Autor:

admin

Data publikacji:

18.01.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Wysyłamy uwagi do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

MZ

"Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce" okazał się kompletnym fiaskiem. Przeznaczone na niego 46 mln zł. przełożyło się na kwalifikację do programu niecałych 7 tys. par, z których mniej niż połowa doczekała się pełnej diagnostyki. Ostatnie, udostępnione przez Ministerstwo dane mówią o niecałych 300 uzyskanych dzięki niemu ciążach.
Ministerstwo Zdrowia wycofuje więc "Program poprawy zdrowia prokreacyjnego", a z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 znika cel operacyjny - zdrowie prokreacyjne. Ministerstwo nie planuje modyfikacji programu, nie mówi również o alternatywie, która miałaby być wsparciem dla niepłodnych.
Jako organizacja pacjencka reprezentująca niepłodnych pacjentów wysłaliśmy nasze uwagi do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025.

 

 

Uwagi Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN
do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025

 

Szanowny Panie Ministrze,

Jako organizacja pacjencka od 2002 roku reprezentująca niepłodnych pacjentów, w porozumieniu z ekspertami z dziedziny prawa i medycyny przedstawiamy uwagi do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025.

1. Rekomendujemy przywrócenie szóstego celu operacyjnego: “Poprawa zdrowia prokreacyjnego”

Zdrowie prokreacyjne dotyczy m.in. pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu.
W uzasadnieniu analizowanego projektu czytamy:

“Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że do 2050 r. nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0–14 lat) oraz młodzieży i osób dorosłych (w wieku 15–59 lat), natomiast zwiększy się liczba osób w wieku 60+. (...) Na tle krajów Unii Europejskiej sytuacja demograficzna kraju zmienia się bardzo dynamicznie, gdyż z kraju o stosunkowo młodej populacji w 2050 r. będziemy siódmym najstarszym krajem w UE pod względem odsetka osób w wieku co najmniej 65 lat.”

Zestawiając powyższe informacje z danymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), z których wynika, że w Polsce z niepłodnością zmaga się około 1,5 mln par oraz z danymi Eurostatu, które wskazują, że dzietność w Polsce jest niższa od średniej europejskiej i w 2018 roku wyniosła 1,48 żywych urodzeń na kobietę, rezygnacja ze wsparcia profilaktyki,  diagnostyki i leczenia niepłodności wydaje się niewłaściwa.

Argumentacja, która pojawia się w uzasadnieniu do rozporządzenia: “Zadania, które nie były realizowane w latach 2016–2020 albo cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ nie zostały uwzględnione w projekcie. ” nawiązuje do niezadowalających rezultatów prowadzonego w latach 2016-2020 “Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”. Mając na uwadze przytoczone dane dotyczące polskiej populacji niepłodnych należy przyjąć, że niepowodzenie w realizacji Programu nie wynika z braku zapotrzebowania na tego typu inicjatywy, ale z niewłaściwych założeń Programu. Nawiązując do stanowiska na temat analizowanego projektu wydanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej : “ Budzi również wątpliwość, czy eliminacja w projekcie kolejnego Narodowego Programu Zdrowia tych zadań, które spotkały się z brakiem zainteresowania ze strony podmiotów realizujących NPZ, jest postępowaniem właściwym, w sytuacji gdy sam problem nie zostaje rozwiązany.”

W świetle pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce oraz narastającego problemu niepłodności, która dotyka coraz większą część populacji w wieku reprodukcyjnym należy dołożyć wszelkich starań aby cel "Poprawa zdrowia prokreacyjnego" pozostawał jednym z celów operacyjnych NPZ.

2. Rekomendujemy ujęcie w NPZ działań w zakresie promocji karmienia piersią

Promocja karmienia piersią stanowi niezwykle ważny element profilaktyki nadwagi i otyłości, co potwierdzają liczne badania naukowe. Karmienie piersią ma niezwykle istotny, pozytywny wpływ zarówno na zdrowie dziecka, pozwala również w sposób szczególny budować więź pomiędzy matką i dzieckiem.

Działania promujące karmienie piersią powinny być kierowane nie tylko do kobiet w okresie ciąży i w okresie poporodowym a także do personelu medycznego. Promocja karmienia piersią powinna odbywać się poprzez edukację, wspieranie inicjatyw służących tej idei oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i prawnych wspierających karmienia piersią.

W ramach NPZ na lata 2016-2020 zostało przeprowadzonych z sukcesem wiele działań i inicjatywy, w tym między innymi szkolenia, warsztaty i konferencje dla rodziców, aktywistów i specjalistów. Zwiększyła się ilość banków mleka kobiecego, powstały grupy wsparcia, zainicjowane zostały akcje edukacyjne, utworzono wiele miejsc przyjaznych karmieniu piersią, odbywały się bezpłatne dyżury specjalistów, dokonane zostały analizy stanu prawnego w zakresie karmienia piersią i reklam mleka modyfikowanego, odbywało się żywienie dojelitowe wcześniaków i chorych noworodków mlekiem z banków mleka kobiecego, a to tylko część inicjatyw w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Duże zainteresowanie powyższymi inicjatywami dowodzi ogromnej potrzebie prowadzenia działań w zakresie promocji karmienia mlekiem kobiecym. Monitoringi prowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku wskazują, że kobiety wciąż nie otrzymują odpowiedniego wsparcia w karmieniu piersią lub mlekiem mamy w szpitalach i w środowisku. Dlatego szczególnie ważne wydaje się zaplanowanie wieloletnich programów profilaktycznych i pomocowych, które zapewnią realizację oczekiwanych efektów.

Z poważaniem
Marta Górna
Przewodnicząca zarządu
Stowarzyszenia “Nasz Bocian”

Komentarze

  • leos

    03/02/2021 - 08:02

    A dlaczego nie ma wprost napisane, że pacjenci oczekują przywrócenia refundacji in vitro??