Autor:

admin

Data publikacji:

19.02.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Wysyłamy pismo do MZ w sprawie refundacji badań nasienia

MZ

1 lutego 2021 wystosowaliśmy apel do ministra Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu MZ o zapewnienie finansowania ze środków publicznych terapii stosowanych w leczeniu niepłodności, które pozwolą na realizację prawa do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, jak również prawa do założenia rodziny w szczególności, dla osób których sytuacja finansowa nie pozwala na samodzielne sfinansowanie terapii. 

17 lutego 2021 wysyłamy kolejne pismo, w którym zwracamy uwagę na konieczność objęcia koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ seminogramu.

Brak systemu zapewniającego dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn prowadzi do sytuacji, w której diagnostyka mężczyzn niejednokrotnie rozpoczyna się dopiero po przeprowadzeniu diagnostyki kobiet, co prowadzi do znacznego przedłużenia procesu diagnostycznego i leczniczego, oddalając moment podjęcia właściwej terapii. Pogłębiona diagnostyka niepłodności kobiecej, bez wykluczenia czynnika męskiego powoduje również nieuzasadniony wzrost jej kosztów, w przypadku kiedy za niepowodzenia w reprodukcji odpowiadają obniżone parametry nasienia.

Prosimy również Ministerstwo Zdrowia o szczegółowe informacje na temat inicjatyw związanych z wdrożeniem nowego programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności oraz z rozszerzeniem katalogu świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego oraz szpitalnego. Jako Stowarzyszenie z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem oraz perspektywą pacjencką wyrażamy gotowość do pomocy w przygotowywaniu, konsultacji, wdrażaniu i monitorowaniu wspomnianego programu.

Pełny tekst pisma do MZ z dnia 17 lutego 2021