Autor:

admin

Data publikacji:

08.06.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Refundacja seminogramu - apel do Ministra Zdrowia

refundacja seminogramu apel do MZ

Szanowny Panie Ministrze,

Problemy reprodukcyjne są poważnym problemem medycznym, społecznym a także demograficznym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka  10 - 12% populacji społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyka bezpośrednio około 1-1,5 mln par w Polsce, co stanowi nawet 20% społeczeństwa polskiego w wieku reprodukcyjnym.

Badania dowodzą, że niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński. Dlatego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) dotyczącymi diagnostyki i leczenia niepłodności, diagnostyka przyczyn niepłodności powinna być przeprowadzana równolegle u obojga partnerów. Zgodnie z rekomendacjami niezbędne minimum diagnostyczne u mężczyzn obejmuje wywiad lekarski oraz co najmniej jedno badanie seminologiczne, które należy powtórzyć w przypadku nieprawidłowych parametrów nasienia.

Tymczasem badanie nasienia (seminogram) wciąż pozostaje poza koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ.

Brak systemu zapewniającego dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn prowadzi do sytuacji, w której diagnostyka mężczyzn niejednokrotnie rozpoczyna się dopiero po przeprowadzeniu diagnostyki kobiet, co prowadzi do znacznego przedłużenia procesu diagnostycznego i leczniczego, oddalając moment podjęcia właściwej terapii. Jest to sytuacja szczególnie niepożądana w świetle ogromnego znaczenia czasu w procesie leczenia niepłodności. Warto również nadmienić, że badanie nasienia pozostaje jednym z najprostszych i najmniej inwazyjnych badań przeprowadzanych w trakcie diagnostyki niepłodności, w związku z czym powinno być przeprowadzone jak najwcześniej. Ponadto, mając na uwadze statystyki, przeprowadzenie na wstępie diagnostyki seminogramu w wielu przypadkach pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z zaawansowaną diagnostyką niepłodności kobiecej.

Mając na uwadze powyższe oraz wypowiadając się w imieniu niepłodnych, których - jako organizacja pacjencka działająca od 19 lat - reprezentujemy, postulujemy o objęcie seminogramu koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ z równoczesnym wskazaniem terminu wprowadzenia wnioskowanych zmian, apelując jednocześnie o potraktowanie sprawy jako pilnej

 

Z poważaniem,

Marta Górna
Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian"