Katolicki Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Radomskiej

Ośrodek katolicki

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Środa 8.00-18.00

Dane placówki

Lokalizacja