Autor:

Data publikacji:

08.09.2010

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Start Kampanii - TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny.

spot telewizyjny

9 września 2010 roku rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna „TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Kampania ma na celu przełamanie stereotypów postrzegania niepłodności jako problemu wyłącznie kobiecego - przyczyny utrudniające prokreację leżą bowiem w równym stopniu po stronie mężczyzn i kobiet lub dotyczą obojga partnerów. Oczekiwanym efektem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat niepłodności jako choroby społecznej oraz prognoz co do jej zasięgu w kolejnych pokoleniach.

Patronat Honorowy nad kampanią objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Polski Komitet Olimpijski. W projekt zaangażowały się również: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcja Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskie Towarzystwo Andrologiczne, Polskie Towarzystwo Urologiczne. Ponadto działania Stowarzyszenia w ramach kampanii wspiera Reprezentacja Artystów Polskich.

Na potrzeby kampanii powołana została Grupa Ekspertów zrzeszającą autorytety z dziedziny ginekologii, embriologii, genetyki, endokrynologii, andrologii, urologii, prawa, etyki i psychologii. Zadaniem członków Grupy Ekspertów jest niezależne, merytoryczne wsparcie projektu.

Ambasadorami kampanii zostali Rafał Królikowski, Przemysław Saleta oraz Radosław Brzózka. Na potrzeby projektu powstał spot filmowy, kinowy, radiowy, layouty prasowe, internetowe oraz billboardy. Kampania będzie obecna w mediach od września do listopada 2010 roku.

W ramach kampanii, od dnia 13 września br w 11 miastach Polski odbywać się będą bezpłatne badania nasienia połączone ze specjalistyczną konsultacją wyników. W sumie wykonanych zostanie ponad 1000 badań.