O Stowarzyszeniu Nasz Bocian

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności
i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”
www.nasz-bocian.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” powstało 28 października 2002 r. Poprzez portal internetowy skupia 65 tys. zalogowanych i aktywnych użytkowników – pacjentów klinik leczenia niepłodności, rodziców adopcyjnych i rodziców dzieci urodzonych w wyniku leczenia niepłodności. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Działamy społecznie, a podejmowane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków.

1. Cele Stowarzyszenia:

 1. upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodności, które dostępne są zarówno w kraju, jak i na świecie;
 2. udzielanie wszechstronnej pomocy parom niepłodnym oraz bezdzietnym;
 3. współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi, ośrodkami medycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 4. działanie na rzecz zwiększenia dostępności i skuteczności leczenia niepłodności;
 5. propagowanie idei „trzech ścieżek wyjścia z niezamierzonej bezdzietności”, jakimi są leczenie, adopcja lub świadoma bezdzietność;
 6. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. wzajemna pomoc i współpraca członków Stowarzyszenia;
 2. organizowanie przedsięwzięć:
  • akcji informujących o problemie niepłodności i możliwościach leczenia,
  • szkoleń, konferencji i seminariów,
  • forum wymiany doświadczeń par z problemem niepłodności,
  • wolontariatu pacjenckiego w ramach linii pomocy „pacjent dla pacjenta”
  • akcji edukacyjnych: w roku 2011 przygotowaliśmy pierwsze w Polsce pacjenckie standardy leczenia niepłodności;
 3. gromadzenie i upowszechnianie informacji o metodach leczenia niepłodności w kraju i na świecie;
 4. udostępnianie informacji o ośrodkach, klinikach, poradniach oraz specjalistach zajmujących się problematyką niepłodności oraz współpraca z ośrodkami adopcyjnymi;
 5. uczestniczenie w konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących problemu niepłodności i adopcji;
 6. wydawanie publikacji i ulotek oraz redagowanie strony internetowej.

3. Dotychczasowa działalność:

 1. Stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), w którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce;
 2. Współpraca z ekspertami, lekarzami ginekologami i andrologami z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektorem ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, dietetykiem i licencjonowanym psychoterapeutą specjalizującym się w tematyce niepłodności, którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego;
 3. Inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla osób szukających pomocy i wsparcia;
 4. Organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się lub przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa;
 5. Zorganizowanie konferencji prasowej „Zapłodnienie in vitro – fakty i mity” oraz spotkania „Bal na Planecie Ziemia” dla dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro.
 6. Organizacja kampanii społecznej „TATA- najważniejsze słowo dla mężczyzny” na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie choroby, jaką jest niepłodność, i sposobów jej leczenia;
 7. Organizacja pierwszej w Polsce wirtualnej linii pomocy „pacjent dla pacjenta”, www.nieplodnoscboli.pl, w której każda potrzebująca informacji, wsparcia i pomocy osoba może skontaktować się z wolontariuszem- eks pacjentem pracującym pod superwizją psychologa i według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 8. Udział w kampanii „Pocztówki nadziei. Nie-Zwykłe rodziny” organizowanej przez organizację parasolową Fertility Europe. Polska jest liderem kampanii, jako kraj, którego pacjenci nadesłali najwięcej pocztówek opisujących ich drogę do stworzenia rodziny;
 9. Współudział w wydaniu książek o tematyce adopcyjnej: Dom Malowany (2003 r.) i Dom na nowo malowany (2006 r.) Magdaleny Grycman, Bociany przylatują zimą (2005 r.) Iwony Jurczenko-Topolskiej, Zajść w ciążę (2011) dr Piotra Pierzyńskiego, Drogi ku płodności (2011), praca zbiorowa. Udział w promocji książki Agnieszki Frączek Jeśli bocian nie przyleci, czyli skąd się biorą dzieci (2008 r.), udział w promocji książki Czekając na bociana. Opowieści terapeutyczne o niepłodności (2007 r.) autorstwa Bogdy Pawelec, psychoterapeutki prowadzącej na naszym forum internetowym kącik psychoterapeutyczny, udział w promocji książki Cisza pod sercem (2011) autorstwa Moniki Orłowskiej

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )