Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności

W Polsce działa około 40 ośrodków leczenia niepłodności, które swoją ofertę kierują do ok. 1,5 miliona par mających trudności z zajściem w ciążę. Nad placówkami od 27 lat nie istnieje żadna instytucjonalna ani społeczna kontrola, z czego pacjenci nie zdają sobie często sprawy. Stan ten wynika z braku implementacji dyrektyw unijnych, braku dedykowanej ustawy i braku obowiązku certyfikacji oraz akredytacji ośrodków w oparciu o przepisy prawne. Przyjęcie Narodowego Programu przez Ministerstwo Zdrowia sprawiło, iż większa niż dotąd grupa pacjentów może skorzystać z metody in vitro, zatem brak informacji i możliwości świadomego wyboru miejsca leczenia zaczyna dotyczyć coraz większej liczby Polek i Polaków. Uważamy, że każdy pacjent ma prawo do świadomego wyboru ośrodka leczenia na podstawie rzetelnych, zweryfikowanych informacji, które pozwolą mu podjąć decyzję zgodną własnymi potrzebami w leczeniu.

Dlatego Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN uruchomiło monitoring „pacjencki audyt ośrodków leczenia niepłodności” dzięki wsparciu funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem działań jest przeprowadzenie społecznego monitoringu ośrodków przez wyszkolonych obserwatorów, aby osoby dotknięte problemem miały zapewniony dostęp do pełnych, sprawdzonych informacji i mogły podejmować świadome decyzje dotyczące leczenia. Przygotujemy również interaktywną bazę ośrodków leczenia niepłodności w oparciu o wypracowane kryteria (pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności, standardy merytoryczne). Monitoring zakończy się publikacją raportu skierowaną do pacjentów i opinii publicznej oraz wysłuchaniem obywatelskim w sejmie RP skierowanym do prawodawców.

Do udziału w monitoringu w roli obserwatorów społecznych zapraszamy chętnych zainteresowanych tematyką praw pacjenta (i szerzej praw człowieka). Wybrane osoby zaprosimy do udziału w szkoleniu w Warszawie. Obejmie ono m.in. europejskie i polskie prawodawstwo w obrębie praw pacjenta i leczenia niepłodności, aktualny stan realizacji tych praw w Polsce, standardy i metody prowadzenia monitoringu, uprawnienia i obowiązki obserwatora. Integralną częścią szkolenia będą wykłady prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Osoby, które ukończą szkolenie dostaną możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce: przeprowadzą w dwuosobowych zespołach monitoring wybranych ośrodków leczenia niepłodności i napiszą raport cząstkowy z każdego przeprowadzonego monitoringu. Na podstawie cząstkowych raportów obserwatorów Stowarzyszenie NASZ BOCIAN sporządzi ogólnopolski raport zbierający informacje ze wszystkich ośrodków oraz udostępni sporządzone raporty cząstkowe w interaktywnej bazie pacjenckiej, aby każdy miał do nich łatwy dostęp.

W bazie znajdą się również ankiety wypełniane przez pacjentów oraz aktualny stan prawny w leczeniu niepłodności i prawach pacjenta. Strona projektu zacznie działać już w listopadzie 2014, a ostatnie dane zostaną naniesione we wrześniu 2015 roku. Projekt monitoringu „pacjencki audyt w ośrodkach leczenia niepłodności” ma zaktywizować pacjentów do działań na rzecz ich grupy społecznej i umożliwić pacjentom dostęp do źródła wiarygodnych, pełnych i rzetelnych informacji, aby pacjencki mogli podejmować świadome, suwerenne wybory w zarządzaniu swoim leczeniem zgodnie z własnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Zespół projektu:

Anna Krawczak – ekspertka projektu, anna.krawczak@nasz-bocian.pl

Agnieszka Damska – koordynatorka monitoringu, agnieszka.damska@nasz-bocian.pl

Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności - czyli co i jak chcemy zrobić

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIA ...

01/06/2014

Szkolenie moderatorów i administratorów portalu nasz-bocian.pl

W dniach 15 – 17 sierpnia w Osiecku pod Warszawą odbyło się pierwsze szkoleni ...

28/08/2014

Zapraszamy wszytskie polskie ośrodki in vitro do udziału w pacjenckim monitoringu.

W dniach 01 i 02 września 2014 roku  zaprosiliśmy wszystkie polskie ośrodki l ...

02/09/2014

Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności w Polsce

Niniejsze standardy są zgodne z zapisami Konstytucji RP1,  Kartą Praw Pacjent ...

13/09/2014

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

Publikujemy dokument opisujący  zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN ...

22/09/2014

Lista ośrodków przystępujących do monitoringu

Miło nam poinformować wszystkich pacjentów, iż do naszego pacjenckiego monito ...

23/09/2014

Pierwsze szkolenie obserwatorów - październik 2014

Spotkaliśmy się na pierwszym szkoleniu grupy czternastu obserwatorek monitori ...

13/10/2014

Drugie szkolenie dla obserwatorów - listopad 2014

W dniach 15-16 listopada 2014 roku odbyło się drugie szkolenie dla obserwator ...

01/12/2014

Trzecie szkolenie dla obserwatorów - grudzień 2014

W dniach 05-06 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie już szkolenie grupy czte ...

03/01/2015

Monitoring rusza z kopyta!

W najbliższą sobotę 10 stycznia 2015 roku odbędzie się pierwszy monitoring pa ...

09/01/2015

Monitorki odwiedzają kolejne ośrodki

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

19/01/2015

Monitoringi 26.01.2015 - 01.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

28/01/2015

Monitoringi 02.02.2015 - 08.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

03/02/2015

Monitoringi 09.02.2015 - 15.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

09/02/2015

Monitoringi 16.02.2015 - 22.02.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

17/02/2015

Monitoringi 23.02.2015 - 01.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

23/02/2015

Monitoringi 02.03.2015 - 08.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

04/03/2015

Monitoringi 09.03.2015 - 15.03.2015

Trwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego ...

10/03/2015

Startujemy z bazą ośrodków leczenia niepłodności i nową ankietą dla pacjentów!

Drodzy użytkownicy Właśnie ruszyła nasza nowa baza ośrodków leczenia niepłodn ...

24/06/2015

Raport podsumowujący pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności.

Przekazujemy Wam raport centralny podsumowujący nasz pacjencki monitoring nad ...

30/09/2015

Raporty indywidualne Ośrodków leczenia niepłodności i konferencja online dla pacjentów.

Tak, to właśnie dziś! ...

05/10/2015

Formalne zamknięcie dotacji na realizację projektu pierwszego Pacjenckiego Monitoringu Ośrodków Leczenia Niepłodności w Polsce

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierani ...

23/11/2016