Autor:

Data publikacji:

25.05.2018

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

25 MAJA - DZIEŃ NIE-MAMY

DZIEŃ NIE-MAMY

Nie mamy dziecka, bo od lat zmagamy się z niepłodnością…
Nie mamy dziecka, bo poznaliśmy się zbyt późno…
Nie mam dziecka, bo nie poznałam jeszcze mężczyzny, z którym chciałabym je mieć…
Nie mamy dziecka, bo żyjemy w związku jednopłciowym…
Nie mamy dziecka, bo nigdy nie chcieliśmy zostać rodzicami…

Około 15% Polek urodzonych w 1965 roku pozostaje bezdzietnych. Co szósta para nie ma dziecka. Szacuje się, że od 6 do 10% z nich jest bezdzietna z wyboru. W Wielkiej Brytanii 20% kobiet urodzonych w latach 60-tych pozostaje bezdzietnych. W Irlandii co czwarta, a w Niemczech nawet co trzecia kobieta nie ma dzieci.

Dzień nie-mamy

W języku angielskim funkcjonują dwa terminy opisujące zjawisko bezdzietności. Jest to termin “childfree” (tłumaczenie: wolna od dzieci), oznaczający osobę bezdzietną z wyboru oraz “childless” (tłumaczenie: bezdzietna), jako określenie używane w odniesieniu do osób dotkniętych niezamierzoną bezdzietnością. Pojęcie “childless” weszło do użycia stosunkowo niedawno i rozpowszechniło się dopiero w ostatnich latach. Jedną z prekursorek tego określenia jest Jody Day, której blog “Gateway Women” cieszy się ogromną popularnością wśród społeczności internetowej. To między innymi dzięki niej powstało około 100 grup wsparcia dla osób dotkniętych bezdzietnością na całym świecie. Grupy te organizują warsztaty dla kobiet zmagających się z bezdzietnością oraz umożliwiają kontakt z doświadczonymi psychoterapeutami.

W Polsce funkcjonuje tylko jeden termin - bezdzietność - który łączy oba rozumienia tego słowa. To dlatego w wynikach wyszukiwania dla tego hasła znajdziemy artykuły traktujące zarówno o tych kobietach, które świadomie decydują się nie mieć dzieci, jak i o tych, które pozostają bezdzietne wbrew własnej woli i pragnieniom. Pierwsza grupa, to kobiety w przeróżnym wieku, które z różnych przyczyn świadomie wybrały życie bez dzieci. Charakterystyczne dla tej grupy kobiet jest to, że nie czują żalu z powodu utraconych marzeń o macierzyństwie. Druga grupa to kobiety, które dotknął problem niezamierzonej bezdzietności. Są wśród nich i te nadal zmagające się z niepłodnością, w trakcie starań o ciążę oraz te, które zakończyły ten etap i nie doczekując się dziecka, zdecydowały się zaakceptować własną bezdzietność. Są też wśród nich kobiety, które na swojej życiowej drodze nie spotkały partnera, mogącego zostać ojcem ich dzieci, oraz kobiety, które planowały zostać matkami, ale splot różnych okoliczności sprawił, że tego planu nie udało się zrealizować.

Uczucia towarzyszące niezamierzonej bezdzietności są złożone i zdominowane poczuciem żalu. Niezaspokojone pragnienie posiadania dziecka często nadal sprawia ból, pomimo decyzji o ostatecznym zakończeniu starań o ciążę i zaakceptowania własnej bezdzietności. Jest to proces trudny, złożony i długotrwały. Zdarza się, że rezygnujemy z kontaktów z koleżankami, które mają dzieci, ponieważ w gronie matek nieustannie poruszane są tematy związane z macierzyństwem, wychowaniem czy opieką nad dziećmi.

Jedna z bezdzietnych kobiet mówi: "Czasami próbuję nakłonić moje koleżanki do dostrzeżenia innych aspektów życia niż macierzyństwo, ponieważ każda matka jest równocześnie kimś więcej niż tylko kimś, kto ma dzieci. A ja jestem z kolei kimś więcej niż tylko kimś, kto ich nie ma.”

Pojęcie niezamierzonej bezdzietności (ang. childless) pojawiło się w przestrzeni publicznej stosunkowo niedawno. Dwa lata temu w Wielkiej Brytanii zainaugurowano Światowy Tydzień Bezdzietności, którego prekursorem była Stephanie Phillips. Według niej powinniśmy zmienić podejście do bezdzietnych kobiet i nie poddawać ich presji posiadania dzieci. Zamiast tego powinniśmy promować zrozumienie i akceptację dla osobistych wyborów, które z różnych powodów podejmują kobiety.

To dla Was i z myślą o Was 25 maja obchodzimy Wasz Dzień, czyli Dzień Nie-Mamy. 25 maja bądźmy razem.

Opracowano na podstawie artykułu "‘The desire to have a child never goes away’: how the involuntarily childless are forming a new movement", The Guardian,2017

Data aktualizacji: 25.05.2020

Komentarze

  • sohvi

    14/06/2018 - 02:06

    DZIEŃ NIE-MAMY...
    192.168.0.1 login