Autor:

admin

Data publikacji:

14.05.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Czy sprawy adopcyjne wrócą na wokandy?

sprawy adopcyjne

W kwietniu, w imieniu rodziców preadopcyjnych oraz dzieci oczekujących na adopcję zaapelowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, by w dalszych pracach nad Tarczą Antykryzysową uwzględnić poszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące przysposobienia, tak aby mogły być procedowane w czasie ograniczonej z powodu pandemii pracy sądów.

Na nasz apel zareagowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy czytamy:

 "Uwzględniając treść Pani pisma i wynikającą z niego potrzebę rozszerzenia kategorii spraw pilnych, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich skierował propozycje dodatkowych kategorii spraw sądowych z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego i zaproponował uwzględnienie w nim, m.in. spraw o przysposobienie. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta na etapie dalszych prac legislacyjnych nad ww. ustawą."

 

Cieszymy się, że nasz wspólny głos został wysłuchany i trzymamy kciuki za przyjęcie stosownych zmian w kolejnej wersji ustawy!