Autor:

Data publikacji:

23.11.2016

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Formalne zamknięcie dotacji na realizację projektu pierwszego Pacjenckiego Monitoringu Ośrodków Leczenia Niepłodności w Polsce

raport

W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN rozpoczęło realizację projektu „Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności”. W jego ramach zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne dotyczące pacjenckich oczekiwań wobec ośrodków leczenia niepłodności:sposobu traktowania pacjentów w procesie diagnostycznym i leczniczym; przestrzegania praw pacjenta; dostępu do informacji; dostępu do pomocy psychologicznej; poszanowania szczególnych potrzeb pacjentów korzystających z dawstwa gamet i zarodków oraz oceny zaplecza dla pacjentów, którym dysponuje ośrodek. Na podstawie wyników konsultacji zostały przygotowane Standardy Pacjenckie w leczeniu niepłodności.

Standardy zostały wysłane wszystkim polskim ośrodkom leczenia niepłodności wraz z zaproszeniem do przystąpienia do projektu i prośbą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego oferty ośrodka. Dalszą częścią monitoringu była weryfikacja tych danych, której dokonali sami pacjenci poprzez wirtualne ankiety, jak również wyszkoleni przez Stowarzyszenie NASZ BOCIAN obserwatorzy, którzy osobiście odwiedzili ośrodki. Projekt został zakończony przygotowaniem spisu wszystkich polskich ośrodków leczenia niepłodności (publicznych i niepublicznych) w oparciu o wypracowane kryteria oraz zapewnieniu pacjentom dostępu do pełnych informacji na temat możliwości i jakości leczenia niepłodności w Polsce. Raport podsumowujący pacjencki monitoring nad ośrodkami leczenia niepłodności w Polsce możecie znaleźć TUTAJ, zaś raporty cząstkowe, dedykowane konkretnym ośrodkom znajdują się TUTAJ.

Nasz projekt był dużym wyzwaniem i ważnym z punktu widzenia interesów środowiska pacjenckiego przedsięwzięciem. Miał na celu dostarczenie polskim pacjentom zweryfikowanych i ustandaryzowanych informacji, pozwalających na dokonanie świadomego wyboru miejsca leczenia. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Dzisiaj, z prawdziwą przyjemnością i dumą, możemy podzielić się z Wami dokumentem zaświadczającym o formalnym jego zamknięciu.

Zespół Stowarzyszenia NASZ BOCIAN

Zamknięcie dotacji

Komentarze

  • djcluv

    04/02/2019 - 09:02

    hi...having kids requires huge responsibilities so you must be aware and be responsible duck hunting games