Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2007-01-21 11:01:11 przez anonimowego użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjny TPD Oddział Okręgowy

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
  2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie wiem
  3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Nie wiem
  4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Nie
  5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
  6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Tak
  7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Tak
  8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Nie wiem
  9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Tak
  10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
  • odpowiednie miejsce na pisanie testów
   Tak
  • pokój do rozmów indywidualnych
   Tak
  • sale na warsztaty
   Nie wiem
  • aneks kuchenny na "herbatkę"
   Tak
  11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Nie wiem
  12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Tak
  • wpisz kwotę, jaką musiałeś/aś uiścić
   600 zł
  • czy otrzymałaś/eś pokwitowanie na wpłaconą kwotę?
   Tak
  13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie wiem
  14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?-- --
  15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie wiem
  16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Tak
  17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Tak
  18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Tak

  B. Wrażenia osobiste

  1. Ogólna ocena pracy OśrodkaBardzo dobra
  2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Tak
  3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  • Ciepła
  • Przyjazna
  • Serdeczna
  • Chęć niesienia pomocy ze strony pracowników
  • Dająca poczucie bezpieczeństwa
  • Autentyczne zainteresowanie
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Wyższy
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?Trudno powiedzieć
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Raczej tak

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?Mam juz dziecko/dzieci
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?24
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?6
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?Pierwsza krótka wizyta w ośrodku
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)

   D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

   Procedura trwała tak długo ze względu na naszą sytuację. Ośrodek załatwił wszystkie formalności związane z adopcją. Po adopcji mogliśmy liczyć na pomoc ze strony Ośrodka.