Autor:

Data publikacji:

22.11.2018

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Diagnostyka i leczenie niepłodności - nowe rekomendacje PTMRiE i PTGP

PRMIR

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)
oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP)
opracowały i przedstawiły nowe rekomendacje w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. Rekomendacje te powstały w oparciu o istniejące wytyczne największych światowych i europejskich towarzystw medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia, a także aktualną literaturę przedmiotową. Źródłem dodatkowej wiedzy były również autorskie badania kliniczne, wnioski z wieloletniej praktyki klinicznej oraz obserwacje członków PTMRiE. Nowe standardy postępowania diagnostycznego i leczniczego mają na celu określenie ramowych zasad postępowania na etapie diagnostyki i leczenia, a także wyposażenie specjalistów zajmujących się zagadnieniem niepłodności w odpowiednie narzędzia, wiedzę na temat dobrych praktyk oraz wskazówki mogące indukować wyższą skuteczność podejmowanych działań.
To lektura obowiązkowa dla wszystkich doświadczających niepowodzeń reprodukcyjnych i rozważających podjęcie leczenia bądź już leczących się z powodu niepłodności .

Autorami nowych rekomendacji są:
➡️ prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
➡️ lek. Katarzyna Kozioł
➡️ prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
➡️ prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
➡️ prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak
➡️ prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
➡️ prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
➡️ prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
➡️ dr hab. n. med. Michał Radwan
➡️ prof. nadzw. prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
➡️ prof. dr hab.n. med. Mirosław Wielgoś
➡️ prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

Całość nowego opracowania można znaleźć TUTAJ.