informacje podstawowe

artykuł zawierający definicje pojęć, cele kampanii, podstawową wiedzę na dany temat

Interesy, prawa i obowiązki w procesie dawstwa gamet - stanowisko Komisji Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

American Society for Reproductive MedicineNajnowsze stanowisko Komisji Etyki Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu w sprawie dawstwa i biorstwa gamet, które zastępuje dotychczasowe dokumenty wydane w tej sprawie.
Dodamy, że nasze "Pacjenckie Standardy w Leczeniu Niepłodności" są z nim całkowicie zgodne. Czy praktyka polskich ośrodków leczenia niepłodności również?
Interesujące, że projekt ministerialnej "Ustawy o Leczeniu Niepłodności" w ogóle nie zauważa wielkiej, toczącej się od 20 lat debaty o psychologicznych i społecznych aspektach dawstwa oraz tysięcy przeprowadzonych badań naukowych na ten temat. Zgodnie z projektem "Ustawy (...)" dawcy i biorcy gamet nie mają nawet zagwarantowanej konsultacji psychologicznej, ponieważ psychologiczny i społeczny aspekt dawstwa w ogóle nie jest zauważony przez autorów projektu - oto smutna kwintesencja specyfiki naszego kraju.

Eksperci kampanii Powiedzieć i Rozmawiać

logoEksperci kampanii Powiedzieć i Rozmawiać.

Dawstwo i biortwo FAQ

FAQHistoria inseminacji nasieniem dawcy ma 124 lata, pierwsza udokumentowana inseminacja nasieniem dawcy została wykonana przez doktora Paolo Mantegazzę w 1887.
Oznacza to, że dziś żyją wśród nas pra …prawnuki pierwszego dziecka urodzonego dzięki AID.

Od tego czasu wiele się zmieniło, wiek XX przyniósł metodę in vitro, dzięki której od 1984 roku możliwe stało się także dawstwo komórek jajowych i dawstwo zarodków. Są one jedynymi szansami na ciążę dla tych par, które nie mogą starać się o własne potomstwo z powodu obciążeń genetycznych, przedwczesnej menopauzy, leczenia onkologicznego i wielu innych.

Subskrybuje zawartość