Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2004-06-21 11:06:37 przez anonimowego użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Tarnowie

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
 • Podanie do Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka lub o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą.
 • Życiorysy.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (aktualny) {w przypadku II związku - akt rozwodowy}. Osoby samotne - odpis aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (rolnicy z Urzędu Gminy).
 • Opinie z miejsc pracy.
 • Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem.
 • Fotografia małżonków.
2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie
3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Tak
4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Nie
5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Tak
7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie
8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Nie wiem
9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Tak
10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
 • odpowiednie miejsce na pisanie testów
  Tak
 • pokój do rozmów indywidualnych
  Tak
 • sale na warsztaty
  Tak
 • aneks kuchenny na "herbatkę"
  Tak
11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Nie wiem
12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie
13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie wiem
14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?Nie wiem
15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie wiem
16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Tak
17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Nie wiem
18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Nie wiem

B. Wrażenia osobiste

1. Ogólna ocena pracy OśrodkaNiedostateczna
2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Nie
3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Utrzymany na tym samym poziomie
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?Zdecydowanie nie
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Zdecydowanie nie

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?W trakcie procedury
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?0
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?0
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?Najbliżej miejsca zamieszkania
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)

   D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

   Ośrodek radzi sobie doskanale jedynie w sytuacjach nieskomplikwanych adopcji, pracowników cechuje brak kompetencji w przypadku jakichkolwiek trudności, mają wtedy duże trudności w zakresie komunikacji. W naszym przypadku pracownicy wykazali się nie dopełnieniem procedur urzędowych, nie znajomością sytuacji prawnej oraz wieku oferowanego dziecka, nie jawnością działań-np skład komisji owiany tajemnicą, nie mieliśmy dostępu do opinii, dawano nam obietnice bez pokrycia. Pomimo ,że podanie składaliśmy podanie o adopcję półtora roku temu, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi na nasze podanie( orzeczenia) otrzymaliśmy jedynie informację, że zostaliśmy zakwalifikowani jako rodzina zastępcza pomimo,żenigdy nie składaliśmy odpowiedniego podania. Nie otrzymaliśmy też uzasadnienia zmiany kwalifikacji. Nie poinformowano nas na wstępie,że uzyskane od nas informacje mogą znaleźć się w sieci wewnętrznej ośrodków adopcjynych co w naszym przypadku miało bardzo istotne znaczenie. Cała procedura była dla nas bolesną raną, która ciągle sie nie zagoiła.