Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VITROLIVE

Istnieje od 2007 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring od roku 2008
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności

Dane placówki

pin

Adres:

al. Wojska Polskiego 103
70-483 Szczecin

phone

Telefon:

91 48 64 345

91 88 69 260

Nasza lokalizacja

Raport finalny 2015


Nazwa Ośrodka Vitrolive Szczecin
Data przeprowadzonego monitoringu 12.03.2015Spis treści raportu:

1. Podstawowe informacje o Ośrodku

2. Opis Ośrodka

3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i
przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta

4. Program refundacyjny

5. Rejestracja wizyty

6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty

7. Opieka nad mężczyzną

8. Opieka nad kobietą

9. Umowy z NFZ

10. Prawo: umowy
cywilnoprawne i prawa pacjenta

11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej

12. Prawo do
dokumentacji medycznej

13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia

14. Pary nieheteroseksualne

15. opieka psychologiczna

16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków

17. NASZE REKOMENDACJE

18. Komentarz osrodka do raportu

1. Podstawowe informacje o Ośrodku


Ośrodek przestrzega algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego
Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ośrodek raportuje swoje wyniki
do ESHRE od 2008 roku oraz ma wdrożony system zarządzania jakością ISO
9001:2008. Lekarze i embriolodzy Ośrodka posiadają członkostwo w ESHRE,
uczestniczą w szkoleniach ESHRE i posiadają certyfikaty ESHRE (jedna
osoba posiada certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE, dwie osoby
posiadają certyfikat Clinical Embryologist ESHRE). Ośrodek zadeklarował
znajomość „Pacjenckich standardów w leczeniu niepłodności 2014”
przygotowanych przez Stowarzyszenie NASZ BOCIAN.Ośrodek prowadzi działalność za pośrednictwem kilku placówek: dwóch w
Szczecinie i po jednej w Kołobrzegu i Gorzowie. Siedziba główna mieści
się w Szczecinie przy ul. Kasprzaka.  Działają tam także powiązane
podmioty: Medlive Centrum Medyczne (opieka ginekologiczno-położnicza),
Biolive Centrum Badawcze (badania kliniczne), Medlive Press
(wydawnictwo). Z punktu widzenia informacji praktycznych dla pacjenta
można dokonać następującego rozróżnienia: w placówce przy ul. Wojska
Polskiego odbywają się konsultacje lekarskie, zaś w placówce przy ul.
Kasprzaka, odbywają się zabiegi. Placówki w Kołobrzegu i Gorzowie Wlkp.
nie zostały objęte monitoringiem – odbywają się tam tylko konsultacje,
na zabiegi trzeba przyjechać do Szczecina.Oprócz świadczenia usług medycznych, Ośrodek prowadzi prężną
działalność naukową – m.in. uczestniczy w badaniach klinicznych
umożliwiających darmowe leczenie pacjentom niekwalifikującym się do
programu rządowego – oraz dydaktyczną (np. szkolenia dla
lekarzy-ginekologów z dziedziny diagnostyki i leczenia niepłodności).
Ośrodek wydaje własne czasopismo naukowo-medyczne, a także bardzo
starannie przygotowuje materiały dla pacjentów. Zauważalna jest
otwartość na inicjatywy pacjenckie (Ośrodek na swojej stronie
internetowej wspomina np. o Standardach Pacjenckich). Ośrodek nie
wykonuje badań/zabiegów w ramach umowy z NFZ.2. Opis Ośrodka


Placówka przy ul. Wojska Polskiego:Placówka mieści się w niezależnej willi usytuowanej blisko centrum
Szczecina. Bez problemów można do niej dotrzeć środkami transportu
publicznego (autobus oraz tramwaj). Ośrodek dysponuje również własnym
parkingiem (ok. 8 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce zostało
przewidziane dla osób niepełnosprawnych). Według słów pracowników:
„parking jest przeznaczony dla pacjentów, poza zarządem pracownicy nie
mogą z niego korzystać”. W trakcie naszego pobytu na parkingu
znajdowały się pojedyncze wolne miejsca. Jest też możliwość parkowania
na ulicy, ale należy być przygotowanym na spacer w granicach ok. 100m.
Budynek jest dobrze oznakowany. Pacjenci są przyjmowani na dwóch
kondygnacjach, tj. na parterze i pierwszym piętrze z windą, w łącznie
pięciu gabinetach ginekologicznych. Według naszych obserwacji, w
poczekalniach jest wystarczająca liczba miejsc siedzących. Dla
oczekujących dostępne są napoje: woda (gratis, z dystrybutorów) i
napoje ciepłe (odpłatnie, automat).Siedziba główna przy ul. Kasprzaka:Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku wielorodzinnego,
również niedaleko od centrum miasta. Możliwy jest dojazd tramwajem. W
przypadku dojazdu samochodem można parkować na uliczkach osiedlowych
(nie ma wjazdu na prywatny parking przed Ośrodkiem). W  placówce
znajduje się gabinet konsultacyjny, sala zabiegowa i pomieszczenie
pielęgnacyjne, oraz laboratoria. Wszystko mieści się w obrębie jednej
kondygnacji.Sytuacja badawcza:W dniu monitoringu w Ośrodku przy ul. Wojska Polskiego odbywały się
regularne wizyty pacjentów, więc miałyśmy okazję zaobserwować pracę
Ośrodka. Przygotowano dla nas pacjentki do rozmowy – po udanym
leczeniu, w ciąży. Ostatnia pacjentka odmówiła rozmowy z przyczyn
osobistych, więc rozmawiałyśmy z parą, która zgłosiła się
spontanicznie. Tym samym w grupie ankietowanych pacjentów znalazły się
zarówno osoby, które Ośrodek poprosił o rozmowę z nami, jak również
pacjenci, którzy zgłosili się spontanicznie.3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy
Ośrodka wobec pacjenta


Strona WWWOśrodek posiada stronę WWW. Strona podczas wykonywania jej analizy
wydała nam się przyjazna w nawigacji i przejrzysta. W rozmowach z
pacjentami zdania na temat strony internetowej były podzielone – jedna
osoba uznała stronę za łatwą w nawigacji, druga miała problemy ze
znalezieniem potrzebnych informacji (szukała głównie informacji o
programie rządowym), zaś trzecia rozmówczyni w ogóle nie korzystała ze
strony internetowej Ośrodka.Strona posiada rozbudowaną część merytoryczną z opisami badań i
procedur medycznych. Opisy posługują się fachowym językiem, częściowo
być może zbyt bogatym dla pacjenta, terminy medyczne są jednak
objaśniane, a informacje o poszczególnych, szczegółowych procedurach są
umieszczone w tekście w postaci odsyłaczy, co zwiększa czytelność
opisów. W opisach zawarte są informacje na temat przygotowania i
przebiegu danej procedury medycznej. Ośrodek zamieścił na stronie internetowej również listę polecanych
publikacji – poradników, publikacji popularnonaukowych i beletrystyki
oraz publikacji naukowych. Na liście znajdują się także pozycje
dotyczące adopcji. Ponadto na stronie internetowej są opublikowane
informatory „Powiedzieć i rozmawiać”, które są adresowane dla rodziców
dzieci, które przyszły na świat dzięki adopcji prenatalnej.
Wylistowanie publikacji dla pacjentów i kompletność tej listy uznajemy
za  modelową praktykę.Na stronie WWW znajdują się wizytówki pracowników (lekarzy różnych
specjalizacji, embriologów, koordynatora, psychologa). Są to wizytówki
zawierające imię, nazwisko, pełnioną funkcję i zdobyte wykształcenie;
nie są to biogramy ze zdjęciami. W zakładce Kontakt znajdują się dane
teleadresowe placówek wraz z godzinami pracy i informacją o podziale
kompetencji między dwiema szczecińskimi placówkami.Jeśli idzie o linię dyżurną dla pacjentów:Według informacji w zakładce Kontakt (informacja jest umieszczona
również w innych działach), Ośrodek prowadzi całodobową linię dyżurną
obsługiwaną przez dyżurujące na zmianę osoby. Pacjenci, z którymi
rozmawiałyśmy, nie mieli takiej wiedzy, jednak otrzymywali bezpośredni
numer do lekarza, na który mogli dzwonić o dowolnej porze, ewentualnie
wysłać SMSa jeśli telefon nie został odebrany. Pacjenci w rozmowach z
nami zadeklarowali, iż w takim przypadku lekarz oddzwaniał. Pacjenci
korzystali z tej formy kontaktu i potwierdzili jej sprawne działanie.

Na stronie WWW znajduje się też formatka kontaktowa: „Możesz też napisać do nas, by umówić się na wizytę lub zadać nurtujące Cię pytanie”[cytat]. Nasi rozmówcy-pacjenci nie korzystali z tej formy kontaktu.Zarówno istnienie całodobowej linii dyżurnej oraz otwartość Ośrodka na
pytania pacjentów uznajemy za dobrą praktykę zgodną ze „Standardami
pacjenckimi”.Jeśli idzie o materiały informacyjne dostępne w Ośrodku:Ośrodek dystrybuuje informacje na temat przeprowadzanych zabiegów na
stronie internetowej, w postaci ulotek i informatorów oraz jako części
podpisywanych zgód na przeprowadzenie zabiegu.Materiały drukowane dla pacjentów mają postać ulotek dotyczących
ogólnie leczenia niepłodności oraz programu ministerialnego, jak
również informatorów: dla dawczyń komórek jajowych, dla pacjentów
przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, dla
pacjentów  przystępujących do procedury zapłodnienia
pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. W przypadku wyżej wymienionych materiałów pacjent otrzymuje Informator
od lekarza albo od osoby koordynującej program dawstwa (jeśli pacjent
poddaje się zabiegowi z wykorzystaniem gamet dawców). W informatorach
zostały opisane procedury medyczne, jakim mogą zostać poddani pacjenci
w całym procesie (stymulacja hormonalna, pobranie komórek jajowych i
plemników aż do transferu zarodka). Opisy procedur zawierają
przygotowanie, przebieg i możliwe skutki uboczne. Integralną częścią
składową informatorów są również zgody na zabiegi, ankiety dotyczące
stanu zdrowia, informacje dotyczące stanu prawnego danej procedury oraz
aspektów psychologicznych i społecznych. Informacje prawne zawarte w
informatorach dotyczą prawa polskiego i niemieckiego. Uznajemy to za
bardzo dobrą praktykę, która w realny sposób przyczynia się do
edukowania pacjentów.Niestety z trójki pacjentów, z którymi rozmawiałyśmy, tylko jedna osoba
potwierdziła, że otrzymała pisemne informacje o leczeniu. Pozostali
rozmówcy pamiętali  tylko ustne wyjaśnienia lekarza. Mogło to
wynikać z upływu czasu, osobistych preferencji poznawczych lub innych
czynników. Trudno nam bowiem wyobrazić sobie sytuację w której
materiały nie zostałyby przekazane pacjentom, ponieważ stanowią one
część karty stymulacji i/lub zgody na zabiegi (dokumenty mają formę
książeczki, nie da się ich rozdzielić).Jeśli idzie o politykę informacji o kosztach leczenia w Ośrodku: Na stronie WWW Ośrodka znajduje się cennik, jest on także wyłożony w
Rejestracji (wydruk w plastikowej teczce) razem z Kartą Praw Pacjenta.
Zaobserwowałyśmy, że jeśli pacjent z własnej inicjatywy nie zapyta o
cennik, wydaje się mało prawdopodobne by sam go znalazł. Ceny zabiegów
są jednak podane również w informatorze dla pacjenta (książeczce, którą
pacjenci otrzymują dla siebie i mogą zabrać do domu). Jedna z pacjentek
poinformowała nas, że przed podjęciem leczenia sprawdzała cennik na
stronie internetowej, żeby sprawdzić, czy stać ją na leczenie w
Ośrodku: „znalazłam informacje, których szukałam”.
Należy więc przyjąć, iż informacje o kosztach leczenia są dystrybuowane
wystarczająco skutecznie, choć warto byłoby przyjrzeć się kwestii
lepszego wyeksponowania cennika w rejestracji. Płatność odbywa się w
rejestracji, pacjenci otrzymują paragony i wydruki (potwierdzone w
rozmowach z pacjentami).Jeśli idzie o procedurę składania skarg:W Ośrodku powołano stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie
jakością. Można do niej bezpośrednio składać skargi na funkcjonowanie
Ośrodka, ale udostępniona jest również książka skarg i wniosków.
Ponadto można napisać maila do recepcji lub wypełnić ankietę
zadowolenia (na stronie WWW lub w wersji papierowej). Według osoby
zarządzającej skargi dotyczą głównie punktualności wizyt i są składane
mailowo. Skarga taka jest następnie omawiana indywidualnie z osobą,
której dotyczy – z zasady nie udziela się odpowiedzi skarżącemu (chyba
żeby sprawa tego wymagała).Jeśli idzie o politykę informacyjną Ośrodka o skuteczności zabiegów:Na stronie WWW Ośrodka znajduje się osobna zakładka pt. Skuteczność
leczenia. Prezentuje ona dane SPiN PTG (dane z European IVF Monitoring
Polska) w porównaniu z danymi europejskimi. Podana jest metodologia:
dane dotyczą odsetka ciąż klinicznych w przeliczeniu na rozpoczęty cykl
leczenia, punkcję  i transfer. Ośrodek podaje również swoją własną
skuteczność, wyższą od obu powyższych wskaźników – 40% ciąż klinicznych
w przeliczeniu na cykl leczenia.W opisach poszczególnych procedur także jest mowa o ich skuteczności:Inseminacja – [cytat:] Według Raportu
SPiN PTG za rok 2011 skuteczność leczenia z zastosowaniem IUI
definiowana jako odsetek ciąż klinicznych w przeliczeniu na cykl wynosi
13,4% (13,7% w grupie kobiet < 40 r.ż. i 7,8% w grupie kobiet ≥ 40
r.ż.
IVF – [cytat:] Skuteczność klasycznego IVF sięga 25-45% ciąż w przeliczeniu na transfer zarodków.Również w Informatorach dotyczących procedur zapłodnienia
pozaustrojowego oraz w zgodzie na wykonanie inseminacji zamieszczone
zostały informacje na temat skuteczności. Skuteczność zabiegu
zapłodnienia pozaustrojowego w Informatorach jest podana jako
współczynnik ciąż i wynosi 30-40%. W zgodzie na wykonanie inseminacji
brak jest jednak podanej metodologii – „szanse na uzyskanie ciąży związane z przeprowadzaną procedurą wynoszą 10-20%”.
Ponadto w rozmowie z nami lekarz zadeklarował, iż rutynowo ustala się
prawdopodobieństwo powodzenia terapii danej pary na podstawie analizy
IVF Predict.Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby zarządzającej: „Ośrodek
skrupulatnie monitoruje wyniki swojego leczenia” (w ramach
comiesięcznych spotkań lekarzy). Pacjentki są proszone o kontakt z
Ośrodkiem po porodzie. Jeśli tego nie zrobią, Ośrodek kontaktuje się z
nimi. Dodatkowo, w ramach swojej działalności naukowej, Ośrodek
prowadzi badanie nt. zdrowia dzieci urodzonych dzięki in vitro.
Pacjentom przysługuje darmowa wizyta pediatryczna (bilans):[Cytat:] Klinika VITROLIVE jest
pierwszym ośrodkiem w Polsce, który rozpoczął przeprowadzanie zalecanej
przez standardy unijne kontroli stanu zdrowia i rozwoju dzieci
urodzonych po zapłodnieniu pozaustrojowym. Dzieci konsultowane są przez
naszego pediatrę po 6, 12 i 24 miesiącu życia.
Pacjenci mieszkający poza Szczecinem otrzymują ankietę do wypełnienia i
wysłania pocztą. Ankieta ta jest też dostępna na stronie WWW.
Chciałybyśmy podkreślić tę praktykę jako modelową w obecnej sytuacji
prawnej.Jeśli idzie o politykę SET (transfer pojedynczego zarodka) w Ośrodku:Na stronie WWW brak jest informacji na temat polityki SET. W
materiałach pisemnych dla pacjentów znajduje się wprawdzie informacja o
polityce co do ilości transferowanych zarodków, jednak nie dotyczy ona
SET: „do transferu przeznaczany jest jeden, dwa lub w uzasadnionych
przypadkach trzy zarodki”. W kolejnym rozdziale opisano jednak ryzyko
związane z transferem więcej niż jednego zarodka, w tym powikłanie w
postaci ciąży mnogiej, jak również powołano się na zalecenia ESHRE
odnośnie SET i eSET. W rozmowach z pacjentami jedna para zadeklarowała,
że temat SET został poruszony przez lekarza w rozmowie o przebiegu
leczenia.


4. Program refundacyjny


Ośrodek jest realizatorem programu refundacyjnego. Ze strony WWW
Ośrodka (zakładka Materiały dla Pacjenta/Poradniki i informatory) można
pobrać informator przygotowany przez Vitrolive na temat programu
rządowego. W informatorze znajdują się opisy kryteriów włączenia,
kryteriów wykluczających, zakresu dofinansowania, informacje jak
przystąpić do programu oraz plan leczenia. Te same informacje można
znaleźć także w specjalnej zakładce poświęconej programowi rządowemu
dostępnej bezpośrednio ze strony głównej Ośrodka. Znajduje się tam
również informacja o bezpłatnej konsultacji z psychologiem dla
zakwalifikowanych par, co jest inicjatywą własną Ośrodka, ponieważ
program nie finansuje takiego świadczenia ze środków ministerialnych.
Należy zauważyć, iż jest to bardzo dobra praktyka Ośrodka. 
Wszyscy pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, potwierdzali, że jako
pacjenci w ramach programu MZ są/byli traktowani identycznie jak
pacjencji komercyjni.


5. Rejestracja wizyty


Zgodnie z relacjami pracowników rejestracji na pierwszą wizytę w
Ośrodku czeka się około 3 dni, maksymalnie 2-3 tygodnie. Na wizytę
można umówić się osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem
Internetu. W trakcie obserwacji bezpośredniej potwierdziłyśmy, że
pacjenci są obsługiwani sprawnie, a ilość osób pracujących na jednej
zmianie to 2-3 osoby (zależnie od liczby przyjmujących w danym czasie
lekarzy). Taka organizacja pracy wydaje się być wystarczająca dla
potrzeb pacjentów i Ośrodka.Z rozmów z pacjentami wynika, iż zdarza się, że wizyty są opóźnione,
ale nie są to duże opóźnienia. W rozmowach z nami pacjenci deklarowali
opóźnienia rzędu 10-20 minut. W przypadku większych opóźnień pracownicy
rejestracji deklarowali, iż pacjenci są informowani telefonicznie
(jeden z pacjentów, z którymi rozmawiałyśmy, potwierdził tę praktykę:
rejestracja Ośrodka zadzwoniła do niego informując o dużym spodziewanym
opóźnieniu i proponując przeniesienie wizyty na późniejsza
godzinę).  Pacjenci zgodnie potwierdzili, że płatność jest zawsze
dokumentowana  i że jest możliwość płatności kartą.Zgodnie z naszymi obserwacjami bezpośrednimi personel rejestracji
zwraca się do pacjentów w uprzejmy sposób, zachowując formę „Pan/
Pani”. Potwierdzają to także rozmowy z pacjentami.

Podczas rozmowy z pracownikiem rejestracji dowiedziałyśmy się , że
pracownicy są szkoleni z zakresu komunikacji z pacjentem. Ostatnie
szkolenie odbyło się rok temu i było przeprowadzone przez: „kogoś z zewnątrz”.


6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty


Ośrodek ma przyjęty i stosowany przez lekarzy schemat prowadzenia wizyt
lekarskich. Pierwsza wizyta tzw. informacyjna trwa, zgodnie z relacjami
pacjentów, około 20-30 minut. Czas trwania kolejnych wizyt jest
podobny, ale długość wizyty może się różnić w zależności od jej
charakteru. Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy byli zgodni, że czas
poświęcony przez lekarza był wystarczający: „Pan doktor poświęca tyle czasu ile to potrzebne”, „to bardzo fajne, że kojarzy”,
a język, jakim posługiwał się lekarz udzielając wyjaśnień i tłumacząc
plan leczenia ocenili jako zrozumiały. Wszyscy pacjenci potwierdzili,
że lekarze zwracają się do nich we właściwy sposób, stosując
odpowiednie formy grzecznościowe, jak również, że lekarz udziela
wystarczających informacji oraz można było zadawać pytania i uzyskiwało
się odpowiedzi. Osoba zarządzająca poinformowała nas, iż: „podczas zebrań zespołu omawiane są pożądane zachowania lekarzy”.Z rozmów z pacjentami wynika, że podczas wizyt lekarze kreślą plan
leczenia na najbliższe miesiące, omawiają rodzaje i kolejność badań,
które należy wykonać, oraz upewniają się, że pacjent zrozumiał
proponowany plan postępowania. Jak wynika z rozmów z pacjentami, nie
wszyscy lekarze omawiają koszty zalecanych badań i zabiegów. Wszyscy
pacjenci potwierdzili natomiast, że lekarz ustnie podsumowuje zalecenia
i dawkowanie przepisanych leków.  Lekarze uprzedzają o
przeprowadzanych czynnościach z trakcie badania i zabiegów (np. „założę teraz wziernik”). Tę informację potwierdzili zarówno pacjenci, jak i lekarz, z którym rozmawiałyśmy.


7. Opieka nad mężczyzną


1. Placówka przy ul. Wojska PolskiegoW budynku przy ul. Wojska Polskiego znajduje się jeden pokój do
oddawania nasienia i służy on tylko temu celowi. Pokój posiada
wystarczające, tj. komfortowe rozmiary i przewidziano w nim miejsce dla
partnerki, jeśli takie będzie życzenie pary. Nie ma w nim możliwości
regulacji oświetlenia. Stan czystości pokoju był w dniu monitoringu bez
zarzutu. Pokój nie jest połączony z łazienką: zapewnia dostęp do
ubikacji wyposażonej w pisuar i umywalkę, będącej osobnym
pomieszczeniem, ale jest to jednocześnie ogólnodostępna toaleta dla
pacjentów oczekujących na wizytę. Pokój jest zamykany od wewnątrz. Jest
bezpośrednio połączony z laboratorium śluzą do bezkontaktowego
przekazania próbki. Aby zapewnić względną intymność, pacjenci są
umawiani co godzinę, począwszy od godz. 11.00, kiedy kończą się zwykłe
badania laboratoryjne.Jedna z par, z którymi rozmawiałyśmy, zgłosiła zastrzeżenia odnośnie tego, że pokój jest zlokalizowany, jak to ujęto „centralnie”:
wejście jest doskonale widoczne dla innych osób oczekujących na wizytę,
a toaleta jest ogólnodostępna (jest to jedyna toaleta dla pacjentów na
tej kondygnacji). Z rozmów z personelem wynika, że planowana jest
przebudowa tej części Ośrodka. W czasie naszego pobytu (praktycznie
cały dzień) na korytarzu rzadko przebywała więcej niż jedna para. Z
informatorów wynika ponadto, iż Ośrodek dopuszcza pobranie nasienia
poza swoją siedzibą i przywiezienie próbki nasienia na diagnostykę do
Ośrodka.2. Placówka przy ul. KasprzakaW placówce nie ma wydzielonego pomieszczenia, które byłoby przeznaczone
tylko do oddawania nasienia. Diagnostyka nasienia odbywa się w placówce
na ul. Wojska Polskiego, natomiast w placówce na ul. Kasprzaka oddawane
nasienie jest wykorzystywane jedynie do zabiegów, które są tu
przeprowadzane. Według deklaracji personelu w celu oddania nasienia
pacjent korzysta z gabinetu lekarskiego (konsultacyjnego, bez fotela
ginekologicznego). Nie potwierdzili tego pacjenci, z którymi
rozmawiałyśmy. Twierdzili, że korzystali z toalety, a nie z gabinetu
konsultacyjnego. Żadne z tych pomieszczeń (gabinet konsultacyjny, tym
bardziej toaleta) nie jest bezpośrednio połączone z laboratorium. Po
oddaniu nasienia pacjent umieszcza pojemnik z nasieniem w kontenerku,
po jego wyjściu do pomieszczenia udaje się położna i przenosi
kontenerek do laboratorium. Procedura ta została zadeklarowana przez
personel i potwierdzona przez pacjentów. 


8. Opieka nad kobietą


1. Placówka przy ul. Wojska PolskiegoW budynku przy ul. Wojska Polskiego znajduje się pięć gabinetów
ginekologicznych, z których każdy ma bezpośredni dostęp do łazienki, co
jest zgodne z przedmiotowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Łazienki
są wyremontowane/nowe, czyste, z dostępem do bidetu, znajduje się w
nich odzież jednorazowa i środki do higieny intymnej. Wszystkie są
zamykane od wewnątrz. Nie wszyscy nasi rozmówcy-pacjenci 
wiedzieli o tym, że do gabinetów przylegają łazienki. W gabinetach
lekarskich znajdują się parawany, a dodatkowo układy gabinetów
lekarskich sprzyjają zachowaniu intymności.2. Placówka przy ul. KasprzakaW placówce znajdują się dwa pomieszczenia pielęgnacyjne (pokoje pobytu)
dla pacjentek po zabiegach. W pomieszczeniu pielęgnacyjnym do
dyspozycji pacjentek przeznaczono pięć łóżek. W dniu monitoringu
stwierdziłyśmy, że pościel była świeża i czysta. W pomieszczeniu
zapewniono bezpośredni dostęp do łazienki, więc nie ma potrzeby
przechodzenia w stroju zabiegowym przez poczekalnię. Łazienka jest
nowa/wyremontowana, stan czystości należy określić jako bez zarzutu.
Pacjenci opiekę w pokoju pielęgnacyjnym uznają za dobrą, uważają, że: „personel nad nimi czuwał”.
W pokoju pielęgnacyjnym jest możliwość pozostawienia swoich rzeczy w
zamykanej szafce, jak również zapewniono dostęp do wody/napojów po
zabiegu (napoje znajdują się w holu, raczej musi je donieść osoba
towarzysząca lub ktoś z personelu). Pacjentki poddające się zabiegom
mogą korzystać z własnej odzieży (koszula nocna) lub skorzystać z
odzieży jednorazowej, która znajduje się w łazience.


9. Umowy z NFZ


Ośrodek nie wykonuje świadczeń w ramach umowy z NFZ.


10. Prawo:
umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta


Karta Praw Pacjenta jest zarówno umieszczona na stronie internetowej
Ośrodka, jak i jest wyłożona w rejestracji w postaci wydruku. W Ośrodku
nie są podpisywane umowy cywilnoprawne ale zgody na zabieg.
Dokumentacja przekazana przez Ośrodek dla potrzeb monitoringu została
udostępniona w dniu monitoringu i  składały się na nią następujące
dokumenty:

 1. Zgoda i informator dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego
 2. Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgody
 3. Program dawstwa komórek jajowych i formularz świadomej zgody
 4. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem męża/partnera
 5. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem dawcy
 6. Świadoma zgoda na transfer mrożonych zarodków
 7. Świadoma zgoda na anonimowe przekazania komórek jajowych
 8. Świadoma zgoda na transfer zarodków pochodzących od innej pary
 9. Świadoma zgoda na przekazanie zarodków
 10. Informacja dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu biopsji jądra/najądrza
 11. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie endoskopowego leczenia operacyjnego (histeroskopia)
 12. Informator HSG
 13. Szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia, obciążeń i ryzyka operacyjnego
 14. Zgoda na znieczulenie ogólne i informacja dla znieczulanego pacjenta
 15. Informator – laparoskopia
 16. Informacja o przebytym leczeniu – punkcja jajników
 17. Informacja o przebytym leczeniu – procedura zapłodnienia pozaustrojowego
 18. Informacja o przebytym leczeniu – transfer mrożonych zarodków
 19. Informacja o przebytym leczeniu – biopsja jądra/najądrza
 20. Informacja o przebytym leczeniu – ogólnie
 21. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera
 22. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem dawcy
 23. Rezerwacja nasienia dawcy
 24. Wyniki komputerowego badania nasienia
 25. Zgoda na mrożenie nasienia Z uwagi na fakt, że analiza umów pod kątem formalno-prawnym
stanowi tylko jeden  z celów prowadzonego monitoringu, poniżej
przedstawione zostaną najważniejsze wątpliwości.1. Zgoda i informator dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowegoDokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz
pacjenckim. Zwracamy szczególną, pozytywną uwagę na uwzględnienie w
treści Informatora również sytuacji braku zgody pacjentów na mrożenie
zarodków (proponuje się wówczas zapłodnienie tylko trzech komórek
jajowych) jako świadectwo wyjścia naprzeciwko różnym podejściom
światopoglądowym pacjentów.2. Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgodyDokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz
pacjenckim. Zwracamy szczególną, pozytywną uwagę na uwzględnienie w
treści Informatora opisu rodzajów dawstwa, polityki limitowania
potomstwa jednej dawczyni, listy cech dawczyni możliwych do wybrania
przez biorców, informacji o rezerwacji materiału dawczyni na
przyszłość, informacji o rekrutacji dawczyń międzypacjenckich i
honorowych włącznie z informacją o liście badań, którym poddana została
dawczyni. Uwagę można by sformułować jedynie odnośnie konstrukcji samej
zgody, w której wykorzystano formułę jednokrotnego oświadczenia
poświadczonego podpisem pacjentów, podczas gdy w zgodzie dla pacjentów
przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego wybrano formułę
pól wyboru (TAK/NIE). Ta druga konstrukcja wydaje się właściwsza z
uwagi na obecność poniższego zapisu:„Jednocześnie zgadzamy się na
anonimowe wykorzystanie uzyskanych danych klinicznych i
embriologicznych do opracowań statystycznych i publikacji naukowych”
Ten sam zapis w zgodzie dla pacjentów przygotowujących się do
zapłodnienia pozaustrojowego  ma formę pól wyboru dając pacjentom
możliwość odmówienia zgody, której konstrukcja jednokrotnego
oświadczenia nie zapewnia.3. Program dawstwa komórek jajowych i formularz świadomej zgodyDokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz
pacjenckim. Zwracamy szczególną uwagę na punkt 8. formularza dający
dawczyni możliwość pozostawienia nieindentyfikujących informacji o
sobie samej (zdjęcia z dzieciństwa, materiały dodatkowe), jako bardzo
dobrą praktykę w kierunku biorców komórek jajowych i ich potencjalnych
dzieci.4. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem męża/partneraBez uwag5. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem dawcyBez uwag6. Świadoma zgoda na transfer mrożonych zarodkówPodnosimy tę samą uwagę co w przypadku dokumentu nr 2 (Program
zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i
formularz świadomej zgody) dotyczącą zapewnienia pacjentom możliwości
niewyrażenia zgody na anonimowe wykorzystanie ich danych medycznych dla
potrzeb statystycznych i potrzeb publikacji naukowych7. Świadoma zgoda na anonimowe przekazania komórek jajowychBez uwag8. Świadoma zgoda na transfer zarodków pochodzących od innej paryPodnosimy tę samą uwagę co w przypadku dokumentu nr 2 (Program
zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i
formularz świadomej zgody) dotyczącą zapewnienia pacjentom możliwości
niewyrażenia zgody na anonimowe wykorzystanie ich danych medycznych dla
potrzeb statystycznych i potrzeb publikacji naukowych9. Świadoma zgoda na przekazanie zarodkówBez uwag10. Informacja dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu biopsji jądra/najądrzaBez uwag11. Informacja dla pacjentki oraz
formularz świadomej zgody na przeprowadzenie endoskopowego leczenia
operacyjnego (histeroskopia)
Bez uwag12. Informator HSGBez uwag, informator uznajemy za modelowy pod względem opisu samego
zabiegu (wraz z ilustracjami), przygotowań do niego, ewentualnych
skutków ubocznych, wskazań, przeciwwskazań i opisu zaleceń
pozabiegowych.13. Szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia, obciążeń i ryzyka operacyjnegoBez uwag14. Zgoda na znieczulenie ogólne i informacja dla znieczulanego pacjentaBez uwag15. Informator – laparoskopiaBez uwag, informator uznajemy za modelowy pod względem opisu samego
zabiegu (wraz z ilustracjami), przygotowań do niego, ewentualnych
skutków ubocznych, wskazań, przeciwwskazań i opisu zaleceń
pozabiegowych.16. Informacja o przebytym leczeniu – punkcja jajnikówBez uwag17. Informacja o przebytym leczeniu – procedura zapłodnienia pozaustrojowegoBez uwag18. Informacja o przebytym leczeniu – transfer mrożonych zarodkówBez uwag19. Informacja o przebytym leczeniu – biopsja jądra/najądrzaBez uwag20. Informacja o przebytym leczeniu – ogólnieBez uwag21. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem męża/partneraBez uwag22. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem dawcyBez uwag23. Rezerwacja nasienia dawcyBez uwag24. Wyniki komputerowego badania nasieniabez uwag25. Zgoda na mrożenie nasieniaBez uwagOstatnią uwagą odnoszącą się do większości dokumentów (zgód), jaką
chcemy przekazać, jest spostrzeżenie, iż szereg zgód odnosi się do
świadczenia wysokospecjalistycznej usługi medycznej, gdzie pacjent jest
świadczeniobiorcą (i w związku z tym składa oświadczenia lub wyraża
zgodę), ale gdzie Ośrodek jest świadczeniodawcą zobowiązanym m.in. do
zachowania należytej staranności  związanej z wykonaniem
świadczenia. Tymczasem w dokumentach podpisywanych przez strony warunki
złożenia zgody określone są w zasadzie tylko co do jednej ze stron, tj.
pacjentów, i precyzują tylko obowiązki i zobowiązania pacjentów; nie są
wskazane zobowiązania Ośrodka, co tworzy sytuację nierównowagi stron.


11. Prawo do
intymności i obecności osoby bliskiej


Placówka przy ul. Wojska Polskiego:W placówce aranżacja przestrzeni sprzyja zachowaniu dyskrecji i
poczuciu intymności: pacjenci zazwyczaj oczekują bezpośrednio pod
gabinetem lekarskim, w pewnym oddaleniu od recepcji, więc nie muszą
mimowolnie „podsłuchiwać” rozmów pacjentów przy recepcji, ponadto
miejsca siedzące znajdują się także przy gabinetach na korytarzu: na
parterze i pierwszym piętrze. W obserwacji bezpośredniej
stwierdziłyśmy, iż personel zachowuje się dyskretnie i uprzejmie.Jedna z par pacjentów zgłosiła zastrzeżenia wobec lokalizacji
pomieszczenia do oddawania nasienia  (szczegółowe uwagi na ten
temat umieściłyśmy w części o opiece nad mężczyzną).Placówka przy ul. Kasprzaka:W budynku znajduje się gabinet konsultacyjny, bez fotela
ginekologicznego, więc i bez udogodnień zapewniających intymność. Do
pomieszczenia pielęgnacyjnego przylega łazienka z szerokimi drzwiami
oraz o podobnym standardzie jak łazienki na Wojska Polskiego.  Z
deklaracji osoby zarządzającej wynika, że zachowywane są standardy
wynikające z „Pacjenckich standardów”. Potwierdzają to pacjenci, z
którymi rozmawialiśmy. Pacjenci twierdzili ponadto, że lekarz pytał
się, czy życzą sobie obecności osoby bliskiej: „czy jest pani sama, czy ktoś towarzyszy?”, jak również sami pacjenci o to pytali i uzyskiwali zgodę.Z monitoringu wynika, że nie zawsze istnieje możliwość obecności osoby
bliskiej w pomieszczeniu pielęgnacyjnym. Podczas rozmowy z personelem
dowiedziałyśmy, że nie ma możliwości obecności osoby bliskiej, jeżeli z
pomieszczenia pielęgnacyjnego korzysta więcej niż jeden pacjent, ze
względu na komfort pozostałych pacjentów. Zostało to potwierdzone
podczas rozmów z pacjentami. Tylko jedna z trzech ankietowanych
pacjentek odpowiedziała, że w pomieszczeniu pielęgnacyjnym mogła być
osoba towarzysząca. Pozostałe odpowiedzi były negatywne.Przyjęte jest, że przy transferze obecni są oboje partnerzy. Ośrodek,
uznając, że jest to ważna chwila dla pary, umożliwia im bycie razem, na
sali gra odpowiednia muzyka.


12. Prawo do
dokumentacji medycznej


Ośrodek na stronie WWW udostępnia wniosek o wydanie dokumentacji.
Opłata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) jest pobierana
jedynie w przypadku bardzo dużej ilości dokumentacji, jednak nie jest
to regułą w Ośrodku. Jedna z pacjentek, z którą rozmawiałyśmy,
odbierała swoją dokumentację bezpłatnie i nie miała z tym żadnego
problemu.W Ośrodku istnieje możliwość wysłania wyników badań poprzez mail.
Wysłany plik z wynikiem badania jest zahasłowany, hasło ustala sam
pacjent. Pacjenci potwierdzają, że jest taka możliwość i że z niej
korzystali.


13. Osoby
niepełnosprawne i ich prawo do leczenia


Placówka przy ul. Wojska Polskiego:Wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych –
do Ośrodka można wjechać windą. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych mieszczące się
bezpośrednio przy windzie umożliwiającej dostęp do budynku. Winda
znajduje się również wewnątrz budynku, który jest budynkiem
wielokondygnacyjnym. Ośrodek dysponuje łazienką dostosowaną dla potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona na poziomie -1.W gabinetach ponadto znajdują się obniżane fotele ginekologiczne,
dostęp do gabinetów jest swobodny. Łazienki przy gabinetach nie są w
pełni przystosowane – jest szerokie wejście bez progu ale brak
uchwytów. Łazienka w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych
znajduje się na poziomie -1.Placówka przy ul. Kasprzaka:Budynek jest parterowy, nie ma w nim wysokich progów, łazienka przy
pokoju pielęgnacyjnym jest łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych,
brakuje w niej jedynie uchwytów.

 

14. Pary
nieheteroseksualne


Monitoring odbywał się w marcu 2015
roku, kiedy nie obowiązywała jeszcze Ustawa o leczeniu niepłodności
wykluczająca osoby homoseksualne i kobiety samotne z prawa do leczenia
niepłodności. W związku z powyższym obserwacji monitoringowej poddano
również sytuację obu tych grup oraz ich dostęp do leczenia i sposób
traktowania tej kwestii przez każdy z Ośrodków. Włączamy tę część do
raportu pomimo zmiany prawa, jaka nastąpiła w trakcie projektu,
uważając mimo wszystko te obserwacje za cenne dla pacjentów i
uzupełniające obraz funkcjonowania Ośrodka.
Z rozmów z personelem wynika, że stan cywilny czy orientacja seksualna
nie mają żadnego znaczenia w dostępie do leczenia i równym traktowaniu.


15. Opieka psychologiczna


W Ośrodku pracuje psycholog, który jest magistrem psychologii w
trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej. Psycholog jest
członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Niepłodności. Psycholog
przyjmuje tak często, jak są umówieni pacjenci – standardowo dwa razy w
tygodniu (raz przed południem, raz po południu; dyżur trwa cztery
godziny). Zapisy na konsultacje psychologiczne przyjmuje rejestracja.
Według deklaracji osoby zarządzającej psycholog pełni opiekę
konsultacyjną i superwizyjną nad personelem Ośrodka i może brać udział
w zebraniach zespołu.Ośrodek oferuje jedną nieodpłatną konsultację psychologiczną dla
wszystkich par korzystających z procedury in vitro (bez różnicy, czy
jest to procedura pełnopłatna czy w ramach Programu refundacyjnego).
Pacjenci korzystający z innych metod leczenia otrzymują zniżkę na
konsultację psychologiczną. Obowiązkowe (i bezpłatne) są konsultacje
dla dawczyń komórek jajowych, biorcy mają natomiast proponowaną taką
konsultację, jest ona bezpłatna i informację o tym zawarto również w
informatorach. Oprócz konsultacji psychologicznych podczas rozmowy z
osobą zarządzającą dowiedziałyśmy się, że Ośrodek próbował rozszerzyć
ofertę poprzez grupy wsparcia prowadzone przez psychologa, jednak brak
było zainteresowania pacjentów.Do dyspozycji psychologa jest osobny pokój, który jest również pokojem
pediatry. Nie jest to standardowy pokój lekarski. Znajdują się z nim
kanapy, stolik a atmosfera pomieszczenia sprzyja rozmowie. Przy
gabinecie znajduje się toaleta. Na drzwiach gabinetu nie ma tabliczki
informującej, że jest to pokój psychologa.


16. Standardy w
dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków


Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, nie korzystali z dawstwa ani
biorstwa, więc przedstawiamy poniżej informacje uzyskane od personelu
Ośrodka i wynikające z analizy strony WWW oraz informatorów.Dawstwo nasieniaOśrodek korzysta z usług zewnętrznego banku nasienia.Dawstwo komórek jajowychOśrodek prowadzi własne programy dawstwa komórek jajowych. Są to dwa
programy: dawstwo międzypacjenckie (dawczyni sama będąca pacjentką
przekazuje anonimowo nadmiar swoich komórek na rzecz
pacjentki-biorczyni. Nadmiar jest określany jako „większa liczba komórek jajowych niż 8-10” [dane z informatora i ze strony WWW] lub jako „większa liczba komórek jajowych niż 6”
[dotyczy pacjentek w programie refundacji in vitro]) oraz  tzw.
dawstwo honorowe (dawczyni nie jest pacjentką). Oba programy mają
swojego opiekuna – koordynatora, dr Janicką. Kontakt do niej (telefon,
email, formatka kontaktowa) jest podany na stronie WWW Ośrodka i w
informatorach, podane są też stałe godziny w tygodniu, w których można
z koordynatorem osobiście porozmawiać (po umówieniu wizyty w
rejestracji). Na stronie WWW umieszczona jest informacja o dawstwie
międzypacjenckim, ale według pracowników Ośrodka jest ono na razie
bardzo rzadkie.Postępowanie z dawczyniami jest opisane w procedurze przygotowanej w
ramach certyfikacji programu zarządzania zgodnie z ISO. Procedura
przewiduje standardową bezpłatną konsultację psychologiczną dla
dawczyń, o której informacja umieszczona jest również w informatorze.
Dla biorców gamet/zarodków konsultacja psychologiczna jest również
bezpłatna, ale nie jest obowiązkowa, a zalecana. Poza tym dostępne są
informacje na stronie WWW, informator (materiał wydrukowany) oraz
kontakt z koordynatorem.Okres oczekiwania na komórkę jajową zależy od kryteriów podanych przez
biorców – im więcej kryteriów, tym potencjalnie dłużej trzeba będzie
czekać. Ośrodek limituje liczbę potomstwa jednej dawczyni do 5 ciąż
klinicznych – dawczynie są informowane o tym, że limit ten został
osiągnięty i nie mogą już być dawczyniami, informacja o tym umieszczona
jest także w informatorze dla dawczyń. Dawczynie nie są informowane o
wyniku konkretnej procedury. Dawstwo jest wyłącznie anonimowe, ale
dawczynie mają zapisaną w zgodzie możliwość pozostawienia rozszerzonych
informacji na swój temat (zdjęcia z dzieciństwa, nagrania głosu) – z
tym że do tej pory taka możliwość nie została wykorzystana (informacja
uzyskana od personelu). Jeśli chodzi o biorstwo nasienia, pacjenci mają
możliwość zarezerwowania materiału genetycznego dla przyszłego
potomstwa, jest to usługa odpłatna, przy czym jeśli dochodzi do
wykorzystania nasienia, cena przechowywania materiału jest odejmowana
od ceny procedury.Informacje o stanie prawnym dawstwa/biorstwa, a także aspektach
społecznych i psychologicznych są omawiane na spotkaniach z
koordynatorem programu oraz na spotkaniach z psychologiem, są także
poruszone w wydrukowanych informatorach (w formie książeczki).
Informatory traktują zagadnienie dawstwa/biorstwa w sposób wyczerpujący
począwszy od opisu samej procedury i przygotowania do niej, poprzez
opisanie zasad uczestnictwa w programie i potencjalnych skutków
ubocznych, a kończąc na informacji o zdrowiu dzieci i aktualnej
sytuacji prawnej dawstwa wraz z opisem  kontekstu społecznego i
psychologicznego. Ze strony WWW w zakładce Materiały dla
pacjenta/Poradniki i informatory jest możliwość pobrania Poradników
Naszego Bociana, które powstały dzięki kampanii Powiedzieć i Rozmawiać,
a które są polecane przez Ośrodek.Sposób prowadzenia polityki dawstwa i biorstwa w Ośrodku, jeśli idzie o
zakres informacji, ich rzetelność i jakość, należy uznać za modelowy.


17. NASZE REKOMENDACJE

Zamieszczamy nasze rekomendacje w dwóch osobnych działach: dobrych praktyk oraz rekomendacjiDobre praktyki:


 1. Ośrodek poważnie podchodzi do realizacji standardów pacjenckich i
  do współpracy z organizacjami pacjenckimi – bierze czynny udział nie
  tylko w leczeniu niepłodności, ale też w edukowaniu pacjentów i
  społeczeństwa jako całości (poprzez prowadzenie czasopisma). Mamy
  nadzieję, że przyczynia się to do odczarowywania przesądów związanych z
  leczeniem niepłodności. Ośrodek prowadzi też działalność edukacyjną
  wśród lekarzy ginekologów, co również jest godne pochwały – czas ma
  istotne znaczenie w leczeniu niepłodności i ważne jest, by pacjenci
  odpowiednio wcześnie trafili do Ośrodka specjalizującego się w leczeniu
  niepłodności;
 2. Zwracamy uwagę na doskonale przygotowane materiały drukowane –
  nie są to zwykłe wydruki A4, ale bardzo estetyczne książeczki, w
  których funkcja użytkowa (zgoda na zabieg, karta stymulacji) łączy się
  z edukacyjną (zawierają informacje o zabiegach, o przygotowaniu się do
  nich, przebiegu, skuteczności, informacjach o zdrowiu dzieci urodzonych
  w wyniku leczenia niepłodności itd.). Ponadto pacjenci otrzymują
  dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem i mają odpowiednio dużo czasu by
  się z nimi zapoznać, co zostało potwierdzone przez pacjentów;
 3. Na pozytywne wyróżnienie zasługuje również program monitorowania
  zdrowia dzieci urodzonych dzięki procedurom zapłodnienia
  pozaustrojowego. Pozwala on na gromadzenie najbardziej rzetelnych
  informacji o skuteczności leczenia (wskaźnik take-home baby), a także
  danych o dalszym zdrowiu dzieci, co jest działaniem pionierskim w
  Polsce, a co jednocześnie jest niezwykle potrzebne społecznie, nie
  tylko naukowo;
 4. Zwracamy pozytywną uwagę na rzetelne podejście do opieki
  psychologicznej – stałą obecność psychologa, bezpłatne konsultacje dla
  pacjentów zakwalifikowanych do programu rządowego, obowiązkowe
  konsultacje dawczyń oocytów, zalecane konsultacje dla biorców gamet i
  zarodków, a także wytrwałe próby (mimo braku zainteresowania pacjentów)
  rozszerzania oferty psychologicznej o wykłady, warsztaty i grupy
  wsparcia. Zauważamy w tym refleksję Ośrodka, iż opieka psychologiczna
  jest integralną częścią terapii niepłodności, i że działania edukacyjne
  na tę rzecz powinny być prowadzone konsekwentnie;
 5. Polityka dawstwa i biorstwa gamet oraz zarodków w Ośrodku jest
  prowadzona modelowo, tj. zgodnie z rekomendacjami ESHRE 2001 i 2015
  oraz Standardami Pacjenckimi (w części ogólnej, realizacja standardów
  dotyczących możliwości dawstwa dwuścieżkowego nie jest obecnie możliwa
  z uwagi na kształt Ustawy o leczeniu niepłodności).Rekomendacje


 1. Pokój do oddawania nasienia w placówce przy ul. Kasprzaka:
  Sugerujemy przygotowanie osobnego pomieszczenie do tego celu (nie
  łazienki), zwłaszcza że w placówce nasienie jest regularnie oddawane
  przez pacjentów, ponieważ jest konieczne dla przeprowadzenia dalszych
  zabiegów. Ośrodek zwraca uwagę na potrzeby pacjentów w zakresie ich
  wspólnej obecności podczas transferu zarodka przy USG i przy muzyce,
  więc warto by początek tej drogi również odbywał się w godnych
  warunkach;
 2. Warto zwracać szczególną uwagę pacjentów na starannie
  przygotowane Ośrodek materiały – w rozmowach z nami większość pacjentów
  stwierdziła, że otrzymała tylko informacje ustne od lekarza. O ile
  dobrze świadczy to o lekarzach, że rozmowa z nimi bardziej utkwiła w
  pamięci pacjenta niż dokumenty – to możliwość przeczytania informacji
  na spokojnie, w domu, też jest nie do przecenienia;
 3. Sugerujemy przeredagowanie strony WWW w kierunku języka
  nieróżnicującego – zamiast formy „mąż” rekomendujemy używanie
  terminów:  „partner”, „mężczyzna”, „mąż/partner” (zależnie od
  kontekstu);
 4. Rekomendujemy umieszczenie uchwytów w łazienkach uwzględniających
  potrzeby osób niepełnosprawnych (łazienkę bezpośrednio przylegającą do
  co najmniej jednego gabinetu ginekologicznego w budynku na Wojska
  Polskiego oraz łazienkę przy pokoju pielęgnacyjnym przy ul. Kasprzaka);
 5. Sugerujemy, by link do „Informatora dla pacjentów: Program
  Zdrowotny Ministerstwa Zdrowia”, który jest starannie przygotowany do
  wydruku, wyeksponować w większym stopniu u góry strony (niektórym
  pacjentom sprawia trudność czytanie dłuższego tekstu).

18. Komentarz osrodka do raportu

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.Data wypełnienia ankiety
pt., 07/17/2015 - 23:00 Zobacz ankietę
śr., 07/08/2015 - 10:22 Zobacz ankietę
pt., 06/26/2015 - 21:03 Zobacz ankietę
czw., 06/25/2015 - 12:50 Zobacz ankietę
Zaloguj się aby wypełnić ankietę.