Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Św. Jana Pawła II w Bydgoszczy

Ośrodek katolicki

Dane placówki

Lokalizacja