Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2006-05-04 01:05:47 przez użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Wałbrzychu

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
 • Podanie do Ośrodka o pomoc w przysposobieniu dziecka lub o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą.
 • Życiorysy.
 • Odpis zupełny aktu małżeństwa (aktualny) {w przypadku II związku - akt rozwodowy}. Osoby samotne - odpis aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (rolnicy z Urzędu Gminy).
 • Opinie z miejsc pracy.
 • Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem.
 • Zaświadczenia/Oświadczenie o niekaralności.
 • Fotografia małżonków.
2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie wiem
3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Nie wiem
4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Nie
5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Tak
7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie
8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Nie wiem
9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Tak
10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
 • odpowiednie miejsce na pisanie testów
  Nie wiem
 • pokój do rozmów indywidualnych
  Nie wiem
 • sale na warsztaty
  Nie wiem
 • aneks kuchenny na "herbatkę"
  Nie wiem
11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Tak
12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie
13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie wiem
14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?Nie wiem
15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie wiem
16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Nie wiem
17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Nie wiem
18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Nie wiem

B. Wrażenia osobiste

1. Ogólna ocena pracy OśrodkaNiedostateczna
2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Nie
3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Utrzymany na tym samym poziomie
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?-- --
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Zdecydowanie nie

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?-- --
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?0
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?0
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?Informacja od znajomych
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)
  • Poniedziałek ( - )
  • Wtorek ( - )
  • Środa ( - )
  • Czwartek ( - )
  • Piątek ( - )

  D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

  Kiedy jechaliśmy do ośrodka byliśmy pełni wiary i nadzieji że wszystko dobrze pójdzie, mamy warunki na przyjęcie dziecka z DD jak materialne tak i psychiczne, bardzo mocno pragniemy pokochać takie dzieciątko i stworzyć mu ciepły i bezpieczny dom, jednak pracownicy tego ośrodka nie dali nam na to szansy. Pani dyrektor nie chciała wogóle ze mną przez telefon rozmawiać kiedy zapytałam dlaczego nie mamy kwalifikacji. Do domu dostaliśmy nasze dokumenty oraz zawiadomienie z adnotacją że otrzymalismy negatywną kwalifikację ze względu na "brak predyspozycji do stworzenia optymalnych warunków do wychowywania dziecka adoptowanego". Mając możliwości, mnóstwo miłości i chęci do stworzenia dziecku domu ktoś obcy, kto raz nas widzi stwierdza po testach że się nie nadajemy?..To się nie mieści w głowie. Osobiście nie polecamy tego ośrodka, zostaliśmy tam potraktowani w taki sposób jakbyśmy byli nie wiadomo jak "skrzywieni" psychicznie, bez żadnych warunków mieszkaniowych, bez uczuć do skrzywdzonych dzieci, jakbyśmy byli ludzmi z marginesu społecznego:( bardzo nas to boli, czujemy się zawiedzeni na ośrodku który ma tyle pozytywnych opini :(