Autor:

admin

Data publikacji:

02.11.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Europejski Tydzień Świadomości Niepłodności 2020

efw 2020

Stowarzyszenie Nasz Bocian wraz z Fertility Europe mają przyjemność zaprezentować kolejną kampanię przygotowaną w ramach Tygodnia Świadomości Niepłodności, który odbędzie się w dniach 2-8 listopada, pod hasłem „Równy dostęp do leczenia niepłodności w całej Europie. Czy twój kraj wspiera prawo do starania się o dziecko?”

Hasztagiem, który promujemy w tym roku jest #Right2Try - ponieważ każdy, kto zmaga się z niepłodnością ma prawo do równego dostępu do jej leczenia.

W tym roku szczególną uwagę zwracamy na nierówny dostęp do leczenia niepłodności w Europie wynikający z przyczyn pozamedycznych, w tym ekonomicznych, prawnych i ideologicznych.  

Niepłodność i ochrona płodności pozostają marginalizowane, pomimo tego, że dotykają aż

25 milionów obywateli Unii Europejskiej. Mając świadomość rosnącego problemu nierównego dostępu do leczenia niepłodności w Europie tegoroczna kampania ma na celu:

  • podniesienie świadomości na temat nierównego dostępu do leczenia niepłodności w Europie wśród decydentów, ale także wśród lekarzy i pacjentów oraz w całym społeczeństwie,
  • wymianę doświadczeń na temat tego, w jaki sposób polityki na szczeblu europejskim i krajowym mogą wpłynąć na sytuację niepłodnych, z podkreśleniem najlepszych praktyk,
  • zebranie najlepszych praktyk radzenia sobie z ograniczeniami w leczeniu spowodowanymi COVID-19

Nasz tegoroczny apel - wezwanie do działania - ma na celu zachęcenie decydentów i innych zainteresowanych stron do okazania wsparcia niepłodnym, a przez to do:

  • uznania prawa do próby posiadania dziecka za powszechne prawo w całej Europie;zapewnienia równego, sprawiedliwego i bezpiecznego dostępu do leczenia niepłodności,
  • publicznego finansowania wszystkich metod leczenia niepłodności;zapewnienia edukacji na temat płodności i niepłodności,
  • wdrażania kampanii społecznych, mających na celu eliminację stygmatyzacji niepłodnych

Wzywamy do działania! ➡️ https://bit.ly/33TnfUv

O Fertility Europe

Fertility Europe (FE) to europejska organizacja reprezentująca stowarzyszenia pacjentów zajmujących się niepłodnością, z siedzibą w Brukseli. 

Fertility Europe liczy 25 stowarzyszeń członkowskich z 23 krajów i jest organizacją partnerską ESHRE. Misją FE jest zapewnienie niepłodnym dostępu do skutecznego, bezpiecznego i finansowanego leczenia, podniesienie świadomości na temat niepłodności poprzez edukację i rzecznictwo oraz zrzeszanie członków w celu podejmowania wspólnych działań i dzielenia się najlepszymi praktykami.

Ponad 70% kobiet chciałoby wiedzieć więcej o czynnikach wpływających na ich płodność. Pierwszego dnia Tygodnia Świadomości Niepłodności wzywamy rząd do zagwarantowania edukacji na temat płodności i niepłodności.

dostęp do informacji

 

Edukacja w zakresie płodności to przede wszystkim szansa na zapobieganie niepłodności. To również wiedza na temat wszelkich możliwości leczenia i ich konsekwencji. Edukacja powinna być powszechna i dostępna dla wszystkich.

dostęp do informacji

 

Niepłodność męska występuje u prawie 40% par doświadczających niepłodności. Brak refundacji badań nasienia uniemożliwia jej rozpoznanie i skuteczne leczenie. Utrudnieniem w rozpoczęciu diagnostyki jest również stygmatyzacja niepłodności męskiej.

EFW 2020

 

Tydzień Świadomości Niepłodności - Wzywamy Ministerstwo Zdrowia do zagwarantowania świadczeń w zakresie diagnostyki niepłodności męskiej oraz do walki z jej stygmatyzacją.

EFW 2020

 

Jedynie dwie trzecie państw europejskich gwarantuje pełen dostęp do leczenia niepłodności singielkom. Mniej niż połowa państw gwarantuje go żeńskim parom jednopłciowym. Prawo nie powinno nikogo dyskryminować, a dostęp do leczenia powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej.

EFW 2020

 

Skuteczne leczenie niepłodności powinno być dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek, orientację seksualną czy stan cywilny. Niech wybrzmi #Right2Try - każdy, kto zmaga się z niepłodnością ma prawo do równego dostępu do jej leczenia!

EFW 2020

 

Dziś, w czwartym dniu Tygodnia Świadomości Niepłodności wzywamy do równego dostępu do leczenia niepłodności dla wszystkich Europejczyków.

EFW 2020

 

Osoby zmagające się z niepłodnością powinny mieć możliwość wyboru między różnymi opcjami leczenia. Rolą rządów jest wsparcie swoich obywateli i zapewnienie im optymalnej dostępność leczenia niepłodności.

EFW 2020

 

Regulacje wielu krajów zawierają zasady, obwarowania czy wykluczenia, które uniemożliwiają równy dla wszystkich dostęp do leczenia niepłodności. W piątym dniu Tygodnia Świadomości Niepłodności wspieramy #Right2Try - każdy, kto zmaga się z niepłodnością ma prawo do równego dostępu do jej leczenia!

EFW 2020

 

Trudności w dostępie do leczenia skłaniają ludzi do terapii za granicą, zwiększając tym samym ryzyko dla matek i noworodków. Wzywamy rząd do zapewnienia bezpiecznego dostępu do leczenia niepłodności wszystkim pacjentom.

EFW 2020

 

Większość krajów europejskich finansuje leczenie niepłodności swoim obywatelom. Polska pozostaje jedynym państwem UE, które nie refunduje leczenia niepłodności najbardziej zaawansowaną i najbardziej skuteczną metodą, jaką jest in vitro. Brak finansowania terapii nie powinien ograniczać dostępu do leczenia!

EFW 2020

 

Dziś, w szóstym dniu Tygodnia Świadomości Niepłodności apelujemy o przywrócenie refundacji in vitro w Polsce! Apelujemy do polityków o wsparcie naszych działań!

EFW 2020

 

W ostatnim dniu Tygodnia Świadomości Niepłodności apelujemy do polityków i lekarzy o zagwarantowanie dostępu do wsparcia psychologicznego jako integralnej części diagnostyki i leczenia niepłodności. Wsparcie pacjentów jest kluczowe w tym trudnym procesie!

EFW 2020

 

Kończąc Tydzień Świadomości Niepłodności przypominamy jak ważny dla pacjentów jest zagwarantowany dostęp do wsparcia psychologicznego nastawionego na ich potrzeby i omawiającego możliwe skutki diagnostyki i leczenia niepłodności.

EFW 2020