Autor:

Data publikacji:

03.01.2015

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Trzecie szkolenie dla obserwatorów - grudzień 2014

szkolenie 3

W dniach 05- 06 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie już szkolenie grupy czternastu obserwatorek monitoringu ośrodków leczenia niepłodności. Ostatnie szkolenie poświęcone było metodologii prowadzenia monitoringu i pracy z narzędziami: analizowaliśmy wspólnie kwestionariusze obserwacji i kwestionariusze wywiadu, które okazały się łącznie liczyć ponad 50 stron (kto by się tego spodziewał? Wygląda na to, że nasz monitoring będzie niezwykle dokładny :)  .
Szkolenie poprowadziły Bogna Chmielewska i Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
 Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem do monitoringu i omówieniem jego podstawowych pojęć oraz założeń. Kolejne godziny poświęcone były już praktycznej pracy z narzędziami i wcielaniu się naszych obserwatorek w role pracowników ośrodków leczenia niepłodności: lekarzy, położnych, właścicieli oraz, oczywiście, w role pacjentek i pacjentów.
Sprawdzaliśmy, jak przygotowane przez nas narzędzia „pracują” w żywym środowisku: jak brzmią zadane na głos pytania, czy sformułowane są zrozumiałym językiem, wreszcie czy przewidziałyśmy wystarczającą ilość miejsca na odpowiedź w kwestionariuszu wywiadu.
Była to bardzo wyczerpująca i zarazem pouczająca sesja, która ujawniła również mocne i słabe punkty pytań.
Wspólnie pracowaliśmy nad korygowaniem zbyt mało precyzyjnie zadanych pytań, upraszczaliśmy język niektórych pytań, dzieliliśmy się wrażeniami z symulowanych wywiadów. Pod koniec szkolenia mieliśmy poczucie nie tylko potężnego i dobrze wykonanego kawałka pracy, ale też poczucie spójności wszystkich narzędzi, które okazały się jednak tworzyć wspólną i logiczną całość (wbrew początkowym obawom niektórych obserwatorek ;) .
Szkolenie zakończyło się modułem poświęconym omówieniu etyki monitoringu i przekazaniu sobie ostatnich wskazówek oraz informacji.

Dziękujemy wszystkim trenerkom i trenerom, którzy zgodzili się podzielić swoją wiedzą i poprowadzić moduły szkoleniowe dla uczestniczek monitoringu:

dr Markowi Balickiemu
Dominice Bychawskiej - Siniarskiej
Bognie Chmielewskiej
Elżbiecie Czyż
prof. Rafałowi Kurzawie
Karolinie Więckiewicz
prof. Sławomirowi Wołczyńskiemu

Dziękujemy również wszystkim uczestniczkom szkolenia za ich wkład, energię, zaangażowanie i sumienność, dzięki którym możemy realizować ten projekt.

Wreszcie dziękujemy sobie samym, że udało się ten projekt wymyślić, zainicjować, wygrać grant i nie opaść z sił ani entuzjazmu w trakcie jego realizacji- życzymy sobie podobnej dobrej energii przynajmniej do końca monitoringu, a najlepiej do końca świata :)

Od tej pory pracujemy już jedynie Internetowo koordynując monitoring i komunikując się ze sobą za pośrednictwem platformy komunikacyjnej na forum nasz-bocian.pl. Stworzyliśmy w tym celu ukryte forum dostępne jedynie dla obserwatorek monitoringu.

szkolenie 3
szkolenie 3

Wraz z grudniem 2014 roku kończymy teoretyczną część monitoringu i przechodzimy do realizacji części praktycznej:  narzędzia są już gotowe, a pierwszy bezpośredni monitoring odbędzie się w pierwszej połowie stycznia 2015 roku i przeprowadzi go dwuosobowy zespół obserwatorek składający się z wyszkolonych przez nas obserwatorki – pacjentki oraz obserwatorki – niepacjentki.
Wysłaliśmy już pierwsze listy intencyjne do polskich Ośrodków leczenia niepłodności zapowiadające naszą wizytę i czekamy na odpowiedzi.
Będziemy na bieżąco informować Was za pośrednictwem naszej strony na Facebooku oraz za pośrednictwem wątków na naszym forum dyskusyjnymo grafiku monitoringów zapraszając Was, pacjentów, do udziału w projekcie poprzez rozmowę z naszymi Obserwatorkami i dzielenie się własnym doświadczeniem z danym Ośrodkiem.

szkolenie 3
szkolenie 3