Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2009-05-08 08:05:31 przez użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Wałbrzychu

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
 • Podanie do Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka lub o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą.
 • Życiorysy.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (aktualny) {w przypadku II związku - akt rozwodowy}. Osoby samotne - odpis aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (rolnicy z Urzędu Gminy).
 • Opinie z miejsc pracy.
 • Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem.
 • Fotografia małżonków.
2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie wiem
3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Nie
4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Tak
5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?Autorski Ośrodka
6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Tak
7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie
8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Tak
9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Nie
10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
 • odpowiednie miejsce na pisanie testów
  Tak
 • pokój do rozmów indywidualnych
  Tak
 • sale na warsztaty
  Tak
 • aneks kuchenny na "herbatkę"
  Tak
11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Tak
12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie
13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie
14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?Nie wiem
15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie
16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Nie
17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Nie
18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Nie wiem

B. Wrażenia osobiste

1. Ogólna ocena pracy OśrodkaDostateczna
2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Nie
3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Utrzymany na tym samym poziomie
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?Raczej nie
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Trudno powiedzieć

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?Mam juz dziecko/dzieci
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?1
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?0
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?Najbliżej miejsca zamieszkania
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)
  • Poniedziałek ( - )
  • Wtorek ( - )
  • Środa ( - )
  • Czwartek ( - )
  • Piątek ( - )
  • Sobota ( - )

  D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

  W ośrodku zupełnie nie bierze się pod uwagę oczekiwań rodziców, ani co do wieku ani co do płci dziecka. Ponadto nie informuje się rodziców o faktycznym stanie zdrowia proponowanego dziecka, a wręcz ubarwia stan faktyczny. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, jednak nie za sprawą tego ośrodka.