Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2008-05-15 12:05:57 przez anonimowego użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy „Dzieło Pomocy Dzieciom”

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
 • Podanie do Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka lub o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą.
 • Życiorysy.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (aktualny) {w przypadku II związku - akt rozwodowy}. Osoby samotne - odpis aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (rolnicy z Urzędu Gminy).
 • Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem.
 • Zaświadczenia/Oświadczenie o niekaralności.
 • Fotografia małżonków.
 • Opinia od proboszcza.
2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Tak
3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Nie
4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Tak
5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Tak
7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie
8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Tak
9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Częściowo
10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
 • odpowiednie miejsce na pisanie testów
  Tak
 • pokój do rozmów indywidualnych
  Tak
 • sale na warsztaty
  Tak
 • aneks kuchenny na "herbatkę"
  Tak
11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Nie
12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie
13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie wiem
14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?Nie wiem
15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie wiem
16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Tak
17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Nie wiem
18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Nie wiem

B. Wrażenia osobiste

1. Ogólna ocena pracy OśrodkaNiedostateczna
2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Nie
3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
 • Inna: WSZYSCY (pracownicy i małżeństwa) zestresowani osobą p.dyrektor..
4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Wyższy
5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?Raczej nie
6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Raczej nie

C. Informacje ogólne

1. Na jakim etapie jesteś?Zmieniłam(em) ośrodek
2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?5
3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?0
4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?Informacja od lekarza
5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)

  D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

  może gdyby nie pani dyrektor, byłby to ośrodek godny polecenia, ale osoba ta zdominowała wszystkich całkowicie.. Dziwna sprawa- NIKT nie ma nic do gadania, pani dyrektor ustanawia wszelkie zasady, zmienia je wg swego widzimisię, lekceważy małżeństwa.To jest nienormalne i dziwne... naprawdę. A pracownicy.. większość bardzo w porządku, ale cóż z tego, skoro nic nie mogą, może tylko szeptem komentować to co tam się dzieje. Poza tym trzeba się liczyć z weekendowymi wyjazdami do Żmiacej k/Limanowej, bo tak naprawdę to ośrodek ten tam działa, w Krakowie to chyba tylko adres pozostał... Stanowczo odradzam ten ośrodek...