Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VITROLIVE

Istnieje od 2007 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring od roku 2008
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności

Dane placówki

pin

Adres:

al. Wojska Polskiego 103
70-483 Szczecin

phone

Telefon:

91 48 64 345

91 88 69 260

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Nasza lokalizacja

Raport finalny 2015

 

Nazwa Ośrodka Vitrolive Szczecin
Data przeprowadzonego monitoringu 12.03.2015

Spis treści raportu:

1. Podstawowe informacje o Ośrodku
2. Opis Ośrodka
3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta
4. Program refundacyjny
5. Rejestracja wizyty
6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty
7. Opieka nad mężczyzną
8. Opieka nad kobietą
9. Umowy z NFZ
10. Prawo: umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta
11. Prawo do intymności i obecności osoby bliskiej
12. Prawo do dokumentacji medycznej
13. Osoby niepełnosprawne i ich prawo do leczenia
14. Pary nieheteroseksualne
15. opieka psychologiczna
16. Standardy w dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków
17. NASZE REKOMENDACJE
18. Komentarz osrodka do raportu

1. Podstawowe informacje o Ośrodku

Ośrodek przestrzega algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ośrodek raportuje swoje wyniki do ESHRE od 2008 roku oraz ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Lekarze i embriolodzy Ośrodka posiadają członkostwo w ESHRE, uczestniczą w szkoleniach ESHRE i posiadają certyfikaty ESHRE (jedna osoba posiada certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE, dwie osoby posiadają certyfikat Clinical Embryologist ESHRE). Ośrodek zadeklarował znajomość „Pacjenckich standardów w leczeniu niepłodności 2014” przygotowanych przez Stowarzyszenie NASZ BOCIAN.

Ośrodek prowadzi działalność za pośrednictwem kilku placówek: dwóch w Szczecinie i po jednej w Kołobrzegu i Gorzowie. Siedziba główna mieści się w Szczecinie przy ul. Kasprzaka.  Działają tam także powiązane podmioty: Medlive Centrum Medyczne (opieka ginekologiczno-położnicza), Biolive Centrum Badawcze (badania kliniczne), Medlive Press (wydawnictwo). Z punktu widzenia informacji praktycznych dla pacjenta można dokonać następującego rozróżnienia: w placówce przy ul. Wojska Polskiego odbywają się konsultacje lekarskie, zaś w placówce przy ul. Kasprzaka, odbywają się zabiegi. Placówki w Kołobrzegu i Gorzowie Wlkp. nie zostały objęte monitoringiem – odbywają się tam tylko konsultacje, na zabiegi trzeba przyjechać do Szczecina.

Oprócz świadczenia usług medycznych, Ośrodek prowadzi prężną działalność naukową – m.in. uczestniczy w badaniach klinicznych umożliwiających darmowe leczenie pacjentom niekwalifikującym się do programu rządowego – oraz dydaktyczną (np. szkolenia dla lekarzy-ginekologów z dziedziny diagnostyki i leczenia niepłodności). Ośrodek wydaje własne czasopismo naukowo-medyczne, a także bardzo starannie przygotowuje materiały dla pacjentów. Zauważalna jest otwartość na inicjatywy pacjenckie (Ośrodek na swojej stronie internetowej wspomina np. o Standardach Pacjenckich). Ośrodek nie wykonuje badań/zabiegów w ramach umowy z NFZ.

2. Opis Ośrodka

Placówka przy ul. Wojska Polskiego:

Placówka mieści się w niezależnej willi usytuowanej blisko centrum Szczecina. Bez problemów można do niej dotrzeć środkami transportu publicznego (autobus oraz tramwaj). Ośrodek dysponuje również własnym parkingiem (ok. 8 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce zostało przewidziane dla osób niepełnosprawnych). Według słów pracowników: „parking jest przeznaczony dla pacjentów, poza zarządem pracownicy nie mogą z niego korzystać”. W trakcie naszego pobytu na parkingu znajdowały się pojedyncze wolne miejsca. Jest też możliwość parkowania na ulicy, ale należy być przygotowanym na spacer w granicach ok. 100m. Budynek jest dobrze oznakowany. Pacjenci są przyjmowani na dwóch kondygnacjach, tj. na parterze i pierwszym piętrze z windą, w łącznie pięciu gabinetach ginekologicznych. Według naszych obserwacji, w poczekalniach jest wystarczająca liczba miejsc siedzących. Dla oczekujących dostępne są napoje: woda (gratis, z dystrybutorów) i napoje ciepłe (odpłatnie, automat).

Siedziba główna przy ul. Kasprzaka:

Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku wielorodzinnego, również niedaleko od centrum miasta. Możliwy jest dojazd tramwajem. W przypadku dojazdu samochodem można parkować na uliczkach osiedlowych (nie ma wjazdu na prywatny parking przed Ośrodkiem). W  placówce znajduje się gabinet konsultacyjny, sala zabiegowa i pomieszczenie pielęgnacyjne, oraz laboratoria. Wszystko mieści się w obrębie jednej kondygnacji.

Sytuacja badawcza:

W dniu monitoringu w Ośrodku przy ul. Wojska Polskiego odbywały się regularne wizyty pacjentów, więc miałyśmy okazję zaobserwować pracę Ośrodka. Przygotowano dla nas pacjentki do rozmowy – po udanym leczeniu, w ciąży. Ostatnia pacjentka odmówiła rozmowy z przyczyn osobistych, więc rozmawiałyśmy z parą, która zgłosiła się spontanicznie. Tym samym w grupie ankietowanych pacjentów znalazły się zarówno osoby, które Ośrodek poprosił o rozmowę z nami, jak również pacjenci, którzy zgłosili się spontanicznie.

3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta

Strona WWW

Ośrodek posiada stronę WWW. Strona podczas wykonywania jej analizy wydała nam się przyjazna w nawigacji i przejrzysta. W rozmowach z pacjentami zdania na temat strony internetowej były podzielone – jedna osoba uznała stronę za łatwą w nawigacji, druga miała problemy ze znalezieniem potrzebnych informacji (szukała głównie informacji o programie rządowym), zaś trzecia rozmówczyni w ogóle nie korzystała ze strony internetowej Ośrodka.

Strona posiada rozbudowaną część merytoryczną z opisami badań i procedur medycznych. Opisy posługują się fachowym językiem, częściowo być może zbyt bogatym dla pacjenta, terminy medyczne są jednak objaśniane, a informacje o poszczególnych, szczegółowych procedurach są umieszczone w tekście w postaci odsyłaczy, co zwiększa czytelność opisów. W opisach zawarte są informacje na temat przygotowania i przebiegu danej procedury medycznej. 

Ośrodek zamieścił na stronie internetowej również listę polecanych publikacji – poradników, publikacji popularnonaukowych i beletrystyki oraz publikacji naukowych. Na liście znajdują się także pozycje dotyczące adopcji. Ponadto na stronie internetowej są opublikowane informatory „Powiedzieć i rozmawiać”, które są adresowane dla rodziców dzieci, które przyszły na świat dzięki adopcji prenatalnej. Wylistowanie publikacji dla pacjentów i kompletność tej listy uznajemy za  modelową praktykę.

Na stronie WWW znajdują się wizytówki pracowników (lekarzy różnych specjalizacji, embriologów, koordynatora, psychologa). Są to wizytówki zawierające imię, nazwisko, pełnioną funkcję i zdobyte wykształcenie; nie są to biogramy ze zdjęciami. W zakładce Kontakt znajdują się dane teleadresowe placówek wraz z godzinami pracy i informacją o podziale kompetencji między dwiema szczecińskimi placówkami.


Jeśli idzie o linię dyżurną dla pacjentów:

Według informacji w zakładce Kontakt (informacja jest umieszczona również w innych działach), Ośrodek prowadzi całodobową linię dyżurną obsługiwaną przez dyżurujące na zmianę osoby. Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, nie mieli takiej wiedzy, jednak otrzymywali bezpośredni numer do lekarza, na który mogli dzwonić o dowolnej porze, ewentualnie wysłać SMSa jeśli telefon nie został odebrany. Pacjenci w rozmowach z nami zadeklarowali, iż w takim przypadku lekarz oddzwaniał. Pacjenci korzystali z tej formy kontaktu i potwierdzili jej sprawne działanie.
Na stronie WWW znajduje się też formatka kontaktowa: „Możesz też napisać do nas, by umówić się na wizytę lub zadać nurtujące Cię pytanie”[cytat]. Nasi rozmówcy-pacjenci nie korzystali z tej formy kontaktu.

Zarówno istnienie całodobowej linii dyżurnej oraz otwartość Ośrodka na pytania pacjentów uznajemy za dobrą praktykę zgodną ze „Standardami pacjenckimi”.

Jeśli idzie o materiały informacyjne dostępne w Ośrodku:

Ośrodek dystrybuuje informacje na temat przeprowadzanych zabiegów na stronie internetowej, w postaci ulotek i informatorów oraz jako części podpisywanych zgód na przeprowadzenie zabiegu.

Materiały drukowane dla pacjentów mają postać ulotek dotyczących ogólnie leczenia niepłodności oraz programu ministerialnego, jak również informatorów: dla dawczyń komórek jajowych, dla pacjentów przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, dla pacjentów  przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. 

W przypadku wyżej wymienionych materiałów pacjent otrzymuje Informator od lekarza albo od osoby koordynującej program dawstwa (jeśli pacjent poddaje się zabiegowi z wykorzystaniem gamet dawców). W informatorach zostały opisane procedury medyczne, jakim mogą zostać poddani pacjenci w całym procesie (stymulacja hormonalna, pobranie komórek jajowych i plemników aż do transferu zarodka). Opisy procedur zawierają przygotowanie, przebieg i możliwe skutki uboczne. Integralną częścią składową informatorów są również zgody na zabiegi, ankiety dotyczące stanu zdrowia, informacje dotyczące stanu prawnego danej procedury oraz aspektów psychologicznych i społecznych. Informacje prawne zawarte w informatorach dotyczą prawa polskiego i niemieckiego. Uznajemy to za bardzo dobrą praktykę, która w realny sposób przyczynia się do edukowania pacjentów.

Niestety z trójki pacjentów, z którymi rozmawiałyśmy, tylko jedna osoba potwierdziła, że otrzymała pisemne informacje o leczeniu. Pozostali rozmówcy pamiętali  tylko ustne wyjaśnienia lekarza. Mogło to wynikać z upływu czasu, osobistych preferencji poznawczych lub innych czynników. Trudno nam bowiem wyobrazić sobie sytuację w której materiały nie zostałyby przekazane pacjentom, ponieważ stanowią one część karty stymulacji i/lub zgody na zabiegi (dokumenty mają formę książeczki, nie da się ich rozdzielić).


Jeśli idzie o politykę informacji o kosztach leczenia w Ośrodku: 

Na stronie WWW Ośrodka znajduje się cennik, jest on także wyłożony w Rejestracji (wydruk w plastikowej teczce) razem z Kartą Praw Pacjenta. Zaobserwowałyśmy, że jeśli pacjent z własnej inicjatywy nie zapyta o cennik, wydaje się mało prawdopodobne by sam go znalazł. Ceny zabiegów są jednak podane również w informatorze dla pacjenta (książeczce, którą pacjenci otrzymują dla siebie i mogą zabrać do domu). Jedna z pacjentek poinformowała nas, że przed podjęciem leczenia sprawdzała cennik na stronie internetowej, żeby sprawdzić, czy stać ją na leczenie w Ośrodku: „znalazłam informacje, których szukałam”. Należy więc przyjąć, iż informacje o kosztach leczenia są dystrybuowane wystarczająco skutecznie, choć warto byłoby przyjrzeć się kwestii lepszego wyeksponowania cennika w rejestracji. Płatność odbywa się w rejestracji, pacjenci otrzymują paragony i wydruki (potwierdzone w rozmowach z pacjentami).

Jeśli idzie o procedurę składania skarg:

W Ośrodku powołano stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie jakością. Można do niej bezpośrednio składać skargi na funkcjonowanie Ośrodka, ale udostępniona jest również książka skarg i wniosków. Ponadto można napisać maila do recepcji lub wypełnić ankietę zadowolenia (na stronie WWW lub w wersji papierowej). Według osoby zarządzającej skargi dotyczą głównie punktualności wizyt i są składane mailowo. Skarga taka jest następnie omawiana indywidualnie z osobą, której dotyczy – z zasady nie udziela się odpowiedzi skarżącemu (chyba żeby sprawa tego wymagała).

Jeśli idzie o politykę informacyjną Ośrodka o skuteczności zabiegów:

Na stronie WWW Ośrodka znajduje się osobna zakładka pt. Skuteczność leczenia. Prezentuje ona dane SPiN PTG (dane z European IVF Monitoring Polska) w porównaniu z danymi europejskimi. Podana jest metodologia: dane dotyczą odsetka ciąż klinicznych w przeliczeniu na rozpoczęty cykl leczenia, punkcję  i transfer. Ośrodek podaje również swoją własną skuteczność, wyższą od obu powyższych wskaźników – 40% ciąż klinicznych w przeliczeniu na cykl leczenia.

W opisach poszczególnych procedur także jest mowa o ich skuteczności:

Inseminacja – [cytat:] Według Raportu SPiN PTG za rok 2011 skuteczność leczenia z zastosowaniem IUI definiowana jako odsetek ciąż klinicznych w przeliczeniu na cykl wynosi 13,4% (13,7% w grupie kobiet < 40 r.ż. i 7,8% w grupie kobiet ≥ 40 r.ż.


IVF – [cytat:] Skuteczność klasycznego IVF sięga 25-45% ciąż w przeliczeniu na transfer zarodków.

Również w Informatorach dotyczących procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz w zgodzie na wykonanie inseminacji zamieszczone zostały informacje na temat skuteczności. Skuteczność zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w Informatorach jest podana jako współczynnik ciąż i wynosi 30-40%. W zgodzie na wykonanie inseminacji brak jest jednak podanej metodologii – „szanse na uzyskanie ciąży związane z przeprowadzaną procedurą wynoszą 10-20%”. Ponadto w rozmowie z nami lekarz zadeklarował, iż rutynowo ustala się prawdopodobieństwo powodzenia terapii danej pary na podstawie analizy IVF Predict.

Zgodnie z informacją uzyskaną od osoby zarządzającej: „Ośrodek skrupulatnie monitoruje wyniki swojego leczenia” (w ramach comiesięcznych spotkań lekarzy). Pacjentki są proszone o kontakt z Ośrodkiem po porodzie. Jeśli tego nie zrobią, Ośrodek kontaktuje się z nimi. Dodatkowo, w ramach swojej działalności naukowej, Ośrodek prowadzi badanie nt. zdrowia dzieci urodzonych dzięki in vitro. Pacjentom przysługuje darmowa wizyta pediatryczna (bilans):

[Cytat:] Klinika VITROLIVE jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który rozpoczął przeprowadzanie zalecanej przez standardy unijne kontroli stanu zdrowia i rozwoju dzieci urodzonych po zapłodnieniu pozaustrojowym. Dzieci konsultowane są przez naszego pediatrę po 6, 12 i 24 miesiącu życia.

Pacjenci mieszkający poza Szczecinem otrzymują ankietę do wypełnienia i wysłania pocztą. Ankieta ta jest też dostępna na stronie WWW. Chciałybyśmy podkreślić tę praktykę jako modelową w obecnej sytuacji prawnej.


Jeśli idzie o politykę SET (transfer pojedynczego zarodka) w Ośrodku:

Na stronie WWW brak jest informacji na temat polityki SET. W materiałach pisemnych dla pacjentów znajduje się wprawdzie informacja o polityce co do ilości transferowanych zarodków, jednak nie dotyczy ona SET: „do transferu przeznaczany jest jeden, dwa lub w uzasadnionych przypadkach trzy zarodki”. W kolejnym rozdziale opisano jednak ryzyko związane z transferem więcej niż jednego zarodka, w tym powikłanie w postaci ciąży mnogiej, jak również powołano się na zalecenia ESHRE odnośnie SET i eSET. W rozmowach z pacjentami jedna para zadeklarowała, że temat SET został poruszony przez lekarza w rozmowie o przebiegu leczenia.

4. Program refundacyjny

Ośrodek jest realizatorem programu refundacyjnego. Ze strony WWW Ośrodka (zakładka Materiały dla Pacjenta/Poradniki i informatory) można pobrać informator przygotowany przez Vitrolive na temat programu rządowego. W informatorze znajdują się opisy kryteriów włączenia, kryteriów wykluczających, zakresu dofinansowania, informacje jak przystąpić do programu oraz plan leczenia. Te same informacje można znaleźć także w specjalnej zakładce poświęconej programowi rządowemu dostępnej bezpośrednio ze strony głównej Ośrodka. Znajduje się tam również informacja o bezpłatnej konsultacji z psychologiem dla zakwalifikowanych par, co jest inicjatywą własną Ośrodka, ponieważ program nie finansuje takiego świadczenia ze środków ministerialnych. Należy zauważyć, iż jest to bardzo dobra praktyka Ośrodka.  Wszyscy pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, potwierdzali, że jako pacjenci w ramach programu MZ są/byli traktowani identycznie jak pacjencji komercyjni.

5. Rejestracja wizyty

Zgodnie z relacjami pracowników rejestracji na pierwszą wizytę w Ośrodku czeka się około 3 dni, maksymalnie 2-3 tygodnie. Na wizytę można umówić się osobiście, przez telefon lub za pośrednictwem Internetu. W trakcie obserwacji bezpośredniej potwierdziłyśmy, że pacjenci są obsługiwani sprawnie, a ilość osób pracujących na jednej zmianie to 2-3 osoby (zależnie od liczby przyjmujących w danym czasie lekarzy). Taka organizacja pracy wydaje się być wystarczająca dla potrzeb pacjentów i Ośrodka.

Z rozmów z pacjentami wynika, iż zdarza się, że wizyty są opóźnione, ale nie są to duże opóźnienia. W rozmowach z nami pacjenci deklarowali opóźnienia rzędu 10-20 minut. W przypadku większych opóźnień pracownicy rejestracji deklarowali, iż pacjenci są informowani telefonicznie (jeden z pacjentów, z którymi rozmawiałyśmy, potwierdził tę praktykę: rejestracja Ośrodka zadzwoniła do niego informując o dużym spodziewanym opóźnieniu i proponując przeniesienie wizyty na późniejsza godzinę).  Pacjenci zgodnie potwierdzili, że płatność jest zawsze dokumentowana  i że jest możliwość płatności kartą.

Zgodnie z naszymi obserwacjami bezpośrednimi personel rejestracji zwraca się do pacjentów w uprzejmy sposób, zachowując formę „Pan/ Pani”. Potwierdzają to także rozmowy z pacjentami.
Podczas rozmowy z pracownikiem rejestracji dowiedziałyśmy się , że pracownicy są szkoleni z zakresu komunikacji z pacjentem. Ostatnie szkolenie odbyło się rok temu i było przeprowadzone przez: „kogoś z zewnątrz”.

6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty

Ośrodek ma przyjęty i stosowany przez lekarzy schemat prowadzenia wizyt lekarskich. Pierwsza wizyta tzw. informacyjna trwa, zgodnie z relacjami pacjentów, około 20-30 minut. Czas trwania kolejnych wizyt jest podobny, ale długość wizyty może się różnić w zależności od jej charakteru. Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy byli zgodni, że czas poświęcony przez lekarza był wystarczający: „Pan doktor poświęca tyle czasu ile to potrzebne”, „to bardzo fajne, że kojarzy”, a język, jakim posługiwał się lekarz udzielając wyjaśnień i tłumacząc plan leczenia ocenili jako zrozumiały. Wszyscy pacjenci potwierdzili, że lekarze zwracają się do nich we właściwy sposób, stosując odpowiednie formy grzecznościowe, jak również, że lekarz udziela wystarczających informacji oraz można było zadawać pytania i uzyskiwało się odpowiedzi. Osoba zarządzająca poinformowała nas, iż: „podczas zebrań zespołu omawiane są pożądane zachowania lekarzy”.

Z rozmów z pacjentami wynika, że podczas wizyt lekarze kreślą plan leczenia na najbliższe miesiące, omawiają rodzaje i kolejność badań, które należy wykonać, oraz upewniają się, że pacjent zrozumiał proponowany plan postępowania. Jak wynika z rozmów z pacjentami, nie wszyscy lekarze omawiają koszty zalecanych badań i zabiegów. Wszyscy pacjenci potwierdzili natomiast, że lekarz ustnie podsumowuje zalecenia i dawkowanie przepisanych leków.  Lekarze uprzedzają o przeprowadzanych czynnościach z trakcie badania i zabiegów (np. „założę teraz wziernik”). Tę informację potwierdzili zarówno pacjenci, jak i lekarz, z którym rozmawiałyśmy.

7. Opieka nad mężczyzną

1. Placówka przy ul. Wojska Polskiego

W budynku przy ul. Wojska Polskiego znajduje się jeden pokój do oddawania nasienia i służy on tylko temu celowi. Pokój posiada wystarczające, tj. komfortowe rozmiary i przewidziano w nim miejsce dla partnerki, jeśli takie będzie życzenie pary. Nie ma w nim możliwości regulacji oświetlenia. Stan czystości pokoju był w dniu monitoringu bez zarzutu. Pokój nie jest połączony z łazienką: zapewnia dostęp do ubikacji wyposażonej w pisuar i umywalkę, będącej osobnym pomieszczeniem, ale jest to jednocześnie ogólnodostępna toaleta dla pacjentów oczekujących na wizytę. Pokój jest zamykany od wewnątrz. Jest bezpośrednio połączony z laboratorium śluzą do bezkontaktowego przekazania próbki. Aby zapewnić względną intymność, pacjenci są umawiani co godzinę, począwszy od godz. 11.00, kiedy kończą się zwykłe badania laboratoryjne.

Jedna z par, z którymi rozmawiałyśmy, zgłosiła zastrzeżenia odnośnie tego, że pokój jest zlokalizowany, jak to ujęto „centralnie”: wejście jest doskonale widoczne dla innych osób oczekujących na wizytę, a toaleta jest ogólnodostępna (jest to jedyna toaleta dla pacjentów na tej kondygnacji). Z rozmów z personelem wynika, że planowana jest przebudowa tej części Ośrodka. W czasie naszego pobytu (praktycznie cały dzień) na korytarzu rzadko przebywała więcej niż jedna para. Z informatorów wynika ponadto, iż Ośrodek dopuszcza pobranie nasienia poza swoją siedzibą i przywiezienie próbki nasienia na diagnostykę do Ośrodka.

2. Placówka przy ul. Kasprzaka

W placówce nie ma wydzielonego pomieszczenia, które byłoby przeznaczone tylko do oddawania nasienia. Diagnostyka nasienia odbywa się w placówce na ul. Wojska Polskiego, natomiast w placówce na ul. Kasprzaka oddawane nasienie jest wykorzystywane jedynie do zabiegów, które są tu przeprowadzane. Według deklaracji personelu w celu oddania nasienia pacjent korzysta z gabinetu lekarskiego (konsultacyjnego, bez fotela ginekologicznego). Nie potwierdzili tego pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy. Twierdzili, że korzystali z toalety, a nie z gabinetu konsultacyjnego. Żadne z tych pomieszczeń (gabinet konsultacyjny, tym bardziej toaleta) nie jest bezpośrednio połączone z laboratorium. Po oddaniu nasienia pacjent umieszcza pojemnik z nasieniem w kontenerku, po jego wyjściu do pomieszczenia udaje się położna i przenosi kontenerek do laboratorium. Procedura ta została zadeklarowana przez personel i potwierdzona przez pacjentów. 

8. Opieka nad kobietą

1. Placówka przy ul. Wojska Polskiego

W budynku przy ul. Wojska Polskiego znajduje się pięć gabinetów ginekologicznych, z których każdy ma bezpośredni dostęp do łazienki, co jest zgodne z przedmiotowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Łazienki są wyremontowane/nowe, czyste, z dostępem do bidetu, znajduje się w nich odzież jednorazowa i środki do higieny intymnej. Wszystkie są zamykane od wewnątrz. Nie wszyscy nasi rozmówcy-pacjenci  wiedzieli o tym, że do gabinetów przylegają łazienki. W gabinetach lekarskich znajdują się parawany, a dodatkowo układy gabinetów lekarskich sprzyjają zachowaniu intymności.

2. Placówka przy ul. Kasprzaka

W placówce znajdują się dwa pomieszczenia pielęgnacyjne (pokoje pobytu) dla pacjentek po zabiegach. W pomieszczeniu pielęgnacyjnym do dyspozycji pacjentek przeznaczono pięć łóżek. W dniu monitoringu stwierdziłyśmy, że pościel była świeża i czysta. W pomieszczeniu zapewniono bezpośredni dostęp do łazienki, więc nie ma potrzeby przechodzenia w stroju zabiegowym przez poczekalnię. Łazienka jest nowa/wyremontowana, stan czystości należy określić jako bez zarzutu. Pacjenci opiekę w pokoju pielęgnacyjnym uznają za dobrą, uważają, że: „personel nad nimi czuwał”. W pokoju pielęgnacyjnym jest możliwość pozostawienia swoich rzeczy w zamykanej szafce, jak również zapewniono dostęp do wody/napojów po zabiegu (napoje znajdują się w holu, raczej musi je donieść osoba towarzysząca lub ktoś z personelu). Pacjentki poddające się zabiegom mogą korzystać z własnej odzieży (koszula nocna) lub skorzystać z odzieży jednorazowej, która znajduje się w łazience.

9. Umowy z NFZ

Ośrodek nie wykonuje świadczeń w ramach umowy z NFZ.

10. Prawo: umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta jest zarówno umieszczona na stronie internetowej Ośrodka, jak i jest wyłożona w rejestracji w postaci wydruku. W Ośrodku nie są podpisywane umowy cywilnoprawne ale zgody na zabieg. Dokumentacja przekazana przez Ośrodek dla potrzeb monitoringu została udostępniona w dniu monitoringu i  składały się na nią następujące dokumenty:

 1. Zgoda i informator dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego
 2. Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgody
 3. Program dawstwa komórek jajowych i formularz świadomej zgody
 4. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem męża/partnera
 5. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem dawcy
 6. Świadoma zgoda na transfer mrożonych zarodków
 7. Świadoma zgoda na anonimowe przekazania komórek jajowych
 8. Świadoma zgoda na transfer zarodków pochodzących od innej pary
 9. Świadoma zgoda na przekazanie zarodków
 10. Informacja dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu biopsji jądra/najądrza
 11. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie endoskopowego leczenia operacyjnego (histeroskopia)
 12. Informator HSG
 13. Szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia, obciążeń i ryzyka operacyjnego
 14. Zgoda na znieczulenie ogólne i informacja dla znieczulanego pacjenta
 15. Informator – laparoskopia
 16. Informacja o przebytym leczeniu – punkcja jajników
 17. Informacja o przebytym leczeniu – procedura zapłodnienia pozaustrojowego
 18. Informacja o przebytym leczeniu – transfer mrożonych zarodków
 19. Informacja o przebytym leczeniu – biopsja jądra/najądrza
 20. Informacja o przebytym leczeniu – ogólnie
 21. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera
 22. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem dawcy
 23. Rezerwacja nasienia dawcy
 24. Wyniki komputerowego badania nasienia
 25. Zgoda na mrożenie nasienia

 Z uwagi na fakt, że analiza umów pod kątem formalno-prawnym stanowi tylko jeden  z celów prowadzonego monitoringu, poniżej przedstawione zostaną najważniejsze wątpliwości.

1. Zgoda i informator dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego

Dokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz pacjenckim. Zwracamy szczególną, pozytywną uwagę na uwzględnienie w treści Informatora również sytuacji braku zgody pacjentów na mrożenie zarodków (proponuje się wówczas zapłodnienie tylko trzech komórek jajowych) jako świadectwo wyjścia naprzeciwko różnym podejściom światopoglądowym pacjentów.

2. Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgody

Dokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz pacjenckim. Zwracamy szczególną, pozytywną uwagę na uwzględnienie w treści Informatora opisu rodzajów dawstwa, polityki limitowania potomstwa jednej dawczyni, listy cech dawczyni możliwych do wybrania przez biorców, informacji o rezerwacji materiału dawczyni na przyszłość, informacji o rekrutacji dawczyń międzypacjenckich i honorowych włącznie z informacją o liście badań, którym poddana została dawczyni. Uwagę można by sformułować jedynie odnośnie konstrukcji samej zgody, w której wykorzystano formułę jednokrotnego oświadczenia poświadczonego podpisem pacjentów, podczas gdy w zgodzie dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego wybrano formułę pól wyboru (TAK/NIE). Ta druga konstrukcja wydaje się właściwsza z uwagi na obecność poniższego zapisu:

„Jednocześnie zgadzamy się na anonimowe wykorzystanie uzyskanych danych klinicznych i embriologicznych do opracowań statystycznych i publikacji naukowych”

Ten sam zapis w zgodzie dla pacjentów przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego  ma formę pól wyboru dając pacjentom możliwość odmówienia zgody, której konstrukcja jednokrotnego oświadczenia nie zapewnia.


3. Program dawstwa komórek jajowych i formularz świadomej zgody

Dokument uznajemy za modelowy pod względem merytorycznym, prawnym oraz pacjenckim. Zwracamy szczególną uwagę na punkt 8. formularza dający dawczyni możliwość pozostawienia nieindentyfikujących informacji o sobie samej (zdjęcia z dzieciństwa, materiały dodatkowe), jako bardzo dobrą praktykę w kierunku biorców komórek jajowych i ich potencjalnych dzieci.

4. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem męża/partnera

Bez uwag

5. Zgoda na wykonanie inseminacji domacicznej nasieniem dawcy

Bez uwag

6. Świadoma zgoda na transfer mrożonych zarodków

Podnosimy tę samą uwagę co w przypadku dokumentu nr 2 (Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgody) dotyczącą zapewnienia pacjentom możliwości niewyrażenia zgody na anonimowe wykorzystanie ich danych medycznych dla potrzeb statystycznych i potrzeb publikacji naukowych

7. Świadoma zgoda na anonimowe przekazania komórek jajowych

Bez uwag


8. Świadoma zgoda na transfer zarodków pochodzących od innej pary

Podnosimy tę samą uwagę co w przypadku dokumentu nr 2 (Program zapłodnienia pozaustrojowego z komórką jajową dawczyni. Informator i formularz świadomej zgody) dotyczącą zapewnienia pacjentom możliwości niewyrażenia zgody na anonimowe wykorzystanie ich danych medycznych dla potrzeb statystycznych i potrzeb publikacji naukowych

9. Świadoma zgoda na przekazanie zarodków

Bez uwag

10. Informacja dla pacjenta oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie zabiegu biopsji jądra/najądrza

Bez uwag

11. Informacja dla pacjentki oraz formularz świadomej zgody na przeprowadzenie endoskopowego leczenia operacyjnego (histeroskopia)

Bez uwag

12. Informator HSG

Bez uwag, informator uznajemy za modelowy pod względem opisu samego zabiegu (wraz z ilustracjami), przygotowań do niego, ewentualnych skutków ubocznych, wskazań, przeciwwskazań i opisu zaleceń pozabiegowych.

13. Szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia, obciążeń i ryzyka operacyjnego

Bez uwag

14. Zgoda na znieczulenie ogólne i informacja dla znieczulanego pacjenta

Bez uwag

15. Informator – laparoskopia

Bez uwag, informator uznajemy za modelowy pod względem opisu samego zabiegu (wraz z ilustracjami), przygotowań do niego, ewentualnych skutków ubocznych, wskazań, przeciwwskazań i opisu zaleceń pozabiegowych.


16. Informacja o przebytym leczeniu – punkcja jajników

Bez uwag

17. Informacja o przebytym leczeniu – procedura zapłodnienia pozaustrojowego

Bez uwag

18. Informacja o przebytym leczeniu – transfer mrożonych zarodków

Bez uwag

19. Informacja o przebytym leczeniu – biopsja jądra/najądrza

Bez uwag


20. Informacja o przebytym leczeniu – ogólnie

Bez uwag


21. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem męża/partnera

Bez uwag


22. Informacja o przebytym leczeniu – inseminacja domaciczna nasieniem dawcy

Bez uwag

23. Rezerwacja nasienia dawcy

Bez uwag

24. Wyniki komputerowego badania nasienia

bez uwag


25. Zgoda na mrożenie nasienia

Bez uwag

Ostatnią uwagą odnoszącą się do większości dokumentów (zgód), jaką chcemy przekazać, jest spostrzeżenie, iż szereg zgód odnosi się do świadczenia wysokospecjalistycznej usługi medycznej, gdzie pacjent jest świadczeniobiorcą (i w związku z tym składa oświadczenia lub wyraża zgodę), ale gdzie Ośrodek jest świadczeniodawcą zobowiązanym m.in. do zachowania należytej staranności  związanej z wykonaniem świadczenia. Tymczasem w dokumentach podpisywanych przez strony warunki złożenia zgody określone są w zasadzie tylko co do jednej ze stron, tj. pacjentów, i precyzują tylko obowiązki i zobowiązania pacjentów; nie są wskazane zobowiązania Ośrodka, co tworzy sytuację nierównowagi stron.

11. Prawo do intymności i obecności osoby bliskiej

Placówka przy ul. Wojska Polskiego:

W placówce aranżacja przestrzeni sprzyja zachowaniu dyskrecji i poczuciu intymności: pacjenci zazwyczaj oczekują bezpośrednio pod gabinetem lekarskim, w pewnym oddaleniu od recepcji, więc nie muszą mimowolnie „podsłuchiwać” rozmów pacjentów przy recepcji, ponadto miejsca siedzące znajdują się także przy gabinetach na korytarzu: na parterze i pierwszym piętrze. W obserwacji bezpośredniej stwierdziłyśmy, iż personel zachowuje się dyskretnie i uprzejmie.

Jedna z par pacjentów zgłosiła zastrzeżenia wobec lokalizacji pomieszczenia do oddawania nasienia  (szczegółowe uwagi na ten temat umieściłyśmy w części o opiece nad mężczyzną).

Placówka przy ul. Kasprzaka:


W budynku znajduje się gabinet konsultacyjny, bez fotela ginekologicznego, więc i bez udogodnień zapewniających intymność. Do pomieszczenia pielęgnacyjnego przylega łazienka z szerokimi drzwiami oraz o podobnym standardzie jak łazienki na Wojska Polskiego.  Z deklaracji osoby zarządzającej wynika, że zachowywane są standardy wynikające z „Pacjenckich standardów”. Potwierdzają to pacjenci, z którymi rozmawialiśmy. Pacjenci twierdzili ponadto, że lekarz pytał się, czy życzą sobie obecności osoby bliskiej: „czy jest pani sama, czy ktoś towarzyszy?”, jak również sami pacjenci o to pytali i uzyskiwali zgodę.

Z monitoringu wynika, że nie zawsze istnieje możliwość obecności osoby bliskiej w pomieszczeniu pielęgnacyjnym. Podczas rozmowy z personelem dowiedziałyśmy, że nie ma możliwości obecności osoby bliskiej, jeżeli z pomieszczenia pielęgnacyjnego korzysta więcej niż jeden pacjent, ze względu na komfort pozostałych pacjentów. Zostało to potwierdzone podczas rozmów z pacjentami. Tylko jedna z trzech ankietowanych pacjentek odpowiedziała, że w pomieszczeniu pielęgnacyjnym mogła być osoba towarzysząca. Pozostałe odpowiedzi były negatywne.

Przyjęte jest, że przy transferze obecni są oboje partnerzy. Ośrodek, uznając, że jest to ważna chwila dla pary, umożliwia im bycie razem, na sali gra odpowiednia muzyka.

12. Prawo do dokumentacji medycznej

Ośrodek na stronie WWW udostępnia wniosek o wydanie dokumentacji. Opłata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) jest pobierana jedynie w przypadku bardzo dużej ilości dokumentacji, jednak nie jest to regułą w Ośrodku. Jedna z pacjentek, z którą rozmawiałyśmy, odbierała swoją dokumentację bezpłatnie i nie miała z tym żadnego problemu.

W Ośrodku istnieje możliwość wysłania wyników badań poprzez mail. Wysłany plik z wynikiem badania jest zahasłowany, hasło ustala sam pacjent. Pacjenci potwierdzają, że jest taka możliwość i że z niej korzystali.

13. Osoby niepełnosprawne i ich prawo do leczenia

Placówka przy ul. Wojska Polskiego:

Wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych – do Ośrodka można wjechać windą. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych mieszczące się bezpośrednio przy windzie umożliwiającej dostęp do budynku. Winda znajduje się również wewnątrz budynku, który jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Ośrodek dysponuje łazienką dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona na poziomie -1.

W gabinetach ponadto znajdują się obniżane fotele ginekologiczne, dostęp do gabinetów jest swobodny. Łazienki przy gabinetach nie są w pełni przystosowane – jest szerokie wejście bez progu ale brak uchwytów. Łazienka w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Placówka przy ul. Kasprzaka:

Budynek jest parterowy, nie ma w nim wysokich progów, łazienka przy pokoju pielęgnacyjnym jest łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej jedynie uchwytów.

14. Pary nieheteroseksualne

Monitoring odbywał się w marcu 2015 roku, kiedy nie obowiązywała jeszcze Ustawa o leczeniu niepłodności wykluczająca osoby homoseksualne i kobiety samotne z prawa do leczenia niepłodności. W związku z powyższym obserwacji monitoringowej poddano również sytuację obu tych grup oraz ich dostęp do leczenia i sposób traktowania tej kwestii przez każdy z Ośrodków. Włączamy tę część do raportu pomimo zmiany prawa, jaka nastąpiła w trakcie projektu, uważając mimo wszystko te obserwacje za cenne dla pacjentów i uzupełniające obraz funkcjonowania Ośrodka.

Z rozmów z personelem wynika, że stan cywilny czy orientacja seksualna nie mają żadnego znaczenia w dostępie do leczenia i równym traktowaniu.

15. Opieka psychologiczna

W Ośrodku pracuje psycholog, który jest magistrem psychologii w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej. Psycholog jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Niepłodności. Psycholog przyjmuje tak często, jak są umówieni pacjenci – standardowo dwa razy w tygodniu (raz przed południem, raz po południu; dyżur trwa cztery godziny). Zapisy na konsultacje psychologiczne przyjmuje rejestracja. Według deklaracji osoby zarządzającej psycholog pełni opiekę konsultacyjną i superwizyjną nad personelem Ośrodka i może brać udział w zebraniach zespołu.

Ośrodek oferuje jedną nieodpłatną konsultację psychologiczną dla wszystkich par korzystających z procedury in vitro (bez różnicy, czy jest to procedura pełnopłatna czy w ramach Programu refundacyjnego). Pacjenci korzystający z innych metod leczenia otrzymują zniżkę na konsultację psychologiczną. Obowiązkowe (i bezpłatne) są konsultacje dla dawczyń komórek jajowych, biorcy mają natomiast proponowaną taką konsultację, jest ona bezpłatna i informację o tym zawarto również w informatorach. Oprócz konsultacji psychologicznych podczas rozmowy z osobą zarządzającą dowiedziałyśmy się, że Ośrodek próbował rozszerzyć ofertę poprzez grupy wsparcia prowadzone przez psychologa, jednak brak było zainteresowania pacjentów.

Do dyspozycji psychologa jest osobny pokój, który jest również pokojem pediatry. Nie jest to standardowy pokój lekarski. Znajdują się z nim kanapy, stolik a atmosfera pomieszczenia sprzyja rozmowie. Przy gabinecie znajduje się toaleta. Na drzwiach gabinetu nie ma tabliczki informującej, że jest to pokój psychologa.

16. Standardy w dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków

Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy, nie korzystali z dawstwa ani biorstwa, więc przedstawiamy poniżej informacje uzyskane od personelu Ośrodka i wynikające z analizy strony WWW oraz informatorów.

Dawstwo nasienia

Ośrodek korzysta z usług zewnętrznego banku nasienia.

Dawstwo komórek jajowych

Ośrodek prowadzi własne programy dawstwa komórek jajowych. Są to dwa programy: dawstwo międzypacjenckie (dawczyni sama będąca pacjentką przekazuje anonimowo nadmiar swoich komórek na rzecz pacjentki-biorczyni. Nadmiar jest określany jako „większa liczba komórek jajowych niż 8-10” [dane z informatora i ze strony WWW] lub jako „większa liczba komórek jajowych niż 6” [dotyczy pacjentek w programie refundacji in vitro]) oraz  tzw. dawstwo honorowe (dawczyni nie jest pacjentką). Oba programy mają swojego opiekuna – koordynatora, dr Janicką. Kontakt do niej (telefon, email, formatka kontaktowa) jest podany na stronie WWW Ośrodka i w informatorach, podane są też stałe godziny w tygodniu, w których można z koordynatorem osobiście porozmawiać (po umówieniu wizyty w rejestracji). Na stronie WWW umieszczona jest informacja o dawstwie międzypacjenckim, ale według pracowników Ośrodka jest ono na razie bardzo rzadkie.

Postępowanie z dawczyniami jest opisane w procedurze przygotowanej w ramach certyfikacji programu zarządzania zgodnie z ISO. Procedura przewiduje standardową bezpłatną konsultację psychologiczną dla dawczyń, o której informacja umieszczona jest również w informatorze. Dla biorców gamet/zarodków konsultacja psychologiczna jest również bezpłatna, ale nie jest obowiązkowa, a zalecana. Poza tym dostępne są informacje na stronie WWW, informator (materiał wydrukowany) oraz kontakt z koordynatorem.

Okres oczekiwania na komórkę jajową zależy od kryteriów podanych przez biorców – im więcej kryteriów, tym potencjalnie dłużej trzeba będzie czekać. Ośrodek limituje liczbę potomstwa jednej dawczyni do 5 ciąż klinicznych – dawczynie są informowane o tym, że limit ten został osiągnięty i nie mogą już być dawczyniami, informacja o tym umieszczona jest także w informatorze dla dawczyń. Dawczynie nie są informowane o wyniku konkretnej procedury. Dawstwo jest wyłącznie anonimowe, ale dawczynie mają zapisaną w zgodzie możliwość pozostawienia rozszerzonych informacji na swój temat (zdjęcia z dzieciństwa, nagrania głosu) – z tym że do tej pory taka możliwość nie została wykorzystana (informacja uzyskana od personelu). Jeśli chodzi o biorstwo nasienia, pacjenci mają możliwość zarezerwowania materiału genetycznego dla przyszłego potomstwa, jest to usługa odpłatna, przy czym jeśli dochodzi do wykorzystania nasienia, cena przechowywania materiału jest odejmowana od ceny procedury.

Informacje o stanie prawnym dawstwa/biorstwa, a także aspektach społecznych i psychologicznych są omawiane na spotkaniach z koordynatorem programu oraz na spotkaniach z psychologiem, są także poruszone w wydrukowanych informatorach (w formie książeczki). Informatory traktują zagadnienie dawstwa/biorstwa w sposób wyczerpujący począwszy od opisu samej procedury i przygotowania do niej, poprzez opisanie zasad uczestnictwa w programie i potencjalnych skutków ubocznych, a kończąc na informacji o zdrowiu dzieci i aktualnej sytuacji prawnej dawstwa wraz z opisem  kontekstu społecznego i psychologicznego. Ze strony WWW w zakładce Materiały dla pacjenta/Poradniki i informatory jest możliwość pobrania Poradników Naszego Bociana, które powstały dzięki kampanii Powiedzieć i Rozmawiać, a które są polecane przez Ośrodek.

Sposób prowadzenia polityki dawstwa i biorstwa w Ośrodku, jeśli idzie o zakres informacji, ich rzetelność i jakość, należy uznać za modelowy.

17. NASZE REKOMENDACJE

Zamieszczamy nasze rekomendacje w dwóch osobnych działach: dobrych praktyk oraz rekomendacji

Dobre praktyki:

 1. Ośrodek poważnie podchodzi do realizacji standardów pacjenckich i do współpracy z organizacjami pacjenckimi – bierze czynny udział nie tylko w leczeniu niepłodności, ale też w edukowaniu pacjentów i społeczeństwa jako całości (poprzez prowadzenie czasopisma). Mamy nadzieję, że przyczynia się to do odczarowywania przesądów związanych z leczeniem niepłodności. Ośrodek prowadzi też działalność edukacyjną wśród lekarzy ginekologów, co również jest godne pochwały – czas ma istotne znaczenie w leczeniu niepłodności i ważne jest, by pacjenci odpowiednio wcześnie trafili do Ośrodka specjalizującego się w leczeniu niepłodności;
 2. Zwracamy uwagę na doskonale przygotowane materiały drukowane – nie są to zwykłe wydruki A4, ale bardzo estetyczne książeczki, w których funkcja użytkowa (zgoda na zabieg, karta stymulacji) łączy się z edukacyjną (zawierają informacje o zabiegach, o przygotowaniu się do nich, przebiegu, skuteczności, informacjach o zdrowiu dzieci urodzonych w wyniku leczenia niepłodności itd.). Ponadto pacjenci otrzymują dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem i mają odpowiednio dużo czasu by się z nimi zapoznać, co zostało potwierdzone przez pacjentów;
 3. Na pozytywne wyróżnienie zasługuje również program monitorowania zdrowia dzieci urodzonych dzięki procedurom zapłodnienia pozaustrojowego. Pozwala on na gromadzenie najbardziej rzetelnych informacji o skuteczności leczenia (wskaźnik take-home baby), a także danych o dalszym zdrowiu dzieci, co jest działaniem pionierskim w Polsce, a co jednocześnie jest niezwykle potrzebne społecznie, nie tylko naukowo;
 4. Zwracamy pozytywną uwagę na rzetelne podejście do opieki psychologicznej – stałą obecność psychologa, bezpłatne konsultacje dla pacjentów zakwalifikowanych do programu rządowego, obowiązkowe konsultacje dawczyń oocytów, zalecane konsultacje dla biorców gamet i zarodków, a także wytrwałe próby (mimo braku zainteresowania pacjentów) rozszerzania oferty psychologicznej o wykłady, warsztaty i grupy wsparcia. Zauważamy w tym refleksję Ośrodka, iż opieka psychologiczna jest integralną częścią terapii niepłodności, i że działania edukacyjne na tę rzecz powinny być prowadzone konsekwentnie;
 5. Polityka dawstwa i biorstwa gamet oraz zarodków w Ośrodku jest prowadzona modelowo, tj. zgodnie z rekomendacjami ESHRE 2001 i 2015 oraz Standardami Pacjenckimi (w części ogólnej, realizacja standardów dotyczących możliwości dawstwa dwuścieżkowego nie jest obecnie możliwa z uwagi na kształt Ustawy o leczeniu niepłodności).

Rekomendacje

 1. Pokój do oddawania nasienia w placówce przy ul. Kasprzaka: Sugerujemy przygotowanie osobnego pomieszczenie do tego celu (nie łazienki), zwłaszcza że w placówce nasienie jest regularnie oddawane przez pacjentów, ponieważ jest konieczne dla przeprowadzenia dalszych zabiegów. Ośrodek zwraca uwagę na potrzeby pacjentów w zakresie ich wspólnej obecności podczas transferu zarodka przy USG i przy muzyce, więc warto by początek tej drogi również odbywał się w godnych warunkach;
 2. Warto zwracać szczególną uwagę pacjentów na starannie przygotowane Ośrodek materiały – w rozmowach z nami większość pacjentów stwierdziła, że otrzymała tylko informacje ustne od lekarza. O ile dobrze świadczy to o lekarzach, że rozmowa z nimi bardziej utkwiła w pamięci pacjenta niż dokumenty – to możliwość przeczytania informacji na spokojnie, w domu, też jest nie do przecenienia;
 3. Sugerujemy przeredagowanie strony WWW w kierunku języka nieróżnicującego – zamiast formy „mąż” rekomendujemy używanie terminów:  „partner”, „mężczyzna”, „mąż/partner” (zależnie od kontekstu);
 4. Rekomendujemy umieszczenie uchwytów w łazienkach uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych (łazienkę bezpośrednio przylegającą do co najmniej jednego gabinetu ginekologicznego w budynku na Wojska Polskiego oraz łazienkę przy pokoju pielęgnacyjnym przy ul. Kasprzaka);
 5. Sugerujemy, by link do „Informatora dla pacjentów: Program Zdrowotny Ministerstwa Zdrowia”, który jest starannie przygotowany do wydruku, wyeksponować w większym stopniu u góry strony (niektórym pacjentom sprawia trudność czytanie dłuższego tekstu).

18. Komentarz osrodka do raportu

Data wypełnienia ankiety
pt., 07/17/2015 - 23:00 Zobacz ankietę
śr., 07/08/2015 - 10:22 Zobacz ankietę
pt., 06/26/2015 - 21:03 Zobacz ankietę
czw., 06/25/2015 - 12:50 Zobacz ankietę
Zaloguj się aby wypełnić ankietę.