Ocena pracy ośrodka

Opinia wystawiona dnia 2006-01-14 11:01:57 przez anonimowego użytkownika
Nazwa placówki: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Przemyślu

A. Kwestie formalne

1. Jakich dokumentów wymagano od Was w Ośrodku?
  2. Czy w Ośrodku istnieje wymóg odpowiedniego stażu małżeńskiego?Nie wiem
  3. Czy Ośrodek daje możliwość kandydatom wyboru sposobu przygotowania do adopcji - warsztaty lub kontakt indywidualny?Nie wiem
  4. Czy uczestniczyliście w warsztatach?Nie wiem
  5. Jeśli tak to wg. jakiego programu?-- --
  6. Czy w Ośrodku przeprowadzane są testy psychologiczne?Nie wiem
  7. Czy mieliście możliwość wglądu w waszą opinię psychologiczną?Nie wiem
  8. Czy Ośrodek stwarza możliwości adopcji osobom samotnym?Nie wiem
  9. Czy Ośrodek uwzględnia oczekiwania rodziców, co do wieku dziecka i płci?-- --
  10. Czy Ośrodek posiada warunki lokalowe dostosowane do potrzeb pracowników i kandydatów?
  • odpowiednie miejsce na pisanie testów
   Nie wiem
  • pokój do rozmów indywidualnych
   Nie wiem
  • sale na warsztaty
   Nie wiem
  • aneks kuchenny na "herbatkę"
   Nie wiem
  11. Czy Ośrodek stwarza kandydatom możliwość spotkania z rodzinami, które już adoptowały dzieci?Nie wiem
  12. Czy pobrano od Ciebie opłatę w Ośrodku za przeprowadzenie procedury adopcyjnej?Nie wiem
  13. Czy Ośrodek praktykuje przekazywanie informacji o dziecku/dzieciach, przed uregulowaniem sytuacji prawnej (zrzeczeniem, pozbawieniem władzy)?Nie wiem
  14. Czy Ośrodek informuje w przyszłości rodziców adopcyjnych o urodzeniu rodzeństwa ich dziecka?-- --
  15. Czy Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu informacji o dziecku pomiędzy rodziną adopcyjną a biologiczną?Nie wiem
  16. Czy Ośrodek utrzymuje kontakt z rodziną po adopcji?-- --
  17. Czy Ośrodek stwarza możliwości uzyskania pełnych informacji o stanie zdrowia dziecka?Nie wiem
  18. Czy Ośrodek pomaga przy procedurze sądowej?Nie wiem

  B. Wrażenia osobiste

  1. Ogólna ocena pracy Ośrodka-- --
  2. Czy Ośrodek spełnił oczekiwania?-- --
  3. Jak oceniasz atmosferę panującą w Ośrodku?
  • Ciepła
  • Przyjazna
  • Serdeczna
  • Chęć niesienia pomocy ze strony pracowników
  • Dająca poczucie bezpieczeństwa
  4. Jak oceniasz poziom swojej wiedzy nt. adopcji i problemów z nią związanych po udziale w spotkaniach z pracownikami Ośrodka?-- --
  5. Czy uważasz, że wiedza i wsparcie otrzymane w Ośrodku pomoże Wam w przyszłości w pokonywaniu trudności wychowawczych?-- --
  6. Czy uważasz, że Ośrodek w wystarczającym stopniu przygotował Cię do wejścia w rolę rodzica adopcyjnego (zastępczego)?-- --

  C. Informacje ogólne

  1. Na jakim etapie jesteś?Mam juz dziecko/dzieci
  2. Ile miesięcy trwała cała procedura (od momentu zgłoszenia do OAO do kwalifikacji)?0
  3. Po ilu miesiącach zadzwonił telefon (od momentu kwalifikacji)?0
  4. Co mialo wpływ na wybór Ośrodka?
  5. Dni i godziny pracy Ośrodka (przyjęcia rodzin adopcyjnych)

   D. Inne uwagi dotyczące pracy Ośrodka

   Pracują w nim ludzie, którym niewątpliwie leży na sercu tylko i wyłącznie dobro dziecka i jego przyszłej rodziny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za udzieloną nam pomoc.