Autor:

admin

Data publikacji:

07.04.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Program Polityki Zdrowotnej - najważniejsze informacje

faq

Czym jest Program Polityki Zdrowotnej?

Program polityki zdrowotnej (PPZ) to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, których celem jest wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Programy polityki zdrowotnej dotyczą najczęściej ważnych zjawisk epidemiologicznych oraz istotnych problemów zdrowotnych. Mogą być zorientowane na profilaktykę próchnicy u dzieci, walkę z otyłością, wykrywanie boreliozy, przesiewowe badania w kierunku chorób onkologicznych, czy - jak te, których jesteśmy autorami - diagnostykę i leczenie niepłodności.

Działania zaplanowane w ramach PPZ muszą być skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. W związku z powyższym każdy program polityki zdrowotnej przed wdrożeniem musi uzyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Programy polityki zdrowotnej opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą ich funkcjonowania jest ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Kto może zainicjować wdrożenie PPZ w gminie?

PPZ jest wdrażany na mocy uchwały podjętej przez radę gminy. 

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz kluby radnych. Z inicjatywą uchwałodawczą może również wystąpić grupa mieszkańców. Ilość podpisów koniecznych do zebrania pod projektem obywatelskim zależy od liczby mieszkańców gminy i wynosi odpowiednio: 

  • w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób,
  • w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

Gminy i województwa, które realizują PPZ w zakresie leczenia niepłodności

W latach 2009-2020 w Polsce funkcjonowało niemal 3 tys PPZ. 56 z nich miało charakter ogólnopolski, resztę stanowiły programy lokalne.

Najwięcej programów - 439 - realizowano w województwie śląskim, najmniej -  zaledwie 56 - w województwie podlaskim. 

Aktualnie PPZ w zakresie leczenia niepłodności realizuje ponad 20 jednostek samorządu terytorialnego - w tym miasta, gminy, powiaty i województwa.

Programy w zakresie dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro realizują między innymi: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Częstochowa, Sosnowiec, Wrocław, Opole, Chojnice czy Tarnowo Podgórne. Działania w tym zakresie podjęły również województwa; mazowieckie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie.

Pełna lista realizowanych Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia i diagnozowania niepłodności dostępna jest TUTAJ

ppz statystyki

Dlaczego warto dofinansować in vitro mieszkańcom gminy?

Jest wiele powodów, dla których warto zainwestować w PPZ wspierający leczenie niepłodności. 

Pierwszym i najważniejszym jest potrzeba wsparcia grupy mieszkańców zmagającej się z niepłodnością. W związku z faktem, że niepłodność dotyka nawet 20% par w wieku reprodukcyjnym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za chorobę społeczną. 

Tymczasem w Polsce leczenie niepłodności metodą in vitro nie jest refundowanie, a pełen ciężar kosztownej terapii ponoszą pacjenci. 

Niepłodność niesie ze sobą wiele problemów zdrowotnych i społecznych. Pary dotknięte niepłodnością znacznie częściej doświadczają depresji, zaburzeń relacji społecznych, zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i prowadzących do obniżenia jakości życia oraz zmniejszenia produktywności zawodowej. Według badań u 17% kobiet doświadczających niepłodność diagnozowano również depresję. Ponadto, pary niepłodne są zagrożone rozpadem związku lub rozwodem w wyższym stopniu w porównaniu do rodzin dzietnych. 

Istotnym powodem, dla którego warto wdrożyć PPZ w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności jest również aspekt demograficzny. W obliczu coraz mniejszego przyrostu naturalnego oraz niewielkiej dzietności, która nie zapewnia zastępowalności pokoleń, inwestycja w prorodzinny program, którego celem jest wzrost liczny urodzonych dzieci jest bardzo wskazana.

Jakie są koszty wprowadzenia PPZ w zakresie leczenia niepłodności?

Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie diagnozowania i leczenia niepłodności dla mieszkańców gminy są zależne od możliwości budżetowych gminy oraz od zakresu realizowanych działań i udzielanego wsparcia. 

Większość funkcjonujących PPZ przewiduje dofinansowanie do jednej procedury leczenia metodą in vitro w wysokości 5-7 tys zł dla pary 

Gminy dysponujące swobodniejszym budżetem zakładają wsparcie wszystkich potrzebujących pomocy par. Inne, w związku z ograniczeniami budżetowymi wytyczają limit par, które mogą zakwalifikować się do programu. 

Niektóre programy zostały wzbogacone o moduł zapewniający wsparcie psychologiczne dla wszystkich uczestników programu, inne o badania przesiewowe mieszkańców w kierunku niepłodności czy o moduł edukacyjny. 

Wszystkie powyższe zmienne składają się na finalny koszt realizacji PPZ.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółową kalkulacją PPZ dla Twojej gminy zapisz się na nasze szkolenie

“In vitro dla samorządów”.