Dane placówki

Centrum Zdrowia Rodziny Ab ovo

Istnieje od 2000 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring od roku 2000
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności
Jeśli ośrodek zgodził się wziąć udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN, raport przygotowany przez naszych obserwatorów pojawi się w wakacje 2015.
Adres: ul. Bociania 6
20-542 Lublin
Telefon: 81 527 71 36
  81 527 71 37
E-mail: info@ab-ovo.pl
WWW: http://www.ab-ovo.pl/
Kierownik: Dr hab. n. med. Grzegorz Polak
OFERTA OŚRODKA:
 • Inseminacja nasieniem partnera
 • Inseminacja nasieniem dawcy
 • Własny bank nasienia dawców
 • Współpraca z krajowymi lub zagranicznymi bankami nasienia dawców
 • Badanie ogólne nasienia
 • Posiew nasienia
 • MARtest
 • Badania hormonów
 • Badania kariotypów
 • Zapłodnienie pozaustrojowe IVF
 • IVF ICSI
 • PESA
 • TESA
 • IVF z komórką dawczyni
 • Własny bank komórek jajowych dawczyń (komórki świeże)
 • Własny bank komórek jajowych dawczyń (komórki mrożone)
 • IVF z nasieniem dawcy
 • AZ adopcja zarodka
 • Scratching endometrium
 • Onkofertility (zabezpieczenie nasienia u pacjentów onkologicznych)
 • Onkofertility (zabezpieczenie komórek jajowych u pacjentów onkologicznych)
 • Onkofertility (zabezpieczenie tkanki jajnikowej u pacjentów onkologicznych)
 • Sono HSG
Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji logo fundusze norweskie logo fundacja batorego logo polska fundacja dzieci i mlodziezy