Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2006-02-15 12:02:46 przez użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
  2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie
  3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Tak
  4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Nie
  5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
  6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Nie wiem
  7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie wiem
  8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Nie wiem
  9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?Tak
  10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
  • odpowiednie miejsce na pisanie testów
   Tak
  • pokój do rozmów indywidualnych
   Tak
  • sale na warsztaty
   Nie wiem
  • aneks kuchenny na "herbatkę"
   Tak
  11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Nie wiem
  12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie
  13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Tak
  14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?Zastrzegliśmy, że nie chcemy wiedzieć
  15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Tak
  16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?Tak
  17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Tak
  18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Tak

  B. Wrażenia osobiste

  1. Ogólna ocena pracy OśrodkaBardzo dobra
  2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?Tak
  3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  • Ciepła
  • Przyjazna
  • Serdeczna
  • Chęć niesienia pomocy ze strony pracowników
  • Dająca poczucie bezpieczeństwa
  • Autentyczne zainteresowanie
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?Wyższy
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?Raczej tak
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?Raczej tak

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?Mam juz dziecko/dzieci
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?0
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?2
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)

   D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

   bardzo dziękuję Pani Elżbiecie,Panu Grzegorzowi,Pani Annie za przeskoczenie problemu gdzie indziej nie do przeskoczenia...za ogromne serce i poświęcenie swojego wolnego czasu...dziękuję w imieniu swoim , swojego męża oraz naszego synusia , który z każdym dniem rozkwita....