Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

współpraca z biznesemPublikujemy dokument opisujący zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem, obowiązujący od 06.12.2015.Stowarzyszenie NASZ BOCIAN jest niezależną organizacją pacjencką utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Na mocy postanowienia zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwanego dalej „Stowarzyszeniem NASZ BOCIAN”, z dniem 6  grudnia 2015 roku przyjęto następujące zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i podmiotami biznesowymi:

Darowizny

 1. Stowarzyszenie przyjmuje darowizny finansowe i rzeczowe od podmiotów biznesowych na następujących zasadach:
  • darowizna jest jawna i każdorazowo odnotowana oraz opublikowana w rocznym raporcie będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu;

Reklama

 1. Stowarzyszenie może zamieszczać na stronie portalu nasz-bocian.pl i w swoich mediach społecznościowych płatne reklamy oraz płatne ogłoszenia podmiotów biznesowych.
 2. Stowarzyszenie może umieszczać w swoich wydawnictwach (innych niż portal nasz-bocian.pl) reklamy oraz logotypy podmiotów biznesowych.
 3. Stowarzyszenie prowadzi projekt „Promocje, zniżki i programy dotyczące leczenia niepłodności w polskich ośrodkach leczenia niepłodności” na dotychczasowych zasadach opisanych w „Zasadach zarządzania publicznymi ogłoszeniami na portalu nasz-bocian.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN”.
 4. Stowarzyszenie prowadzi coroczną akcję czerwcowych badań nasienia z okazji Dnia Ojca dotyczącą zaproszenia do przekazania dowolnej puli bezpłatnych badań na rzecz pacjentów kierowanego do wszystkich ośrodków leczenia niepłodności w Polsce zgodnie z zasadą równości. Stowarzyszenie publikuje co roku listę ośrodków, które wzięły udział w czerwcowej akcji bezpłatnych badań nasienia.

Inne formy współpracy niefinansowej z podmiotami biznesowymi

Współpraca merytoryczna

Stowarzyszenie współpracuje  na zasadach nieodpłatnej współpracy z następującymi podmiotami lub osobami fizycznymi na następujących warunkach:
 1. Eksperci merytoryczni portalu nasz-bocian.pl
  • Stowarzyszenie prowadzi stały projekt „Zapytaj eksperta” w ramach portalu nasz-bocian.pl, do udziału w którym zapraszani są specjaliści z wybranych dziedzin z zakresu tematycznego niepłodności i adopcji, zgodnie z potrzebami pacjentów zgłaszanymi Stowarzyszeniu. Wszyscy eksperci pracują nieodpłatnie i w ramach misji statutowej Stowarzyszenia.
 2. Przy współpracy merytorycznej nad szkoleniami, artykułami specjalistycznymi, konsultacjami merytorycznymi oraz projektami tematycznymi Stowarzyszenie współpracuje z ekspertami z wybranych dziedzin oraz instytucjami naukowymi przy zachowaniu następujących warunków:
  • współpraca ma charakter nieodpłatny
  • w przypadku autorstwa lub współautorstwa tekstu, artykułu oraz każdej innej sytuacji związanej z publikacją własności intelektualnej eksperta, jego udział będzie jawny i informacja o tym znajdzie się w publikacji

Patronaty

Stowarzyszenie może przyjąć patronat merytoryczny nad inicjatywami podmiotów biznesowych na następujących warunkach:
 1. Przyjęcie patronatu dotyczy działań edukacyjnych, informacyjnych i innych zgodnych z misją statutową Stowarzyszenia
 2. Przyjęcie patronatu odbywa się na drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia
 3. Przyjęcie patronatu jest jawne i każdorazowo odnotowane oraz opublikowane w rocznym raporcie będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu oraz opublikowane na stronach Stowarzyszenia w ramach portalu nasz-bocian.pl lub w mediach społecznościowych w terminie nie późniejszym niż miesiąc od momentu przyjęcia uchwały
3.666665
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 votes)