Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy

Ośrodek pełni dyżury:

poniedziałek 12.00 – 16.00

wtorek 9.00 – 12.00

środa 15.00 – 18.00

Dane placówki

Lokalizacja