Autor:

admin

Data publikacji:

03.06.2022

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Refundacja seminogramu - apel do Ministra Zdrowia

apel do ministra zdrowia

Jak co roku, w czerwcu zwracamy się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z apelem o objęcie badań nasienia koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ z możliwością zlecenia badania przez lekarza POZ lub ginekologa w ramach poradni ginekologicznej.

Szanowny Panie Ministrze,

Problemy reprodukcyjne są poważnym problemem medycznym, społecznym a także demograficznym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka  10 - 12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyka bezpośrednio około 1-1,5 mln par w Polsce, co stanowi nawet 20% społeczeństwa polskiego w wieku reprodukcyjnym.

Badania dowodzą, że niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński. Dlatego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) dotyczącymi diagnostyki i leczenia niepłodności, diagnostyka przyczyn niepłodności powinna być przeprowadzana równolegle u obojga partnerów. Zgodnie z rekomendacjami niezbędne minimum diagnostyczne u mężczyzn obejmuje wywiad lekarski oraz co najmniej jedno badanie seminologiczne, które należy powtórzyć w przypadku nieprawidłowych parametrów nasienia. 

Tymczasem badanie nasienia (seminogram) wciąż nie jest badaniem powszechnie dostępnym dla pacjentów. Jedyna, dostępna ścieżka do refundowanego badania nasienia wymaga rejestracji pary w jednej z zaledwie kilkunastu w Polsce poradni leczenia niepłodności funkcjonujących w ramach poradni endokrynologicznych. Ścieżka ta, nie dość że pozostaje poza powszechną wiedzą lekarzy opiekujących się w ramach kontraktu z NFZ niepłodnymi parami, generuje bardzo wysokie koszty dla funduszu (konieczność odbycia szeregu specjalistycznych wizyt w celu wykonania podstawowego badania diagnostycznego).

Brak systemu zapewniającego dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn prowadzi do sytuacji, w której diagnostyka mężczyzn zwykle rozpoczyna się dopiero po przeprowadzeniu diagnostyki kobiet, co prowadzi do znacznego przedłużenia procesu diagnostycznego i leczniczego, oddalając moment podjęcia właściwej terapii. Jest to sytuacja szczególnie niepożądana w świetle ogromnego znaczenia czasu w procesie leczenia niepłodności. Warto również nadmienić, że badanie nasienia pozostaje jednym z najprostszych i najmniej inwazyjnych badań przeprowadzanych w trakcie diagnostyki niepłodności, w związku z czym powinno być przeprowadzone jak najwcześniej. Ponadto, mając na uwadze statystyki, przeprowadzenie na wstępie diagnostyki niepłodności seminogramu w wielu przypadkach pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z zaawansowaną diagnostyką niepłodności kobiecej.

Mając na uwadze powyższe oraz wypowiadając się w imieniu niepłodnych, których - jako organizacja pacjencka działająca od 20 lat - reprezentujemy, postulujemy o objęcie seminogramu koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ z możliwością zlecenia badania przez lekarza POZ oraz przez ginekologa w ramach poradni ginekologicznej z równoczesnym wskazaniem terminu wprowadzenia wnioskowanych zmian, apelując jednocześnie o potraktowanie sprawy jako pilnej. 

Z poważaniem,

Marta Górna

Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenia NASZ BOCIAN