Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji

logo fundusze norweskielogo fundacja batoregologo polska fundacja dzieci i mlodziezy

Działania zawiązane a projektem

 • Monitoringi 26.01.2015 - 01.02.2015

  obserwatorTrwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego projektu - Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. W tym tygodniu 26.01.2015 - 01.02.2015 nasze monitorki odwiedziły\odwiedzą:
  27.01.2015 - Centrum Medycyny Rozrodu Artvimed w Krakowie
  29.01.2015 - Invimed - Europejskie Centrum Macierzyństwa Katowice

  Pacjentów, którzy planują swoją wizytę w Ośrodku tego dnia zapraszamy serdecznie do rozmowy z naszymi obserwatorkami i do podzielenia się swoimi doświadczeniami z leczenia.

 • Monitorki odwiedzają kolejne ośrodki.

  obserwatorTrwają monitoringi ośrodków leczenia niepłodności prowadzone w ramach naszego projektu - Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”. Dziś nasze monitorki odwiedziły Novomedica Centrum Leczenia Niepłodności z Mysłowic, a jutro będą w GRAVITA Łódź. Natomiast w piątek odwiedzą Gameta Szpital Rzgów.
  Pacjentów, którzy planują swoją wizytę w Ośrodku tego dnia zapraszamy serdecznie do rozmowy z naszymi obserwatorkami i do podzielenia się swoimi doświadczeniami z leczenia.

 • Monitoring rusza z kopyta!

  obserwatorW najbliższą sobotę 10 stycznia 2015 roku odbędzie się pierwszy monitoring pacjencki w ramach projektu „Pacjencki monitoring nad polskimi ośrodkami leczenia niepłodności” współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”.
  Już od 09.00 rano w sobotę nasze dwie obserwatorki będą rozmawiać z pacjentami i personelem Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK w Białymstoku.

 • Trzecie szkolenie dla obserwatorów - grudzień 2014

  3 szkolenie zdjęcie 1W dniach 05- 06 grudnia 2014 roku odbyło się ostatnie już szkolenie grupy czternastu obserwatorek monitoringu ośrodków leczenia niepłodności. Ostatnie szkolenie poświęcone było metodologii prowadzenia monitoringu i pracy z narzędziami: analizowaliśmy wspólnie kwestionariusze obserwacji i kwestionariusze wywiadu, które okazały się łącznie liczyć ponad 50 stron (kto by się tego spodziewał? Wygląda na to, że nasz monitoring będzie niezwykle dokładny :)  .
  Szkolenie poprowadziły Bogna Chmielewska i Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
   Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem do monitoringu i omówieniem jego podstawowych pojęć oraz założeń. Kolejne godziny poświęcone były już praktycznej pracy z narzędziami i wcielaniu się naszych obserwatorek w role pracowników ośrodków leczenia niepłodności: lekarzy, położnych, właścicieli oraz, oczywiście, w role pacjentek i pacjentów.
  Sprawdzaliśmy, jak przygotowane przez nas narzędzia „pracują” w żywym środowisku: jak brzmią zadane na głos pytania, czy sformułowane są zrozumiałym językiem, wreszcie czy przewidziałyśmy wystarczającą ilość miejsca na odpowiedź w kwestionariuszu wywiadu.
  Była to bardzo wyczerpująca i zarazem pouczająca sesja, która ujawniła również mocne i słabe punkty pytań.
  Wspólnie pracowaliśmy nad korygowaniem zbyt mało precyzyjnie zadanych pytań, upraszczaliśmy język niektórych pytań, dzieliliśmy się wrażeniami z symulowanych wywiadów. Pod koniec szkolenia mieliśmy poczucie nie tylko potężnego i dobrze wykonanego kawałka pracy, ale też poczucie spójności wszystkich narzędzi, które okazały się jednak tworzyć wspólną i logiczną całość (wbrew początkowym obawom niektórych obserwatorek ;) .
  Szkolenie zakończyło się modułem poświęconym omówieniu etyki monitoringu i przekazaniu sobie ostatnich wskazówek oraz informacji.
 • Drugie szkolenie dla obserwatorów - listopad 2014

  drugie szkolenie trenerkiW dniach 15-16 listopada 2014 roku odbyło się drugie szkolenie dla obserwatorów pacjenckiego monitoringu polskich ośrodków leczenia niepłodności, który realizujemy w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków EOG.
  Szkolenie tym razem poświęcone było analizie prawnej dotyczącej leczenia niepłodności w Polsce oraz analizie wzorów umów cywilno-prawnych zawieranych przez ośrodki z pacjentami. Analizowaliśmy również orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w odniesieniu do Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czyli prawa do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego.
  Szkoleniu towarzyszyło wiele gorących dyskusji, szczególnie dotyczących wzorów umów cywilno prawnych, które - niestety - okazywały się niekiedy zawierać punkty sprzeczne z dokumentami wyższego rzędu. Mamy nadzieję, że kiedy w styczniu nasze obserwatorki rozpoczną monitoring bezpośredni, sytuacja konstruowania wadliwych umów z pacjentami odejdzie do przeszłości i będziemy mogli potwierdzić, że polskie ośrodki zawierają poprawne umowy.

  Trenerkami były prawniczki Dominika Bychawska Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Karolina Więckiewicz z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Dziękujemy!
 • Pierwsze szkolenie obserwatorów - październik 2014

  zdjęcie 6Spotkaliśmy się na pierwszym szkoleniu grupy czternastu obserwatorek monitoringu ośrodków leczenia niepłodności odbywającym się dzięki Funduszom EOG w ramach projektu Obywatele dla Demokracji.
  Pierwszy moduł szkoleniowy poświęcony był zagadnieniom merytorycznym związanym z niepłodnością: czym jest, jakie są współczesne metody jej leczenia, w jaki sposób funkcjonują podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym polskie ośrodki leczenia niepłodności. Celem tej sesji było zbudowanie fundamentu merytorycznego dla monitoringu, aby wszystkie nasze obserwatorki mogły zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę dotyczącą kontekstu pracy ośrodków i trudności, z jakimi mierzą się pacjenci.
  Mieliśmy zaszczyt gościć w rolach mówców (w kolejności alfabetycznej):
  Ministra Marka Balickiego
  Prof. dr hab. Rafała Kurzawę
  Prof. dr. hab. Sławomira Wołczyńskiego
 • Lista ośrodków przystępujących do monitoringu

  klinikaMiło nam poinformować wszystkich pacjentów, iż do naszego pacjenckiego monitoringu polskich ośrodków leczenia niepłodności przystąpiło aż 35 ośrodków z całej Polski. Do tych Ośrodków w okresie od stycznia 2015 do marca 2015 skierowane zostaną wyszkolone, dwuosobowe zespoły obserwatorów, którzy porozmawiają z pacjentami, lekarzami i położnymi na temat funkcjonowania Ośrodka dla pacjenta oraz opiszą bezstronnie, jak to funkcjonowanie wygląda.
  Wszystkim Ośrodkom zostały również przekazane "Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności" stworzone wspólnie z Wami i na podstawie przekazanych przez Was oczekiwań oraz uwag.
  Wkrótce rozpoczniemy kolejny etap monitoringu i zaprosimy Was do wypełniania nowych, rozszerzonych ankiet opisujących Wasze doświadczenia pacjenckie.
  Poniżej publikujemy pełną listę Ośrodków, które zaprosiliśmy do udziału w monitoringu.

 • Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

  współpraca z biznesemPublikujemy dokument opisujący  zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem, obowiązujący na czas trwania projektu monitoringu polskich ośrodków leczenia niepłodności.

  Od 06.12.2015 obowiązuje nowa polityka współpracy z biznesem!


 • Pacjenckie standardy w leczeniu niepłodności w Polsce.

  Niniejsze standardy są zgodne z zapisami Konstytucji RP1 ,  Kartą Praw Pacjenta oraz przedmiotowym ustawodawstwem2  oraz z  rozporządzeniami Ministra Zdrowia3. Zostały przygotowane w wyniku szerokich konsultacji społecznych z niepłodnymi pacjentami przeprowadzonych w  marcu 2011 roku i w maju 2014 roku przez pacjenckie Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN.  Standardy zbierają oczekiwania i wyrażają głos polskich pacjentów. Zostały przygotowane w oparciu o analogiczne dokumenty europejskie4. Adresujemy je do polskich ośrodków leczenia niepłodności wykonujących zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego oraz do  pacjentów leczących się w tych ośrodkach.
  Stosowany w treści Standardów termin „ośrodek” odnosi się do podmiotów wykonujących zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego.
 • Nabór na obserwatorów monitoringu stowarzyszenia NASZ BOCIAN.

  obserwatorStowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN otwiera nabór chętnych do udziału w projekcie monitoringu „Pacjencki audyt nad ośrodkami leczenia niepłodności”.
  Projekt przygotowuje do pełnienia roli społecznych obserwatorów – monitorów w polskich ośrodkach leczenia niepłodności. Prosimy o nadsyłanie aplikacji – cv i listu motywacyjnego do piątku 07 września 2014 roku. Celem monitoringu jest dostarczenie pacjentom pełnych, rzetelnych i zweryfikowanych informacji o możliwościach leczenia niepłodności w Polsce. W tym celu wyszkoleni przez nas obserwatorzy przeprowadzą społeczny monitoring ośrodków odwiedzając osobiście każdą placówkę, która przystąpi do monitoringu. Projekt zakończy się powstaniem interaktywnej platformy informacyjnej dla pacjentów, publikacją raportu z monitoringu oraz wysłuchaniem obywatelskim w sejmie RP skierowanym do prawodawców.

Projekt pacjenckiego monitoringu nad publicznymi i niepublicznymi ośrodkami leczenia niepłodności w Polsce - Copyright © 2014 Stowarzyszenie "Nasz Bocian". All rights reserved.