Autor:

admin

Data publikacji:

11.06.2019

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia

W nawiązaniu do kampanii „Tata. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia – Łukasz Szumowskiego - z postulatem o objęcie badania nasienia koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ. 

Badania dowodzą, że niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński. Dlatego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) dotyczącymi diagnostyki i leczenia niepłodności, diagnostyka przyczyn niepłodności powinna być przeprowadzana równolegle u obojga partnerów. Zgodnie z rekomendacjami niezbędne minimum diagnostyczne u mężczyzn obejmuje wywiad lekarski oraz co najmniej jedno badanie seminologiczne, które należy powtórzyć w przypadku nieprawidłowych parametrów nasienia. 

Tymczasem badanie nasienia (seminogram) wciąż pozostaje badaniem nierefundowanym przez NFZ, co w sytuacji skali niepłodności, która dotyka już co piątą parę w wieku reprodukcyjnym jest dalece nieakceptowalne. 

Odpowiedź na nasz apel opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
 

Apel do MZ w sprawie refundacji badań nasienia