Autor:

Data publikacji:

05.06.2012

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Eksperci kampanii Powiedzieć i Rozmawiać

 

Bogda Pawelec

Bogda Pawelec - psycholog kliniczny II stopnia, licencjonowana psychoteraputka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od piętnastu lat zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią w niepłodności. Autorka wielu artykułów na ten temat, oraz książek: „Opowieści terapeutyczne o niepłodności. Czekając na Bociana”, oraz w przygotowaniu wraz z dr Wojciechem Pabianem - ginekologiem zajmującym się niepłodnością: „Niepłodnosć. Pomoc medyczna i psychologiczna”.

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta, pisarz. Współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji, współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii. Autor książek i artykułów z dziedziny psychologii. Jest autorem felietonów i esejów m.in. w Zwierciadle, Twoim Stylu, Wysokich Obcasach, Gazecie Wyborczej, Charakterach, Polityce, Więzi, Życiu Duchowym, Pulsie Biznesu, a także autorem szeregu książek, m.in. „O co pytają dzieci? O miłości i wychowaniu” Wydawnictwo Iskry. Współautor książek „Dobra miłość. Co robić, by nasze dzieci miały udane życie.”, „Dobre rozmowy. Które powinny odbyć się w każdym domu.” Autor przedmowy do polskojęzycznej wersji „Telling & Talking”.

Magdalena Kruk

Magdalena Kruk - psycholog pracujący w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się prowadzeniem w procesie adopcyjnym kandydatów na rodziców adopcyjnych, opieką psychologiczną nad matkami i rodzinami biologicznymi, poradnictwem skierowanym do rodzin adopcyjnych doświadczających trudności wychowawczych, współpracą z ośrodkami opiekuńczo - wychowawczymi. Doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w swojej pracy badawczej zajmuje się badaniem psychospołecznych uwarunkowań postawy wobec adopcji u osób niepłodnych.

Dr hab. Zbigniew Szawarski

Dr hab. Zbigniew Szawarski – emerytowany Prof. UW. Filozof, etyk. Członek i były prezydent European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. W latach 1990-99 wykładowca University of Wales Swansea w Wielkiej Brytanii. Obecnie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauki. Członek Rady Przejrzystości AOTM.

Karolina Więckiewicz

Karolina Więckiewicz - prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej i naukowej zajmuje się między innymi problematyką zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet, praw pacjenta, prawa medycznego, prawnych zagadnień macierzyństwa, metod wspomaganego rozrodu oraz kwestii bioetycznych. Wyróżniona w konkursie kwartalnika „Prawo i Medycyna” za najlepszy esej poruszający problematykę prawa medycznego.

Tatiana Ostaszewska-Mosak

Tatiana Ostaszewska-Mosak - Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psycholog Kliniczny Zdrowia. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
Współwłaścicielka firmy „psycholog.com.pl”. Od dziesięciu lat związana z problematyką prokreacji, niepłodności i wspierania jej leczenia – współpracuje z Europejskim Centrum Macierzyństwa InviMed. oraz warszawską Ferti-Medicą – Centrum Wspierania Płodności. Jest opiekunem merytorycznym Linii Wolontariatu Pacjent-pacjentowi Stowarzyszenia Nasz Bocian. Współautorka książki „Drogi ku płodności”.
Doula – członkini założycielka Stowarzyszenia Doule w Polsce, opiekunka laktacyjna, instruktorka aktywnej szkoły rodzenia według programu Fundacji Rodzić po Ludzku.
Na stałe współpracuje z portalem Poradnik Zdrowie oraz Dzieci.pl portalu Wirtualna Polska. Konsultantka i współpracowniczka w periodykach popularnych i specjalistycznych, między innymi, takich jak: Dziecko, M jak Mama, Twoje 9 Miesięcy, Zdrowie, Medycyna dla Ciebie.
Prowadzi terapię i spotkania indywidualne, terapię par, specjalistyczne grupy wsparcia. Była wykładowczynią na pedagogicznych kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła serie wykładów teoretycznych dla pacjentów i lekarzy, organizuje i prowadzi grupy warsztatowe dla kobiet nastawione na praktyczne radzenie sobie z przykrymi przyczynami i konsekwencjami niepłodności i przedłużającej się bezdzietności.

Magdalena Radkowska-Walkowicz

Magdalena Radkowska-Walkowicz - antropolożka kultury, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Do czerwca 2009 r. redaktor naczelna kwartalnika kulturalno-społecznego „(op.cit.,)”. Autorka książki Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze. Redaktorka antologii Doświadczanie świata, doświadczanie lektury oraz Antropolog wobec współczesności (z Anną Malewską-Szałygin). Publikowała m.in. w „Dialogu”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Polskiej Sztuce Ludowej. Konteksty”, „Kulturze Współczesnej”, „Kwartalniku Filmowym” i „Kulturze Popularnej”. Interesuje się kulturowymi wymiarami technologii (zwłaszcza medycznych) i cielesności. W ramach grantu NCN "Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna" prowadzi badania dotyczące polskiej debaty nt. in vitro.