pacjentka potwierdziła, że po zabiegu zaproponowano jej
wodę. Pomieszczenie ma dostęp do łazienki (stan czystości bez
zarzutu,   w łazience znajduje się bidet i środki higieny
takie jak ręczniki czy podpaski. Nie stwierdziłyśmy obecności środków
myjących do higieny intymnej). Łazienka nie jest przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.


Ośrodek zapewnia jednorazową odzież i obuwie zabiegowe pacjentkom
poddających się inseminacjom, programom zapłodnienia pozaustrojowego i
innym zabiegom medycznym.


9. Umowy z NFZ


Ośrodek nie wykonuje świadczeń w ramach umowy z NFZ.


10. Prawo:
umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta


Pacjenci Ośrodka, którzy przystępują do procedur komercyjnych,
podpisują zgody na przeprowadzenie procedur medycznych. Należy wskazać,
że pełnopłatne procedury wspomaganego rozrodu, których przedmiotem jest
świadczenie wysokospecjalistycznej usługi medycznej, przeprowadzane są
na podstawie ustnych umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem leczenia
niepłodności, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością, a pacjentami. Warunki wykonania umowy w
dokumentach podpisywanych przez strony określone są w zasadzie tylko co
do jednej ze stron, tj. pacjentów, i precyzują tylko obowiązki i
zobowiązania pacjentów; nie są wskazane zobowiązania Ośrodka, co tworzy
sytuację nierównowagi stron, niekorzystną dla pacjenta.


Zgodnie z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie prawniczym umowy
zawarte pomiędzy Ośrodkami medycznymi i pacjentami to umowy o
świadczenie wysokospecjalistycznej usługi medycznej o charakterze
konsumenckim. (por.: Tamara Zimna, „Zawieranie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej”: "Analizując
umowę o świadczenie usług medycznych jako rodzaj umowy zawieranej
bezpośrednio z pacjentem, nie sposób pominąć wymiaru konsumenckiego
zawieranego kontraktu, gdzie stroną umowy jest nie tylko pacjent, lecz
zarazem konsument otoczony szczególną ochroną prawną."  "Umowa
zawarta bezpośrednio z pacjentem ma charakter umowy nienazwanej, do
której zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy o zleceniu (art.750
k.c. w związku z art. 734 i n. k.c.)."
).


Wobec powyższego należałoby przyjąć pogląd, iż stosunek Ośrodek–pacjent
to stosunek konsumencki, a sama zgoda nie zabezpiecza należycie
interesów pacjenta. Tym samym przedstawione dokumenty stanowią wzorce
umów i mają do nich zastosowanie art. 384 i następne ustawy Kodeks
cywilny.


Dokumenty przekazane przez Ośrodek robią wrażenie redagowanych nieco
niespójnie, przykładem może być użycie w nich nazwy Ośrodka: zgodnie z
rejestrem podmiotów wynikających działalność leczniczą (RPWDL)
zarejestrowana nazwa Ośrodka brzmi Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Centrum Zdrowia Gameta Kielce, podmiot może używać skrótu
nazwy NZOZ Gameta Kielce. W przedstawionych do analizy dokumentach
wymiennie używane są określenia: NZOZ Centrum Leczenia Niepłodności
Gameta Kielce, NZOZ Centrum Leczenia Niepłodności „Gameta” NZOZ Gameta,
NZOZ Gameta Kielce, GAMETA – KIELCE. Zwraca uwagę dokument „Umowa o
przechowywanie nasienia”, gdzie jako strona umowa wymieniona jest
spółka Gameta Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kielcach, reprezentowana przez komplementariusza Gameta Kielce spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością. Pominąwszy oczywistą nieścisłość (w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie występuje
komplementariusz), w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Krajowy Rejestr Sądowy brak podmiotu o nazwie Gameta Kielce spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Być może chodziło o spółkę Centrum
Zdrowia Kielce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr Regon spółki
określonej jako Gameta Kielce sp. z o.o. wpisany w umowie oraz Centrum
Zdrowia Kielce sp. z o.o. ujawniony w rejestrze przedsiębiorców KRS
jest taki sam), jednak powstaje pytanie o skuteczność (lub jej brak)
umowy w przypadku podpisania jej przez pacjentów, w wersji
przedstawionej Obserwatorkom.


Dla potrzeb monitoringu Ośrodek przekazał dokumenty obowiązujące
pacjentów przystępujących do procedury ivf w ramach programu
refundacyjnego (umieszczone również na stronie www Ośrodka; z uwagi na
to, iż dokumenty są przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia nie zostały
poddane analizie, są jedynie wymienione na liście dokumentów), a także
dokumenty, przedstawiane do podpisu pacjentom przystępującym do
procedur pełnopłatnych.


Dokumentacja przekazana przez Ośrodek dla potrzeb monitoringu została
udostępniona w dniu monotoringu, były to wzroce pisemne i składały się
na nie następujące dokumenty:

 1. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  leczenie metodą pozaustrojowego zapłodnienia z mrożeniem zarodków,
 2. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  leczenie poprzez przeniesienie do macicy zarodka pochodzącego od
  anonimowych dawców poddanego procesowi mrożenia i rozmrożenia,
 3. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  leczenie metodą inseminacji domacicznej,
 4. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  przeprowadzenie pobrania plemników z jąder lub najądrzy,
 5. Umowa o przechowywanie nasienia,
 6. Umowa o przechowywanie oocytów,
 7. Potwierdzenie wydania i odbioru komórek rozrodczych
  przechowywanych w Gameta – Kielce,
 8. Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna oraz zgoda na
  znieczulenie,
 9. Zgoda na inseminację nasieniem dawcy,
 10. Świadoma zgoda na przeprowadzenie skłucia jajników w znieczuleniu
  ogólnym,
 11. Zgoda na przeprowadzenie ET w znieczuleniu ogólnym,
 12. Zgoda na przeprowadzenie IUI w znieczuleniu ogólnym,
 13. Zgoda na przeprowadzenie LEEP w znieczuleniu ogólnym,
 14. Zgoda na przeprowadzenie biopsji rysowej w znieczuleniu ogólnym,
 15. Zgoda na przeprowadzenie HSG,
 16. Oświadczenie (dotyczące ilości podanych zarodków/blastocyst)
  podczas embriotransferu,
 17. Dokument bez tytułu, dotyczący braku zgody na poddanie się
  badaniom w kierunku chorób zakaźnych oraz braku zgody na poddanie się
  szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 18. Oświadczenie
 19. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego,
 20. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  leczenie metodą pozaustrojowego zapłodnienia z mrożeniem zarodków w
  ramach programu Ministra Zdrowia „Leczenie niepłodności metodą
  zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” (Program MZ)
 21. Informacja dla pacjentów oraz formularz świadomej zgody na
  przeprowadzenie punkcji jajników w znieczuleniu ogólnym „Leczenie
  niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016”
  (Program MZ)
 22. Umowa o przechowywanie zarodków powstałych w trakcie leczenia w
  ramach programu Ministra Zdrowia „Leczenie niepłodności metodą
  zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016” (Program MZ)
 23. Oświadczenie (dotyczące ilości zapłodnień pozaustrojowych z
  lekami refundowanymi przez NFZ).

*

Pozytywnie należy odnieść się do posługiwania się przez Ośrodek
przystępnym językiem, w którym w sposób nieskomplikowany objaśniane są
kwestie medyczne, natomiast informacja zaprezentowana w analizowanych
dokumentach jest obszerna i szczegółowa. W trakcie monitoringu uzyskano
informacje, że pacjenci nie mają możliwości negocjowania zapisów umów: „Nikt się nawet nie pytał”
(cytat osoba zarządzająca). Pacjentka, z którą przeprowadzono wywiad,
zapewniła nas, iż zapisy w umowach były dla niej akceptowalne i
niebudzące wątpliwości, więc nie pytała nigdy o ewentualną
negocjowalność zapisów.  Pacjentka potwierdziła także, iż
otrzymała wzorce dokumentów co najmniej 24 godziny przed planowanym
zabiegiem i otrzymała kopię podpisanych dokumentów.


Umowy, którymi posługuje się Ośrodek nie są wolne od zapisów, które
budzą wątpliwości. Z uwagi na fakt, że analiza umów pod kątem
formalno-prawnym stanowi tylko jeden z celów prowadzonego monitoringu,
poniżej przedstawione zostaną wyłącznie najważniejsze wątpliwości.


1. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na leczenie metodą pozaustrojowego
zapłodnienia z mrożeniem zarodków


Ustęp 7, akapit 3


Wyrażam zgodę, żeby personel NZOZ
GAMETA  prowadzący leczenie metodą IVF oraz inni pracownicy
jednostki, prowadzili obserwację procedur laboratoryjnych i klinicznych
w trakcie terapii. Zgadzamy się na zbieranie i publikowanie danych
medycznych oraz wykonywanie zdjęć fotograficznych i nagrań
audiowizualnych podczas leczenia metodą IVF, w celu polepszenia
edukacji medycznej i badań naukowych. Nasze dane personalne w żadnym
wypadku nie mogą zostać ujawnione.


Akapit 5


Zgadzamy się na zamrożenie
zarodka(ów)w celu zastosowania go (ich) w późniejszym terminie. W razie
wyboru tej opcji konieczne będą opłaty związane z zamrożeniem i
przechowywaniem zarodków. W przypadku braku opłat związanych z
przechowywaniem zarodków, będzie to równoznaczne z przekazaniem
zarodków na rzecz podmiotu przechowującego zarodek (zarodki). W związku
z tym wyrażamy zgodę na dodatkowe (ewentualne) badania medyczne i
genetyczne przed przekazaniem zarodków na rzecz podmiotu
przechowującego.

 

Zwracamy uwagę, iż przedmiotem omawianej „Zgody (...)” jest wyrażenie
przez pacjentów zgody na procedurę zapłodnienia pozaustrojowego, której
integralną częścią nie jest (a raczej: nie powinno być) rozstrzygnięcie
o losach potencjalnych nadliczbowych zarodków w przypadku nieuiszczenia
w terminie opłaty za ich przechowywanie ani nie jest nią zgoda na
obserwację i przekazanie danych medycznych do badań naukowych.
Tymczasem pacjenci podpisując dokument składają jeden podpis pod
wszystkimi paragrafami bez możliwości wyłączenia z niego którejkolwiek
z opisanych procedur. Zwracamy uwagę, iż może zachodzić sytuacja, w
której pacjenci chcąc poddać się zapłodnieniu pozaustrojowemu nie chcą
przekazywać ewentualnych nadliczbowych zarodków komukolwiek i/lub nie
chcą, aby ich dane medyczne były wykorzystywane w badaniach naukowych,
natomiast konstrukcja Zgody uniemożliwia im jednoczesne skorzystanie z
zapłodnienia IVF i odmowę zrzeczenia się zarodków oraz odmowę
uczestniczenia w badaniach naukowych.  Ponadto cytowany zapis może
być uznany za klauzulę abuzywną, gdyż zgodnie z Art. 385³ pkt 7 kodeksu
cywilnego:


„W razie wątpliwości uważa się, że
niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:


 7) uzależniają zawarcie, treść
lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego
związku z treścią zawierającą oceniane postanowienie.”
.


Dokument został skonstruowany językiem jasnym i zrozumiałym, z
obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi przebiegu procedury, ewentualnych
skutków ubocznych, co należy uznać za bardzo dobrą praktykę.


2. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na leczenie poprzez przeniesienie do macicy
zarodka pochodzącego od anonimowych dawców poddanego procesowi mrożenia
i rozmrożenia


Ust. 6, Akapit 2


Podnosimy tę samą uwagę dotyczącą zgody na wykorzystanie danych
klinicznych, co w przypadku dokumentu nr 1.


Akapit 4


Pacjentka i Pacjent oświadczają, że:

a) (…)

b) (…)

c) świadomie biorą na siebie pełną
odpowiedzialność za dziecko urodzone w wyniku przeprowadzenia zabiegu
podania (transfer) zarodka/zarodków pochodzących od anonimowych dawców,

d) będą traktować dziecko urodzone w
wyniku zabiegu tak, jak dziecko własne (poczęte z ich własnych komórek
rozrodczych),

e) biorą na siebie wszystkie
obowiązki związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka urodzonego w
wyniku zabiegu,

f) nigdy nie będą obciążać Gameta
Kielce jakimikolwiek kosztami związanymi z utrzymaniem dziecka
urodzonego w wyniku zabiegu i niniejszym oświadczają, iż zrzekają się
wszelkich roszczeń z tym zakresie,

g) nigdy nie będą wysuwać roszczeń
alimentacyjnych wobec osób, od których pochodzą zarodki wykorzystane
podczas zabiegu i niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń w tym
zakresie,

h) nigdy nie wystąpią z żądaniem
zaprzeczenia ojcostwa ani z żądaniem zaprzeczenia macierzyństwa,

i) rozumieją, ze w przypadku
prawidłowego rozwoju embriologicznego i wykonania transferu możliwy
jest brak ciąży. w powyższym przypadku rezygnują z jakichkolwiek
roszczeń finansowych zarówno wobec osób od których pochodzą zarodki,
jak również wobec Ośrodka prowadzącego leczeni


Ad. pkt g), i)


Powyższe zapisy mogą być uznane za klauzule abuzywne, gdyż zgodnie z
art. 385³ pkt 2 Ustawy kodeks cywilny:  „W razie wątpliwości uważa się, że
niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:

2) wyłączają lub istotnie ograniczają
odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania;”

 

Ad. pkt c), d), e), h)

Ośrodek nie jest podmiotem uprawnionym do odbierania oświadczenia o
uznaniu ojcostwa, są to organy wskazane w Art. 73 i 74
k.r.i.o.   Dodatkowo w świetle obowiązującego prawa (analiza
dokumentacji wykonana przed wejściem w życie Ustawy o leczeniu
niepłodności) każdy mężczyzna ma prawo wystąpić z wnioskiem o
zaprzeczenie ojcostwa, co wynika bezpośrednio z Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego (Art. 63, Art. 67 i Art. 69), z zastrzeżeniem Artykułu 68
k.r.i.o. stanowiącego:


„Zaprzeczenie ojcostwa nie jest
dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu
medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.”


Artykuł odnosi się do męża matki, a nie do partnera matki, natomiast
umowa odnosi się do obu tych sytuacji, co sprawia, iż złożenie
cytowanego wyżej oświadczenia nie obliguje przyszłego ojca (partnera
matki) do zaniechania zaprzeczeń ojcostwa, jeśli taką będzie mieć wolę.
Kodeks daje mu taką możliwość i umowa zawierana z Ośrodkiem nie może
być sprzeczna z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. Ponadto należy
podnieść, że na podstawie Art. 61(9) „matką dziecka jest kobieta, która
je urodziła” wobec czego kobieta taka nie może wystąpić o zaprzeczenie
macierzyństwa. Należy wskazać ponadto, iż wszelkie oświadczenia
dotyczące uznania rodzicielstwa i wynikających z niego obowiązków,
złożone przed poczęciem dziecka, nie mają mocy prawnej. Obowiązki
rodziców wobec dziecka powstają z chwilą urodzenia żywego dziecka
(dodatkowo – uznania dziecka przez jego ojca, w sposób określony przez
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku gdy rodzice
dziecka nie pozostają w związku małżeńskim).


Ponadto cytowany pkt d) to zapis z użyciem języka dyskryminującego,
sugerujący, iż dzieci poczęte wyniku leczenia niepłodności metodą in
vitro wymagają dodatkowego uznania (są gorsze niż dzieci poczęte w
sposób naturalny).


3. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na leczenie metodą inseminacji domacicznej


Bez uwag


4. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na przeprowadzenie pobrania plemników z jąder
lub najądrzy


Bez uwag


5. Umowa o przechowywanie nasienia


Określenie stron umowy – mają zastosowanie uwagi wskazane wyżej,
dotyczące nieprawidłowego określenia jednej ze stron umowy (Ośrodka).


§ 1. Ust. 3.


Cytowana umowa jest umową zawartą na czas określony (6 lub 12
miesięcy). W § 4. Ust. 2. wskazano ceny za przechowywanie nasienia we
wskazanych okresach. Zgodnie z §4 ust. 6. Została  dopuszczona
możliwość waloryzacji  opłaty za przechowywanie zarodków „raz w
roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS”. Wobec wprowadzenia do
umowy mechanizmu waloryzacji w umowie powinno się zastrzec prawo
odstąpienia od umowy dla pacjenta po zmianie cen.


Nadmienić należy, że UOKiK wielokrotnie wskazywał, że zastrzeżenie w
umowie

z konsumentem zmienności ceny tworzy zbyt daleko idącą swobodę w
kreowaniu stosunku prawnego po stronie przedsiębiorcy i stanowi
klauzulę niedozwoloną (vide art. 385³ pkt 2 kodeksu cywilnego).


§4, pkt 9

W przypadku nie uiszczenia opłaty w
terminach wskazanych w punktach: 2 niniejszego paragrafu, Gameta Kielce
zobowiązana jest wezwać Pacjenta do zapłaty zaległości w terminie 30
dni od daty doręczenia Mu wezwania. Strony uznają wezwanie za
skutecznie doręczone, po upływie 15 dni od dnia nadania go pod ostatni
adres podany przez Pacjentów.


Powyższy zapis zawiera tzw. fikcję doręczenia, a więc przyjmuje
założenie, iż druga strona otrzymała korespondencję, której w
rzeczywistości nie odebrała. Zgodnie z trwałą praktyką Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zapisy w umowach zawieranych pomiędzy
przedsiębiorcami a konsumentami, które pozwalają uznać za doręczone
dokumenty, których konsumenci w rzeczywistości nie otrzymali i nie
mieli możliwości się z nimi zapoznać, traktowane są jako klauzule
abuzywne (niedozwolone).


§ 6 pkt 2

W razie utraty powierzonych zarodków
z przyczyn zawinionych przez GAMETA Kielce, GAMETA Kielce zobowiązuje
się zwrócić wszystkie opłaty pobrane za usługi wykonane na podstawie
niniejszej umowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania stosownego
oświadczenia od Pacjenta z numerem konta, na które mają być przekazane
pieniądze. Zobowiązanie to wyczerpuje odpowiedzialność materialną
GAMETA-Kielce wobec pacjentów za utratę nasienia.


Zgodnie z art. 385³ pkt 2 Ustawy kodeks cywilny:  „W razie wątpliwości uważa się, że
niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:


2) wyłączają lub istotnie ograniczają
odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania;”


Zwrot wszelkich opłat pobranych przez Ośrodek w przypadku utraty
powierzonych nasienia z przyczyn zawinionych przez Ośrodek nie wyłącza
dochodzenia przez pacjentów odpowiedzialności odszkodowawczych na
zasadach ogólnych. Zapis może zatem sugerować pacjentowi, który nie
jest prawnikiem i nie potrafi prawidłowo ocenić całości sytuacji pod
względem medycznym i prawnym, iż nie przysługuje mu prawo
podnoszenia  roszczeń odszkodowawczych, podczas gdy każdorazowo
ocena zasadności podnoszenia roszczeń należy do właściwego sądu.


§ 7, pkt 6:

„Wszelkie spory wynikłe z niniejszej
umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla każdoczesnej
siedziby GAMETA-Kielce”.


Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. w wyroku z dnia 31 stycznia
2003 r. (sygn. akt XVII Amc 31/02) uznał za niedozwolone postanowienie
w brzmieniu: „Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy podlegają
wyłączności sądu powszechnego dla siedziby firmy przyjmującej
zamówienie”.


6. Umowa o przechowywanie oocytów


Podnosimy tę samą uwagę dotyczącą zgody na wykorzystanie danych
klinicznych, co w przypadku dokumentu nr 5.

W § 5 ust 4 prawodopodobnie omyłkowo pojawia się określenie „zarodki”,
podczas gdy umowa dotyczy oocytów.


7. Potwierdzenie wydania i odbioru
komórek rozrodczych przechowywanych w Gameta – Kielce


Bez uwag


8. Przedzabiegowa ankieta
anestezjologiczna oraz zgoda na znieczulenie


Bez uwag


9. Zgoda na inseminację nasieniem dawcy


Bez uwag


10. Świadoma zgoda na przeprowadzenie
skłucia jajników w znieczuleniu ogólnym


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt.zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwa i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt. zabiegu.


11. Zgoda na przeprowadzenie ET w
znieczuleniu ogólnym


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt. zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwa i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt.zabiegu.


Ponadto warto zasugerować wyjaśnienie skrótów, które mogą być
niezrozumiałe dla pacjentów, którzy mogą nie dysponować dużą wiedzą
medyczną (ET).


12. Zgoda na przeprowadzenie IUI w
znieczuleniu ogólnym


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt. zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwa i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt. zabiegu.


Ponadto warto zasugerować wyjaśnienie skrótów, które mogą być
niezrozumiałe dla pacjentów, którzy mogą nie dysponować dużą wiedzą
medyczną (IUI).


13. Zgoda na przeprowadzenie LEEP w
znieczuleniu ogólnym


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt. zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwach i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt. zabiegu.


Ponadto sugerujemy nieużywanie skrótów, które mogą być niezrozumiałe
dla pacjentów, którzy mogą nie dysponować dużą wiedzą medyczną (LEEP).


14. Zgoda na przeprowadzenie biopsji
rysowej w znieczuleniu ogólnym


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt. zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwa i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt. zabiegu.


15. Zgoda na przeprowadzenie HSG


Treść dokumenty niezwykle skąpa (bez dodatkowych pisemnych informacji
nt. zabiegu). Zgodnie z treścią dokumentu pacjentka potwierdza
poinformowanie jej o rozpoznaniu i wszystkich dających się przewidzieć
następstwa i powikłaniach.


Sugerujemy poszerzenie dokumentu o pisemne informacje nt. zabiegu.


16. Oświadczenie (dotyczące ilości
podanych zarodków/blastocyst) podczas embriotransferu


Bez uwag


17. Dokument bez tytułu, dotyczący
braku zgody na poddanie się badaniom w kierunku chorób zakaźnych oraz
braku zgody na poddanie się szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B.


Bez uwag


18. Oświadczenie


Ust. 1, 2, 3 i 4 dotyczą udzielenia pełnomocnictwa do uzyskania od
Ośrodka dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia
pacjenta.


Ust. 6 dotyczy wyrażenia zgody na pobranie pacjentowi krwi  do
wykonanie bada niezbędnych w toku leczenia w Ośrodku.


Dla większej czytelności dokumentacji medycznej zgoda pacjenta na
pobranie krwi powinna raczej znaleźć się przy zgodzie/zgodach na
przeprowadzenie konkretnego zabiegu w Ośrodku, dla potrzeb którego są
wykonywane badania.


Ust. 7. – „zostałem poinformowany, że
za rzeczy pozostawione w szatni NZOZ Gameta Kielce nie odpowiada”.


Oświadczenie powyższe nie wydaje się być niezbędnym dla prawidłowości
procesu leczenia.


19. Regulamin organizacyjny podmiotu
leczniczego


Bez uwag


20. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na leczenie metodą pozaustrojowego
zapłodnienia z mrożeniem zarodków w ramach programu Ministra Zdrowia
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata
2013-2016” (Program MZ)


Dokument nie był poddawany analizie. Z analizy wyłączono dokumentację w
ramach Programu MZ.


21. Informacja dla pacjentów oraz
formularz świadomej zgody na przeprowadzenie punkcji jajników w
znieczuleniu ogólnym „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego na lata 2013-2016” (Program MZ)


Dokument nie był poddawany analizie. Z analizy wyłączono dokumentację w
ramach Programu MZ.


22. umowa o przechowywanie zarodków
powstałych w trakcie leczenia w ramach programu Ministra Zdrowia
„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata
2013-2016” (Program MZ)


Dokument nie był poddawany analizie. Z analizy wyłączono dokumentację w
ramach Programu MZ.


23. Oświadczenie (dotyczące ilości
zapłodnień pozaustrojowych z lekami refundowanymi przez NFZ).


Dokument nie był poddawany analizie. Z analizy wyłączono dokumentację w
ramach Programu MZ.


*

Uwagi dodatkowe:

Dokumenty wymienione w pkt 1 -4 w warstwie informacyjnej informują
pacjentów nie tylko o potencjalnych powikłaniach, przebiegu
zabiegu/procedury etc., ale zawierają również klarowne objaśnienia
dotyczące bezpieczeństwa stosowania danych procedur (od jak dawna są
wykonywane, jak odnoszą się do danego zagadnienia rekomendacje medyczne
itd.). Należy także zauważyć, że wszystkie umowy/informacje/zgody,
jakimi posługuje się GAMETA-Kielce zostały skonstruowane (także
graficznie) w sposób dość chaotyczny, nie ma jednego przyjętego
wzorca/szablonu do druków dystrybuowanych przez Ośrodek.  Uwagę
zwraca propacjencki język, zamieszczanie wyjaśnień użytych skrótów i
rzetelność informacyjna dokumentów (nie we wszystkich dokumentach
jednak zawarto objaśnienie używanych skrótów).


11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej


Z monitoringu bezpośredniego płynie obserwacja, iż pacjentkom jest
zapewniana intymność podczas wizyt: w gabinetach znajdują się parawany,
zaś fotele są ustawione w sposób dający badanej pacjentce poczucie
dyskrecji. Z rozmów z personelem wynika, iż wizyta jest czasem
przerywana wejściem osoby z personelu pielęgniarskiego, jednak dotyczy
to początku wizyty: “Sporadycznie się to zdarza, jak jeszcze nie
rozpoczęła się rozmowa z lekarzem” (cytat położna). Zgodnie z naszą
obserwacją personel Ośrodka zachowuje się dyskretnie. Na badanie bądź
wizytę pacjenci są wywoływani po imieniu, nie podaje się nazwisk.


Pacjentka, z którą rozmawiałyśmy nie miała zastrzeżeń do poszanowania
jej prawa do intymności. Podobnie nie zgłoszono zastrzeżeń w zakresie
obecności męża przy wizycie – czy zabiegu inseminacji, czy przy
transferze. Nasza rozmówczyni deklarowała, iż personel pytał o to, czy
życzy sobie obecności męża i pytanie to padało zarówno ze strony
położnych, jak i ze strony lekarza. Taką samą deklarację usłyszałyśmy
od personelu: „w przypadku
pierwszych wizyt zawsze mówimy, żeby przyjść z mężem/partnerem”
.


12. Prawo do
dokumentacji medycznej


Zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników rejestracji: „Po
każdej wizycie pacjentka otrzymuje podsumowanie przebiegu wizyty, jeśli
jednak chce wypis to otrzymuje wydruk z systemu, nie trzeba składać
wniosku, jest do bezpłatne i pacjentka dostaje good ręki. Jeśli chce
odtworzenia dokumentacji z wynikami badań to składa wniosek i mamy dwa
tygodnie na przygotowanie dokumentacji"
. Zgodnie ze słowami
osoby zarządzającej do dokumentacji ma dostęp pielęgniarka
koordynująca: „Pani
Edyta ma dostęp do dokumentacji, natomiast do dokumentacji Programu
ministerialnego mają dostęp: dwóch embriologów, doktor medyczny i Pani
Edyta. Wszystko jest hasłowane, pacjenci funkcjonują po PESELu, a w
serwerowni wszystko jest pod alarmami, co 3 miesiące jest konserwacja”
.


Pacjentka, z którą rozmawiałyśmy nie składała wniosku o wydanie
dokumentacji, potwierdziła jednak otrzymywanie pisemnego podsumowania
wizyty.


13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia


 
Do Ośrodka można się dostać będąc pacjentem z ograniczeniami ruchu,
jednak w tym celu trzeba będzie skorzystać z wejścia bocznego.  W
Ośrodku funkcjonuje winda. W Ośrodku znajduje się ogólnodostępna
toaleta posiadająca udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, podobnie
jeden z gabinetów ginekologicznych jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.'


14. Pary
nieheteroseksualne


Monitoring odbywał się w lutym 2015
roku, kiedy nie obowiązywała jeszcze Ustawa o leczeniu
niepłodności  uniemożliwiająca parom jednopłciowym i kobietom
samotnym korzystanie z prawa do leczenia niepłodności W związku z
powyższym obserwacji monitoringowej poddano również sytuację obu tych
grup oraz ich dostęp do leczenia i sposób traktowania tej kwestii przez
każdy z Ośrodków. Włączamy tę część do raportu pomimo zmiany prawa,
jaka nastąpiła w trakcie projektu, uważając mimo wszystko te obserwacje
za cenne dla pacjentów i uzupełniające obraz funkcjonowania Ośrodka.


Ośrodek deklaruje, że traktuje pacjentów w sposób wolny od wszelkiej
dyskryminacji. Dla lekarza, z którym prowadziłyśmy rozmowę nie było w
żaden sposób zaskakujące, że pacjentkami mogą być również kobiety w
związkach homoseksualnych: „Pacjentce
może towarzyszyć każda wskazana przez nią osoba, w tym partner tej
samej płci”
, „pani z panią,
leczyły się tutaj, bez problemu”
.


15. Opieka psychologiczna

 

Ośrodek deklaruje, iż umożliwia swoim pacjentom skorzystanie z porady
psychologa. Osoba sprawująca psychologiczną opiekę nad pacjentami
Ośrodka jest jednocześnie prezesem zarządu Ośrodka i nie pełni
standardowych dyżurów psychologicznych: „pani prezes jest psychologiem i jeśli
jest taka potrzeba to są pacjenci umawiani”

Ośrodek nie informuje swoich pacjentów na stronie internetowej lub w
ulotce o takiej możliwości. W przypadku konieczności pacjenci kierowani
są do psychologa przez lekarza prowadzącego (choć lekarz, z którym
rozmawiałyśmy wspominał o odsyłaniu do współpracującej poradni, nie
sprecyzowano także, czym mogłaby być taka „konieczność”, jak zostałaby
stwierdzona i przez kogo). Według deklaracji naszych rozmówców –
pracowników Ośrodka, konsultacje psychologiczne są bezpłatne, jednak do
tej pory bardzo niewielu pacjentów skorzystało z takiej możliwości.
Zauważamy, iż z samego faktu posiadania wykształcenia psychologicznego
niekoniecznie musi wynikać udostępnienie pacjentom możliwości
konsultacji psychologicznych, co było sugerowane przez personel.
Zapewnienie możliwości wsparcia psychologicznego dla pacjentów to
przede wszystkim przygotowanie takiej oferty i informowanie o niej
pacjentów, jak również zapewnienie im dostępnej informacji o warunkach
takiej pomocy i jej ramach czasowych.


Personel Ośrodka nie ma zapewnionego wsparcie psychologa. Nie są
prowadzone żadne szkolenia (ani wewnętrzne ani zewnętrzne) z zakresu
obsługi pacjentów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy z
pacjentem borykającym się z niepłodnością.


16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków


Monitoring prowadzono w okresie
sprzed obowiązywania Ustawy o leczeniu niepłodności, dlatego wiele z
naszych obserwacji odnosi się do polityki jawnego dawstwa i wyboru
dawców, które obecnie są prawnie zakazane. Mimo to włączamy te uwagi do
raportu, ponieważ nadal pozostają integralną częścią „Pacjenckich
standardów w leczeniu niepłodności” i odnoszą się również szerzej do
rekomendacji europejskich (ESHRE 2001, ESHRE 2015).


Podczas monitoringu nie udało nam się rozmawiać z żadną parą, która
korzystała lub korzysta z dawstwa gamet. W związku z tym nie możemy
przedstawić obrazu biorstwa z punktu widzenia pacjentów. Ośrodek
prowadzi jedynie zabiegi inseminacji i in vitro z wykorzystaniem
nasienia dawcy i bardzo sporadycznie adopcji zarodka (lekarz, z którym
rozmawiałyśmy nie spotkał się do tej pory z pacjentami korzystającymi z
tej ostatniej opcji, nastomiast osoba zarządzająca zapytana o to, czy
Ośrodek stosuje programy dawstwa tj. rekrutuje dawców/dawczynie
odpowiedziała „chyba nie”).


Ośrodek deklaruje, iż rejestruje umowy dotyczące biorstwa gamet i
przestrzega zasad gromadzenia dokumentacji medycznej dawcy/ów oraz
biorcy/ów zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia.


Ośrodek informuje pacjentów w formie pisemnej (w zgodach) o
skuteczności Ośrodka w zakresie zabiegów inseminacji domacicznej i
zapłodnienia pozaustrojowego z użyciem nasienia dawcy. Nie znalazłyśmy
i nie przedstawiono nam przykładu informacji w formie pisemnej o
aspektach prawnych dawstwa i biorstwa (o aktualnym stanie prawnym
dawstwa gamet w Polsce z uwzględnieniem informacji o stanie centralnej
kontroli nad dawstwem lub o jej braku) oraz o aspektach
psychologicznych i społecznych dawstwa (spotkania biorców z
psychologiem również nie są obowiązkowym elementem procedury).


Ośrodek przekazuje aktualną informację o średnim czasie oczekiwania w
danym Ośrodku na nasienie dawcy – pomimo korzystania z banku
zewnętrznego nasienie dostępne jest niemal „od ręki”. Lekarz
zadeklarował, iż rekomenduje bezpłatne konsultacje z psychologiem (są
ustnie rekomendowane, nie są obowiązkowe i pacjenci z nich nie
korzystają). Po określeniu pakietu cech to lekarz prowadzący
dokonuje  wyboru dawcy. Biorcom udostępniane są następujące
informacje dotyczące dawców: grupa krwi i cechy fenotypowe. W przypadku
nasienia dawcy nie wiemy (osoba wskazana przez zarząd do rozmowy z nami
nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie) czy można dodatkowo 
uzyskać rozszerzone informacje takie jak: zapis głosu, zdjęcie z
dzieciństwa, list do dziecka.


W przekazanych nam materiałach (otrzymują je i podpisują pacjenci) brak
jest pełnej, pisemnej informacji o:

 • stosowanym przez dany Ośrodek limicie biologicznego potomstwa
  przypadającego na jednego dawcę/dawczynię (wg pracowników Ośrodka z
  którymi rozmawiałyśmy brak jest takiego limitu)
 • korzystaniu z zewnętrznych banków nasienia
 • praktykowanym systemie rekrutacji kandydatów na dawców/dawczynie,
  w tym informacji, kto zajmuje się rekrutacją i czy jest w ten proces
  zaangażowany psycholog
 • polityce pozyskiwania dawców i dawczyń z wyjaśnieniem, czy
  Ośrodek stosuje dawstwo pacjenckie (np. typu egg sharing lub inne),
  dawstwo wewnątrzrodzinne (np. siostra siostrze), dawstwo od osób
  niespokrewnionych i płodnych, inne
 • możliwości lub braku możliwości zarezerwowania nasienia/zarodków
  dawców celem wykorzystania ich przy staraniach o kolejne dzieci, aby
  móc zachować pokrewieństwo genetyczne rodzeństwa (wg pracowników
  Ośrodka z którymi rozmawiałyśmy nie ma takiej możliwości, deklarowano
  także, iż: „nikt do tej pory o to nie pytał”. Zwracamy uwagę, iż to
  Ośrodek powinien informować o takiej możliwości, pacjenci mogą o niej
  nie wiedzieć, pomimo iż zagraniczne banki nasienia rutynowo ją oferują)

W materiałach, które uzyskałyśmy podczas monitoringu (otrzymują je i
podpisują pacjenci) znajdują się informacje o:

 • - anonimowości dawstwa
 • - praktykowanych panelach badań wymaganych od kandydatów na dawców

Podczas monitoringu nie udało nam się sprawdzić czy pacjenci, którzy
korzystają ze wsparcia psychologa otrzymują informacje o materiałach
edukacyjnych drukowanych lub internetowych przeznaczonych dla rodziców
dzieci urodzonych w wyniku dawstwa gamet lub zarodków, w tym poradników
dla rodziców, książeczek dla dzieci. Wiemy jednak z rozmowy z lekarzem,
że takie poradniki nie są polecane przez lekarza pacjentom, którzy nie
chcą korzystać ze wsparcia psychologicznego.


17. NASZE REKOMENDACJE

Zamieszczamy nasze rekomendacje w dwóch osobnych działach: dobrych
praktyk oraz rekomendacji


Dobre praktyki:


 1. Uwagę zwraca bardzo dobrze przygotowana strona internetowa
  Ośrodka– zarówno merytorycznie, jak i w zakresie samej konstrukcji i
  łatwości nawigacji. W treści zakładek widać „silne piętno” Rekomendacji
  PTMR i PTG, co jest bardzo mocnym plusem strony. Informacje są podawane
  wyczerpująco i rzetelnie, dużą wagę przywiązuje się do aspektu
  edukacyjnego. Strona może być przez pacjentów traktowana jako źródło
  wiarygodnych informacji. W pierwszej części raportu zwróciłyśmy uwagę
  na kwestię bardzo skromnego potraktowania statystyk Ośrodka (brak
  podanej skuteczności, zamiast tego zastrzeżenie, że indywidualna
  prognoza skuteczności w przypadku każdej pary wygląda odmiennie). Taki
  sposób podejścia – choć nie dostarcza pacjentom szczegółowych danych,
  do których podania mimo wszystko zachęcamy – wskazuje na
  odpowiedzialność Ośrodka za rzetelność informacji przekazywanych
  pacjentom, która przeważa nad często spotykaną na innych stronach
  chęcią „pochwalenia się sukcesami” (nie zawsze udokumentowanymi
  metodologicznie);
 2. Zaangażowanie pracowników, sposób, w jaki wypowiadali się o
  pacjentach, a także sposób, w jaki odnosili się do nich – co również
  mogłyśmy obserwować w trakcie pobytu w placówce – prowadzić może tylko
  do konkluzji, że w codziennej, obserwowanej przez nas pracy zespołu
  stosunek do pacjentów jest życzliwy i profesjonalny;


Rekomendacje:


 1. Sugerujemy ponowną weryfikację dokumentacji w zakresie
  podniesionych przez nas wątpliwości;
 2. Rekomendujemy uzupełnienie informacji na stronie WWW o wymienione
  w pierwszej części raportu elementy: skuteczność (być może rozwiązaniem
  godzącym zastrzeżenia Ośrodka i potrzeby pacjentów odnośnie informacji
  w tym względzie, mogło by stać się odwoływanie do uśrednionych danych
  europejskich), informację o procedurze adopcji zarodka i procedur z
  wykorzystaniem komórek jajowych dawczyń, jak również podanie kosztów
  tych procedur;
 3. Zachęcamy do ponownej refleksji nad polityką SET i sposobami jej
  komunikowania pacjentom. Wydaje się, że przydałoby się uspójnienie
  informacji przekazywanych w dokumentacji;
 4. Na stronie www brakuje informacji, jakie są relacje pomiędzy
  Ośrodkami Gameta. Wydaje się, iż pacjent trafiający na stronę
  internetową może traktować ośrodki Gameta jak tzw.  „sieciówkę”, w
  której obowiązuje jednakowy standard bez względu na lokalizację, a tak
  nie jest;
 5. Sugerujemy ponowną refleksję nad osobą psychologa w Ośrodku, jego
  rolą i obowiązkami. Jak zauważono już wyżej, samo posiadanie
  wykształcenia psychologicznego przez jedną z zatrudnionych osób nie
  oznacza automatycznie, iż Ośrodek zapewnia swoim pacjentom wsparcie
  psychologiczne. Na politykę wsparcia psychologicznego w leczeniu
  niepłodności składa się przyjęcie procedury dotyczącej konstrukcji
  oferty psychologicznej, jej warunków, dostępności, informowania o niej
  pacjentów, ustalenia jej zasad, w tym płatności/nieodpłatności, ram
  czasowych etc.;
 6. Wydaje się, że rozważenia wymaga  procedura przenoszenia
  przez pacjenta pojemnika z nasieniem do laboratorium. Być może
  rozwiązaniem propacjenckim, byłoby zamykanie przez pacjenta pokoju –
  pozostawianie w nim próbki – z pominięciem odnoszenia jej do
  laboratorium;
 7. Sugerujemy umieszczenie na stronie WWW informacji o internetowych
  grupach wsparcia dla pacjentów i korzystanie z tego źródła również w
  pracy z pacjentami, szczególnie że część funkcjonujących serwisów
  pacjenckich podlega ścisłej moderacji merytorycznej i jest prowadzona w
  zgodzie z rekomendacjami medycznymi PTG i PTMR , więc stanowi rzetelne
  i wiarygodne źródłoinformacji ( www.nasz-bocian.pl, www.powiedziecirozmawiac.pl,
  www.nieplodnoscboli.pl);


18. Komentarz osrodka do raportu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.No submissions available.
Zaloguj się aby wypełnić ankietę.