Stowarzyszenie

Informacje podstawowe

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". zostało oficjalnie zarejestrowane dnia 28 października 2002 r., jednak grupa osób, stanowiąca grupę założycielską Stowarzyszenia, już ponad rok wcześniej podjęła szereg działań skierowanych do szerokiego grona osób dotkniętych problemem niepłodności. Nasza dotychczasowa działalność obejmuje m.in.:

 • stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), prawdopodobnie jedynego takiego serwisu polskojęzycznego, na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce, a także dynamicznie , rozwija się forum dyskusyjne wszystkich zainteresowanych tematyką tych stron
 • zaproszenie do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektora ośrodka adopcyjno-opiekuńczego i licencjonowanego psychoterapeuty specjalizującego się w tematyce niepłodności, którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego,
 • inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia,
 • organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się i przygotowujących się do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa,
 • nawiązywanie kontaktów z mediami i współtworzenie, poprzez udzielanie wywiadów czy dostarczanie informacji, szeregu artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce niepłodności i adopcji w Polsce.

Działamy całkowicie społecznie, a wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków.

Władze stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
Marta Górna Przewodnicząca Zarządu
Barbara Szczerba Wiceprzewodnicząca Zarządu
Anita Fincham Wiceprzewodnicząca Zarządu
Monika Bulmańska-Wingett Członkini zarządu
Iwona Komenda Członkini zarządu
Komisja rewizyjna
Agnieszka Damska  
Grażyna Milewska  
Maciej Śmiechowski  
Sąd koleżeński
Michał Damski  
Dariusz Krawczak  
Anna Rzewnicka  

Jak zostać członkiem stowarzyszenia

Aby stać się członkiem Stowarzyszenia "Nasz Bocian" należy:

 1. Zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia - znajduje się on tutaj w postaci pliku pdf.
 2. Wypełnić zgłoszenie - druk znajdziesz tutaj jako plik pdf.
 3. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Stowarzyszenia (dane podane są na formularzu zgłoszeniowym).
 4. Przesłać informację pocztą elektroniczną o dokonanym zgłoszeniu pod adres stowarzyszenie@nasz-bocian.pl.
 5. Na podstawie zgłoszeń Zarząd Stowarzyszenia będzie przyjmował nowych członków na specjalnych posiedzeniach.
 6. Informacja o przyjęciu zostanie każdemu przesłana pocztą na wskazany we wniosku adres.

Kontakt do stowarzyszenia

Adres korespondencyjny:
04-789 Warszawa, ul Południowa 30/6 m.4

Kontakt telefoniczny zarząd:
+48 600 235 522 - Marta Górna
+48 794 553 745 - Barbara Szczerba

email: stowarzyszenie@nasz-bocian.pl

Rejestry
0000133538
015270370
123-09-73-184

Konto stowarzyszenia

Wszystkie osoby pragnące wesprzeć finansowo działalność stowarzyszenia mogą kierować wpłaty na konto:
Bank PKO BP SA IX o/Warszawa
42 1020 1097 0000 7002 0088 0286
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Koniecznie z dopiskiem: NA CELE STOWARZYSZENIA

Linki Zewnętrzne

Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji - bazy.ngp.pl
Baza sprawozdań finansowych OPP do roku 2010 - www.pozytek.gov.pl
Baza sprawozdań finansowych OPP po roku 2010 - sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
aby wyszukać nasze sprawozdanie wpisz numer 0000133538 w pole KRS