Autor:

admin

Data publikacji:

24.06.2021

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Bronimy samorządowych programów dofinansowania in vitro!

PPZ in vitro

Fundacja Życie i Rodzina założona przez Kaję Godek chce zlikwidować samorządowe programy dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Właśnie wystartowali ze zbiórka podpisów pod pierwszą petycją o wycofanie programu w województwie warmińsko-mazurskim. Uruchomiona została również specjalna strona stopinvitro.pl która służy zbieraniu funduszy koordynacji działań. Strona sugeruje że działania zostaną rozszerzone na kolejne województwa i miasta.

W wysyłanym przez fundację newsletterze czytamy m.in.:

Jak sam Pan wie, procedura in vitro jest nieodłącznie związana z aborcją - wczesną, gdy nadmiarowe zarodki wylewa się do ścieków, oraz późną - eugeniczną, gdy u poczętego dziecka wykryje się niepełnosprawność. Dochodzą sygnały, że w takim przypadku pracownicy klinik otwarcie zalecają klientkom udanie się za granice Polski, aby zabić dziecko obciążone wadami w wyniku sztucznego zapłodnienia.
[..]
Para, która poddaje się in vitro, najczęściej kończy bez dziecka. O tym, że przy okazji zabija się wiele dzieci na najwcześniejszym etapie ich rozwoju właściwie nie wolno mówić.
[..]
Dzieci poczęte na szkle - mrożone latami w probówkach z ciekłym azotem, bezceremonialnie wylewane do ścieków - nie mają znikąd pomocy. Bezduszni biznesmeni igrają ich życiem i śmiercią, manipulują emocjami małżeństw pragnących mieć dzieci, odciągają pary od prawdziwego leczenia niepłodności, które w większości przypadków pozwala począć i urodzić potomstwo w sposób naturalny.
[..]
Chcemy pomóc Dobrym Ludziom na Warmii i Mazurach. Przygotowaliśmy petycję do władz województwa, w której domagamy się rezygnacji z dotowania klinik.

Treść petycji jest pełna kłamstw i obrzydliwych pomówień. Czytamy w niej m.in.:

Zastosowanie manipulacyjnej techniki pozaustrojowego zapłodnienia, wykorzystującej zootechniczne metody hodowlane nie leczy żadnych schorzeń występujących u mężczyzny, ani u kobiety, nie jest zatem metodą leczenia, która powinna być oferowana przez placówki medyczne małżeństwom zmagającym się z niepłodnością. Metody te, ukierunkowane na produkcję i sprzedaż dzieci pomijają przyczyny niepłodności, uderzając przy tym w ludzką godność i związane z nią etyczne zasady w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Nie służą one także dobru rodziny, zaburzając fundamentalne dla rozwoju dziecka więzi pochodzenia.
[..]
W sytuacji obserwowanego kryzysu służby zdrowia związanego z problemami kadrowymi, żądaniami podwyżek płac, braku funduszy na wsparcie kosztownych procedur diagnostyczno-terapeutycznych, zakup sprzętu medycznego, niedoinwestowania szpitali, hospicjów czy wciąż zbyt drogich leków, żądanie dofinansowywania zabiegów in vitro, które nie tylko nie leczą, ale są przyczyną śmierci wielu istnień ludzkich, świadczy o wyjątkowo negatywnym nastawieniu do życia, cierpiącego i często niezamożnego pacjenta.
[..]
Faktycznie in vitro błędnie jest nazywane formą leczenia, podczas gdy stanowi metodę dokonywania selekcji prenatalnej, za pomocą której usiłuje się wyeliminować różne schorzenia genetyczne. Ma to charakter postępowania eugenicznego, które wyraża się w działaniu przeciwdziałającym cierpieniu człowieka za wszelką cenę, także odbierania życia najsłabszym istotom ludzkim przed ich urodzeniem.
[..]
Ciężkie wrodzone wady serca notuje się 2,1 razy częściej u dzieci poczętych w wyniku in vitro niż u tych poczętych w sposób naturalny. Także rozszczepienie wargi i/lub podniebienia 2,4 razy częściej dotyka dzieci poczęte w sztuczny sposób. Ponadto 4,5 razy częściej dzieci te chorują na atrezję (zarośnięcie) przełyku, a 3,7 razy częściej na zarośnięcie odbytu. U dzieci po in vitro 5-7 razy częściej obserwuje się siatkówczaka, czyli nowotwór oka.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania strategii działań, których celem jest obrona programów samorządowych. Nie pozwolimy na kolejne kroki ograniczające dostęp do leczenia niepłodności!

 

Co już zrobiliśmy?

  • zapewniliśmy wsparcie merytoryczne urzędnikom i radnym województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotowujemy szkolenie, na którym będziemy rozmawiali o metodach leczenia niepłodności oraz rozpracujemy kłamstwa, manipulacje i mity rozpowszechnianych przez przeciwników leczenia niepłodności metodą in vitro,
  • podjęliśmy decyzję o przeszkoleniu w w/w zakresie każdego samorządu, który się do nas zgłosi,
  • jesteśmy po pierwszych rozmowach z prawnikami, którzy analizują możliwości podjęcia prawnych kroków wobec fundacji Życie i Rodzina oraz autorów petycji.

Możesz wesprzeć nasze działania przez darowiznę, nasze wydatki to między innymi:

  • koszty przygotowania szkoleń, platformy do przeprowadzenia szkoleń i wynagrodzenia trenera
  • koszt konsultacji prawniczych
  • koszty związane z działaniami informacyjnymi i organizacyjnymi

TU dowiesz się jak możesz nas wesprzeć.

niepłodność

in vitro leczy

dzięki in vitro rodzą się dzieci

niszczenie zarodków