informacje podstawowe

Formalne zamknięcie dotacji na realizację projektu pierwszego Pacjenckiego Monitoringu Ośrodków Leczenia Niepłodności w Polsce

bocian sprawdza klinikiW czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN rozpoczęło realizację projektu „Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności”. W jego ramach zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne dotyczące pacjenckich oczekiwań wobec ośrodków leczenia niepłodności:sposobu traktowania pacjentów w procesie diagnostycznym i leczniczym; przestrzegania praw pacjenta; dostępu do informacji; dostępu do pomocy psychologicznej; poszanowania szczególnych potrzeb pacjentów korzystających z dawstwa gamet i zarodków oraz oceny zaplecza dla pacjentów, którym dysponuje ośrodek. Na podstawie wyników konsultacji zostały przygotowane Standardy Pacjenckie w leczeniu niepłodności.

Raport podsumowujący pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności.

bocian sprawdza klinikiPrzekazujemy Wam raport centralny podsumowujący nasz pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności. Monitoring przeprowadziliśmy w okresie od stycznia do marca 2015 i udział w nim wzięło aż 35 ośrodków. Raport centralny powstał na bazie 35 raportów cząstkowych, które zostały przygotowane indywidualnie dla każdego ośrodka. Wkrótce będziecie się mogli zapoznać także z nimi, w ciągu następnych dni zostaną opublikowane na naszych stronach w tej zakładce: LINK

Pod nazwą każdego ośrodka pojawi się dedykowany mu raport. Większość ośrodków odniosła się do naszych raportów, więc będziecie się mogli zapoznać także z odpowiedziami samych placówek. Sprawdzajcie zatem nasze strony regularnie w najbliższych dniach!

Monitoring rusza z kopyta!

obserwatorW najbliższą sobotę 10 stycznia 2015 roku odbędzie się pierwszy monitoring pacjencki w ramach projektu „Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności” współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”.
Już od 09.00 rano w sobotę nasze dwie obserwatorki będą rozmawiać z pacjentami i personelem Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK w Białymstoku.

Lista ośrodków przystępujących do monitoringu

klinikaMiło nam poinformować wszystkich pacjentów, iż do naszego pacjenckiego monitoringu polskich ośrodków leczenia niepłodności przystąpiło aż 35 ośrodków z całej Polski. Do tych Ośrodków w okresie od stycznia 2015 do marca 2015 skierowane zostaną wyszkolone, dwuosobowe zespoły obserwatorów, którzy porozmawiają z pacjentami, lekarzami i położnymi na temat funkcjonowania Ośrodka dla pacjenta oraz opiszą bezstronnie, jak to funkcjonowanie wygląda.
Wszystkim Ośrodkom zostały również przekazane "Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności" stworzone wspólnie z Wami i na podstawie przekazanych przez Was oczekiwań oraz uwag.
Wkrótce rozpoczniemy kolejny etap monitoringu i zaprosimy Was do wypełniania nowych, rozszerzonych ankiet opisujących Wasze doświadczenia pacjenckie.
Poniżej publikujemy pełną listę Ośrodków, które zaprosiliśmy do udziału w monitoringu.

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

współpraca z biznesemPublikujemy dokument opisujący  zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem, obowiązujący na czas trwania projektu monitoringu polskich ośrodków leczenia niepłodności.

Od 06.12.2015 obowiązuje nowa polityka współpracy z biznesem!


Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności w Polsce.

Niniejsze standardy są zgodne z zapisami Konstytucji RP1 ,  Kartą Praw Pacjenta oraz przedmiotowym ustawodawstwem2  oraz z  rozporządzeniami Ministra Zdrowia3. Zostały przygotowane w wyniku szerokich konsultacji społecznych z niepłodnymi pacjentami przeprowadzonych w  marcu 2011 roku i w maju 2014 roku przez pacjenckie Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN.  Standardy zbierają oczekiwania i wyrażają głos polskich pacjentów. Zostały przygotowane w oparciu o analogiczne dokumenty europejskie4. Adresujemy je do polskich ośrodków leczenia niepłodności wykonujących zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego oraz do  pacjentów leczących się w tych ośrodkach.
Stosowany w treści Standardów termin „ośrodek” odnosi się do podmiotów wykonujących zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego.

Nabór na obserwatorów monitoringu stowarzyszenia NASZ BOCIAN.

obserwatorStowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN otwiera nabór chętnych do udziału w projekcie monitoringu „Pacjencki audyt nad ośrodkami leczenia niepłodności”.
Projekt przygotowuje do pełnienia roli społecznych obserwatorów – monitorów w polskich ośrodkach leczenia niepłodności. Prosimy o nadsyłanie aplikacji – cv i listu motywacyjnego do piątku 07 września 2014 roku. Celem monitoringu jest dostarczenie pacjentom pełnych, rzetelnych i zweryfikowanych informacji o możliwościach leczenia niepłodności w Polsce. W tym celu wyszkoleni przez nas obserwatorzy przeprowadzą społeczny monitoring ośrodków odwiedzając osobiście każdą placówkę, która przystąpi do monitoringu. Projekt zakończy się powstaniem interaktywnej platformy informacyjnej dla pacjentów, publikacją raportu z monitoringu oraz wysłuchaniem obywatelskim w sejmie RP skierowanym do prawodawców.

Zapraszamy wszytskie polskie ośrodki in vitro do udziału w pacjenckim monitoringu.

wysyłamy zaproszeniaW dniach 01 i 02 września 2014 roku  zaprosiliśmy wszystkie polskie ośrodki leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego do udziału w pierwszym pacjenckim monitoringu ośrodków, który realizujemy dzięki Funduszom EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, projekt „pacjencki audyt nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności”. Celem monitoringu jest uzyskanie i opublikowanie rzetelnej informacji o ofercie i jakości usług w polskich ośrodkach leczenia niepłodności.
Efektem naszego monitoringu będzie m.in. powstanie nowej, interaktywnej platformy informacyjnej będącej częścią portalu nasz-bocian.pl. Dzięki interaktywnym mapom każdy pacjent będzie mógł wyszukiwać Ośrodki działające w jego najbliższej okolicy, zapoznać się z raportem z monitoringu i porównać ofertę Ośrodków zgodnie z własnymi potrzebami, wybierając kryteria które dla niego są istotne przy wyborze miejsca i sposobu leczenia.

Szkolenie moderatorów i administratorów portalu nasz-bocian.pl

kubek2W dniach 15 – 17 sierpnia w Osiecku pod Warszawą odbyło się pierwsze szkolenie zespołu moderacyjnego i administracyjnego Stowarzyszenia NASZ BOCIAN.
Czternaście moderatorek i administratorek oraz trzyosobowy zarząd Stowarzyszenia spotkali się po raz pierwszy i na pewno nie ostatni :)

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem w postaci inauguracji pierwszego bocianowego kubka, który z miejsca podbił serca obecnych.
Kolejne piątkowe godziny upłynęły nam na dyskusjach o zmianach w obrębie forum adopcyjnego i rodzin zastępczych (w gronie zespołu administracyjnego, moderatorek adopcyjnych i zarządu) oraz na bieżących kwestiach związanych z administrowaniem portalem (zespół administracyjny i zarząd).
Dzień zakończyliśmy integracyjnym grillem i licznymi rozmowami, które miały być prywatne, a dziwnym trafem najczęściej dotyczyły Naszego Bociana ;)

Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności - czyli co i jak chcemy zrobić.

FAQStowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN rozpoczęło realizację projektu „Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności”. W jego ramach zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne dotyczące pacjenckich oczekiwań wobec ośrodków leczenia niepłodności: sposobu traktowania pacjentów w procesie diagnostycznym i leczniczym; przestrzegania praw pacjenta; dostępu do informacji; dostępu do pomocy psychologicznej; poszanowania szczególnych potrzeb pacjentów korzystających z dawstwa gamet i zarodków oraz oceny zaplecza dla pacjentów, którym dysponuje ośrodek. Na podstawie wyników konsultacji zostaną przygotowane Standardy Pacjenckie w leczeniu niepłodności.

Subskrybuje zawartość