Autor:

admin

Data publikacji:

22.06.2019

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia w dniu 9 czerwca 2019 roku

nasz bocian

9 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nasz Bocian.

Jak co roku, najważniejszymi punktami spotkania były wybory członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz zatwierdzenie sprawozdań: finansowego, merytorycznego oraz komisji rewizyjnej.

Aktualny zarząd składa się z pięciu osób:
Marta Górna – przewodnicząca zarządu
Barbara Szczerba – wiceprzewodnicząca zarządu

Anita Fincham – wiceprzewodnicząca zarządu
Iwona Komenda - członkini zarządu
Katarzyna Swoińska – członkini zarządu

Z dalszych prac w zarządzie zrezygnowała wieloletnia członkini stowarzyszenia, a od 2016 r. członkini zarządu Naszego Bociana - Monika Bulmańska-Wingett. Monku – Twój wkład w prace i działania stowarzyszenia jest nie do przecenienia. Bocian jest takim jakim jest między innymi dzięki Tobie. Dziękujemy Ci bardzo za czas i serce poświęcone Bocianowi, ale też nam. Ogromnie nam Ciebie brak…

Do zarządu dołączyła Kasia Swoińska – wieloletnia wolontariuszka Linii Pomocy Pacjent dla Pacjenta a od kilku lat również członkini stowarzyszenia. Kasiu, witamy w zespole i życzymy samych sukcesów!

Członkowie Stowarzyszenia Nasz Bocian wybrali również nowy skład komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego, które przedstawiają się następująco:

Komisja rewizyjna:
Agnieszka Damska
Justyna Bajer
Maciej Śmiechowski

Sąd koleżeński:
Michał Damski
Anna Krawczak
Maria Dziewanowska – Kowalska

Ponadto podsumowaliśmy roczne działania Stowarzyszenia oraz przedyskutowaliśmy plany na kolejny rok. Szczegóły poznacie wkrótce :)