Autor:

admin

Data publikacji:

10.04.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Wstrzymane adopcje - apel do rządzących o zmiany w zapisach tarczy antykryzysowej umożliwiające procedowanie spraw adopcyjncyh w okresie pandemii

pandemia

Wprowadzenie w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego z pandemią COVID-19 wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie polskich sądów. Wstrzymano wyznaczanie rozpraw i innych posiedzeń sądowych poza sprawami pilnymi. Sytuacja ta w sposób szczególny dotknęła osoby będące w trakcie procesu adopcyjnego, w tym dzieci.
Zakończenie wielu, spośród toczących się postępowań adopcyjnych wymaga zaledwie jednej rozprawy, która mogłaby odbyć się w obecności minimalnej, niezbędnej ilości uczestników, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Tymczasem w zaistniałej sytuacji posiedzenia takie nie są zwoływane, z uwagi na brak ich kwalifikacji jako sprawy “pilne”. Przyjęty model działania uderza bezpośrednio w starannie budowane więzi pomiędzy dziećmi oczekującymi na adopcję a rodzinami preadopcyjnymi. Zaburza to poczucie bezpieczeństwa dzieci, które wielokrotnie po raz kolejny czują się porzucone przez dorosłych, którzy je zawodzą i nie wywiązują się z danych obietnic. Poczucie to potęguje niemożność kontynuacji spotkań dzieci z rodzinami preadopcyjnymi, wynikająca z ostrożności związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią. Ośrodki Adopcyjne w znacznej większości zawiesiły organizację wszelkich spotkań z klientami wewnątrz i na zewnątrz, w tym szkolenia, diagnozy, spotkania, wyjazdy służbowe. Dla dzieci znajdujących się w procesie adopcyjnym czas ma kluczowe znaczenie, a jego upływ negatywnie wpływa na możliwości kształtowania prawidłowych, pełnych ciepła więzi z rodzicami adopcyjnymi.

Jesteśmy przekonani, że nawet w aktualnych, wyjątkowo trudnych okolicznościach możliwe jest zorganizowanie posiedzenia sądu zgodnego z wytycznymi, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

W obliczu traumy, jaką może powodować u dzieci nieokreślone w czasie zawieszenie procesu adopcyjnego, w imieniu rodziców preadopcyjnych oraz dzieci oczekujących na adopcję zaapelowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by w dalszych pracach nad Tarczą Antykryzysową uwzględnić poszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące przysposobienia.

Jednocześnie apelujemy do sędziów sądów rodzinnych o to, by w maksymalnie możliwym stopniu realizować czynności, które nie wymagają przeprowadzenia rozprawy a pozwolą przyspieszyć przedłużające się procesy adopcyjne.

Apel - wstrzymane adopcje