Dane placówki

Centrum Medyczne ANTRUM Laboratorium DEMETER Stanisław Horák

Istnieje od 1995 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring od roku 2012
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności
 • posiada certyfikat ISO i/lub CMJ

Podsumowanie ankiet za rok 2015

Twoje doświadczenia z tym ośrodkiem

I. Informacje ogólne o ośrodku

1. Ośrodek udostępnia swoje statystyki skuteczności leczenia niepłodności metodą
2. Czy na stronie internetowej oraz w rejestracji Ośrodka znajduje się cennik?
3. Ośrodek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (są podjazdy lub windy)

II. Rejestracja wizyt

1. Na pierwszą wizytę od momentu umówienia czekaliśmy
2. Personel w rejestracji zachowywał się wobec nas dyskretnie
np. pacjenci w poczekalni nie słyszeli treści naszej rozmowy
3. W Ośrodku istnieje możliwość rejestracji wizyt przez Internet
4. Pierwsza wizyta u lekarza w ośrodku (tzw. informacyjna) trwała
5. Oczekiwanie na każdą umówioną wizytę
7. Za płatną wizytę zawsze dostawaliśmy paragon lub rachunek
8. Jako pacjenci refundacyjni byliśmy traktowani:
Pytanie 8 dotyczy tylko pacjentów, którzy korzystali w tym Ośrodku z usług zarówno płatnych jak i refundowanych.
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.

III. Przebieg wizyty

1. Lekarz udzielał informacji zrozumiałym dla nas językiem
5. Lekarz w czasie pierwszego lub najdalej drugiego spotkania
6. Przeciętna wizyta u lekarza w ośrodku trwała
7. Wizyty (zawsze lub zazwyczaj) kończyły się podsumowaniem i otrzymaniem pisemnej informacji o sposobie dawkowania leków i innych zaleceniach
8. Wizyty były zakłócane przez osoby postronne niezwiązane z wykonaniem danego badania

IV. Twoja ocena ośrodka

A) Dostęp do informacji

1. Strona internetowa Ośrodka zawiera wizytówki całego personelu z opisem kwalifikacji
2. Informacje o badaniach i zabiegach (w tym skuteczność, celowość i skutki uboczne) oraz warunki przygotowania się do nich są dostępne lub linkowane na stronie internetowej Ośrodka
3. Lekarz poruszył z nami temat ryzyka związanego z transferem więcej niż jednego zarodka
Pyt. 3 dotyczy osób poddających się zapłodnieniu metodą in vitro
4. Otrzymaliśmy pisemne informacje o skuteczności i celowości oraz ewentualnych skutkach ubocznych zaleconego zabiegu
Pyt.4 dotyczy pacjentów po zabiegach i przygotowujących się do zabiegów: HSG (badanie drożności jajowodów), histeroskopia, laparoskopia, badanie nasienia, punkcja jajników, biopsja jąder, inseminacja, transfer i criotransfer zarodków, stymulacja jajeczkowania, zabiegi z użyciem gamet i zarodków dawców
5. Mieliśmy możliwość całodobowego kontaktu (telefonicznego lub innego) z lekarzem lub konsultantem medycznym w razie nagłej sytuacji wystąpienia niepokojących nas objawów pozabiegowych, powikłań itd.
Pyt. 5 dotyczy pacjentów po zabiegach i przygotowujących się do zabiegów: HSG (badanie drożności jajowodów), histeroskopia, laparoskopia, badanie nasienia, punkcja jajników, biopsja jąder, inseminacja, transfer i criotransfer zarodków, stymulacja jajeczkowania, zabiegi z użyciem gamet i zarodków dawców
6. Mogliśmy bez przeszkód odebrać z ośrodka naszą dokumentację medyczną zgodnie z zapisami Karty Praw Pacjenta
7. Poinformowano nas o możliwości lub o braku możliwości wykonania danego badania/zabiegu w ramach NFZ, lub wskazano inny Ośrodek wykonujący badanie/zabieg w ramach NFZ
(od lekarza, w rejestracji, wskazano nam inne źródło)
8. Kontakt z personelem oceniam jako
9. Twoje zastrzeżenia odnoszą się do kontaktów z
jeśli w poprzednik pytaniu kontakt oceniłeś jako "raczej niedobry" lub "zły"

B) Standardy w opiece nad parą:

KOBIETA (wypełnia kobieta)

1. W łazience był bidet lub rączka bidetowa
2. W łazience znajdowały się środki higieniczne tj. płyn do higieny intymnej/mydło i papierowe ręczniki
3. Mogłaś się przygotować do badania (rozebrać się) w warunkach szanujących twoją intymność
(w gabinecie był parawan lub do gabinetu przylegała osobna łazienka)
4. Gabinet był tak zaaranżowany, aby przypadkowe wejście osoby postronnej podczas badania nie naraziło cię na dyskomfort
(np. ustawiony parawan zasłaniający fotel od strony drzwi wejściowych, fotel ginekologiczny w innym pomieszczeniu)
5. Zostałaś poinformowana, że twój mąż/partner/partnerka mogą być obecni podczas wizyty
6. Podczas badania ginekologicznego byłaś na bieżąco informowana o czynnościach podejmowanych przez lekarza
(np. „teraz zakładam wziernik, będzie ukłucie”)
7. Mogłaś skorzystać z jednorazowej odzieży zabiegowej (koszuli, kapci, spódniczki itd.)
Pyt. 7 dotyczy pacjentek poddających się zabiegom medycznym tj. inseminacje, in vitro, zabiegi operacyjne
8. Po zabiegu mogłaś odpocząć w spokojnym pomieszczeniu pozabiegowym, w którym miałaś zapewniony dostęp do wody pitnej i rozkładanych łóżek/foteli
Pyt. 8 dotyczy pacjentek poddających się zabiegom inwazyjnym tj. punkcja jajników, zabiegi operacyjne
9. Zostałaś poinformowana, że twój mąż/partner/partnerka mogą być obecni podczas transferu lub inseminacji
Pyt. 9 dotyczy pacjentek poddających się inseminacjom lub in vitro

MĘŻCZYZNA (wypełnia mężczyzna)

1. Mogłeś skorzystać z osobnego, zamykanego i dyskretnie umiejscowionego pokoju do oddawania nasienia
2. Pojemnik do oddania nasienia został ci przekazany w sposób dyskretny, a następnie dyskretnie odebrany przez personel
(np. za pośrednictwem okienka w pokoju do oddawania nasienia lub w inny sposób, dzięki któremu czułeś, że twoja intymność jest uszanowana)
3. Zostałeś poinformowany, że twoja żona/partnerka może być obecna w pokoju do oddawania nasienia
4. Zostałeś poinformowany, że twoja żona/partnerka może być obecna podczas wizyty urologicznej/andrologicznej
5. Przed badaniem nasienia dostałeś wydrukowaną informację, jak się przygotować do badania i jak będzie przebiegało
6. Poinformowano cię (lekarz, rejestracja, ulotka itd.), że
Pyt. 6 dotyczy mężczyzn, którzy nie chcieli się zgodzić na oddanie próbki nasienia poprzez masturbację

V. Umowy cywilnoprawne

1. Ośrodek przedstawił ci umowę dotyczącą zabiegu wspomaganego rozrodu (in vitro, inseminacja, zabiegi z użyciem gamet lub zarodków dawców)
2. Umowa była napisana zrozumiałym dla ciebie językiem i z objaśnieniem medycznych i prawniczych terminów
3. Dostaliście umowę co najmniej 24 godziny przed zabiegiem, żebyście mogli spokojnie się nad nią zastanowić
4. Mogliście zabrać kopię proponowanej umowy do domu
5. Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej ośrodka
6. Zaznacz, jeśli umowa zawierała którąkolwiek z poniższych klauzul
7. Udzieliłaś/liście świadomej zgody na zapisy umowy (np. nie pozostawałaś jeszcze pod wpływem środków usypiających, znieczulających lub zniekształcających świadomość)

VI. BIORSTWO GAMET I ZARODKÓW (wypełnij jeśli cię dotyczy)

1. Otrzymaliśmy informację, ile w ośrodku wynosi aktualny czas oczekiwania na komórkę jajową dawczyni/nasienie dawcy/zarodek przeznaczony do adopcji tak
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
2. Otrzymaliśmy informację (pisemną lub na stronie ośrodka) o skuteczności ośrodka (dotyczy zabiegów inseminacji z nasieniem dawcy, in vitro z nasieniem dawcy, in vitro z komórką dawczyni, adopcja zarodka)
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
3. Lekarz zaproponował nam konsultację psychologiczną, warsztaty/udział w grupie wsparcia przeznaczonych dla przyszłych rodziców dzięki dawstwu gamet lub zarodków
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
4. Otrzymaliśmy pisemną informację
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
5. Personel medyczny narzucał nam swoje zdanie odnośnie tego, czy powinniśmy kiedykolwiek powiedzieć dziecku prawdę o jego historii przyjścia na świat dzięki dawstwu
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
6. Personel ośrodka sugerował, aby
wypełnij jeśli w pytaniu 5 odpowiedziałaś/eś twierdząco
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
7. Poinformowano nas pisemnie i ustnie
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
8. Poinformowano nas o możliwości zarezerwowania materiału genetycznego dawcy/dawczyni, aby zachować pokrewieństwo naszych przyszłych dzieci
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
9. Mogliśmy sami wybrać dawcę/dawczynię z bazy
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
10. Otrzymaliśmy wszystkie dostępne ośrodkowi dane takie jak
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
11. Mogliśmy wybrać między jawnym i anonimowym dawcą nasienia
pytanie dotyczy tylko par korzystajcych z nasienia dawcy
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
12. Mogliśmy wybrać między jawną i anonimową dawczynią komórek
pytanie dotyczy tylko par korzystających z komórki dawczyni
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
13. Otrzymaliśmy informacje o materiałach edukacyjnych dla osób korzystających z dawstwa gamet i zarodków (poradniki dla rodziców dzięki dawstwu, linki do internetowych źródeł, np. wątków dla osób korzystających z dawstwa itp.)
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.

VII. DAWSTWO NADLICZBOWYCH KOMÓREK JAJOWYCH LUB ZARODKÓW DLA INNEJ PACJENTKI (wypełnij jeśli jesteś/byłaś dawczynią komórek lub zarodków)

1. Lekarz zaproponował nam bezpłatną konsultację psychologiczną dotyczącą dawstwa
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
2. Otrzymałam/liśmy pisemną informację
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
3. Personel medyczny nie wywierał nacisku odnośnie tego, czy powinniśmy oddać swoje zarodki do adopcji lub podzielić się swoimi komórkami jajowymi z inną parą
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
4. Poinformowano mnie/nas o
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
5. Poinformowano mnie jeszcze przed decyzją o oddaniu komórek jajowych/zarodków, czy dostanę informację zwrotną od ośrodka o tym, czy z moich komórek/zarodków urodziły się dzieci
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
6. Jeśli odpowiedziałaś/liście na poprzednie pytanie twierdząco: czy dostałaś później tę informację zgodnie z obietnicą ośrodka?
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.
7. W trakcie całego procesu dawstwa czułam/czuliśmy, że personel nie ocenia naszej decyzji
Nie udzielono żadnej odpowiedzi na to pytanie.

VIII. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA W OŚRODKU

1. W Ośrodku pracuje psycholog
2. Ośrodek organizuje warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, spotkania z psychologiem itd.
3. Pierwsza konsultacja z psychologiem jest bezpłatna
4. Lekarze, z którymi miałam kontakt w Ośrodku, informowali o możliwości konsultacji psychologicznej

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Jak długo (ile lat) leczysz się w ośrodku?
3. Czy miała/eś kontakt z innym (innymi) specjalistycznym ośrodkiem leczenia niepłodności?
6. Jeśli umówiona wizyta lub zabieg były opóźnione, byliśmy informowani o powodach i czasie opóźnienia
2. Mogliśmy zadawać lekarzowi pytania (zawsze lub zazwyczaj)
3. Lekarz zbywał nasze wątpliwości i pytania
4. Podczas wizyty lekarz poświęcał nam wystarczającą ilość czasu,abyśmy mogli zadać pytania, wyjaśnić wątpliwości (czas trwania wizyty był naszym zdaniem odpowiedni do naszych potrzeb w danym momencie)
Adres: ul.Olimpijska 5
41-902 Bytom
Telefon: 32 281 44 02
E-mail: info@antrum.pl
WWW: http://www.antrum.pl
Kierownik: Dr hab. n. med. Stanisław Horák
OFERTA OŚRODKA:
 • Inseminacja nasieniem partnera
 • Inseminacja nasieniem dawcy
 • Badanie ogólne nasienia
 • Posiew nasienia
 • MARtest
 • Badania hormonów
 • Zapłodnienie pozaustrojowe IVF
 • IVF ICSI
 • TESA
 • mTESE
 • IVF z komórką dawczyni
 • Własny bank komórek jajowych dawczyń (komórki świeże)
 • IVF z nasieniem dawcy
 • AZ adopcja zarodka
 • Onkofertility (zabezpieczenie nasienia u pacjentów onkologicznych)
 • Histeroskopia
 • HSG
 • Laparoskopia
DODATKOWE INFORMACJE O OFERCIE
HOS(test hipoosmotyczny), badania immunologiczne
Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji logo fundusze norweskie logo fundacja batorego logo polska fundacja dzieci i mlodziezy