Autor:

groszek

Data publikacji:

20.08.2020

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE DLA RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

poradnia dla rodzin adopcyjnych

Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Dla Rodzin Adopcyjnych I Zastępczych uruchomiła bezpłatną ofertę specjalistycznego wsparcia kierowanego do rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest w formie pilotażu do końca roku 2020.
Wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form rodzinnej pieczy zastępczej oraz powierzania dzieci do adopcji upoważnia do stwierdzenia, że jest to taki rodzaj opieki nad dzieckiem i rodzicielstwa, który wymaga stałego przyjaznego wsparcia, serdecznej rozmowy, konsultacji, porady, opinii. Wiele rodzin po przysposobieniu dziecka wymaga okresowej (krótko lub długofalowej) pomocy i wsparcia psycho-pedagogicznego. Bezsprzeczna jest potrzeba wsparcia na różnych etapach funkcjonowania rodzin adopcyjnych i zastępczych; od trudności adaptacyjnych na początku i w procesie budowania więzi po trudności związane z budowaniem tożsamości w okresie dorastania i wchodzenia w dorosłość.

Oferta Poradni wpisuje się w potrzebę rozwijania m.in. specjalistycznych form pomocy i opieki nad adoptowanym dzieckiem oraz jego rodziną w okresie przeżywania specyficznych trudności opiekuńczo-wychowawczych. Służyć będzie podniesieniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych tych rodzin, wzmocnieniu pełnienia prawidłowych ról w rodzinie, wsparciu i poprawie funkcjonowania rodzin adopcyjnych przeżywających tego typu trudności. W Polsce nie funkcjonuje poradnia, która specjalizowałaby się w ukierunkowanym poradnictwie dla rodzin adopcyjnych, a rodziny te nie zawsze mogą otrzymać potrzebną pomoc w Ośrodku Adopcyjnym, czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie, gdy rodzina wymaga długoterminowej pracy. Ponadto, w ramach projektu wsparcie otrzymają również adoptowane osoby dorosłe w radzeniu sobie z różnymi trudnościami codzienności, budowaniu tożsamości, w pełnieniu ról społecznych i rodzinnych.

W ofercie Poradni przewidziano:

  • konsultacje psychologiczne (indywidualne, rodzinne, także dla dzieci);
  • konsultacje pedagogiczne (indywidualne, rodzinne, dla osób dorosłych adoptowanych),
  • konsultacje psychiatry dziecięcego,
  • psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną,
  • psychoterapię traumy u dzieci metodą EMDR,
  • grupy wsparcia: dla osób dorosłych adoptowanych, dla opiekunów zastępczych, dla rodziców adopcyjnych dzieci w wieku do 6 lat, dla rodziców adopcyjnych dzieci od lat 7 oraz dla nastolatków w kryzysie tożsamości (lub warsztaty dla nastolatków).

Usługi realizowane są w dwóch lokalach TPD w Warszawie:

  • przy ul. Marszałkowskiej 34/50 i Kredytowej 1a lok. 13
  • w „Gabinet Centrum” w Alejach Jerozolimskich 31/33

Dokładne informacje, jak również formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://poradnia.tpd-maz.org.pl  lub pod numerem telefonu +48 662 131 687.