Katolicki Ośrodek Adopcyjny

Ośrodek katolicki

Dział Adopcji Zagranicznych
tel./fax (48 22) 818-54-30
(pon-pt w godz. 9.00-15.00)
koa.zagranica@interia.pl

Godziny dyżurów:

wtorek 10.00-12.00
środa 15.30-18.00
czwartek 15.30-18.00

Dane placówki

Lokalizacja