Autor:

admin

Data publikacji:

28.10.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

PROTEST: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

logo ptmrie

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) przekazuję informację, iż organizacja ta wyraża głęboki sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. ws. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu ludzkiego.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego narusza współczesne standardy opieki ginekologicznej i położniczej, a także ogranicza autonomię jednostki i naraża kobiety na ryzyko utraty zdrowia fizycznego i psychicznego a nawet życia. PTMRiE nie akceptuje jej i oczekuje od władz nowego zdefiniowania zapisów dotyczących zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się ciężkich i nieodwracalnych wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń́ rozwojowych u potomstwa.

W załączeniu znajduje się pełna treść Stanowiska będącego głosem specjalistów nauk medycznych zgromadzonych w szeregach Towarzystwa.

Z poważaniem,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

Pełna treść protestu PTMRiE