Koronavirus SARS-CoV-2: Stanowisko w kwestii leczenia niepłodności polskich towarzystw naukowych

Temat: 
Aktualności ze świata IVF

koronawirusKoronavirus SARS-CoV-2: Stanowisko w kwestii leczenia niepłodności:

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)

Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości

16 marca, 2020r.

Obecne ogólnoświatowe inicjatywy mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego COVID – 19. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości zalecają przede wszystkim postępowanie zgodne z zaleceniami krajowymi (Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego), które są na bieżąco aktualizowane i są nadrzędne w stosunku do rekomendacji poszczególnych towarzystw naukowych.

Dotychczas nie opublikowano naukowych dowodów na negatywne skutki zakażenia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w czasie ciąży (1, 2, 12). Opisano dotychczas kilkanaście kobiet COVID-19 pozytywnych, które urodziły zdrowe dzieci niezależnie od różnego stanu ogólnego chorych ciężarnych (3, 4). Nie potwierdzono żadnego przypadku zainfekowania wirusem potomstwa podczas ciąży (3, 4, 5, 12). Z dotychczasowych badań wynika również, że wirus ten prawdopodobnie nie przechodzi przez łożysko i do mleka matki, nie był wykrywany w płynie owodniowym oraz krwi pępowinowej (1). Są to uspokajające informacje, chociaż oparte wciąż na niewielkiej liczbie dostępnych analizie danych pacjentów. Dotyczą one pacjentek zakażonych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Nie są dostępne informacje na temat wpływu zakażenia COVID-19 w początkowych stadiach ciąży (6). Biorąc pod uwagę powyższe oraz stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem niepłodności rekomendujemy (1-12):

1. Pacjentom w trakcie leczenia z zastosowaniem technik medycznie wspomaganej prokreacji (ART), jeśli są w grupie ryzyka, tzn. w każdym z poniższych przypadków:

- którzy przebywali w miejscach o wysokim wskaźniku zachorowalności
- byli w kontakcie z osobami zakażonymi,
- są podejrzewani o zakażenie COVID-19,
- wykazują objawy zapalenia górnych dróg oddechowych
w zależności do etapu terapii – jej przerwanie lub odroczenie ciąży i zastosowanie procedury zamrożenia oocytów lub zamrożenia zarodków.

2. Pacjentom już leczonym, którzy nie są w grupie ryzyka i są zdrowi dokończenie rozpoczętych procedur leczenia niepłodności z ewentualnym rozważeniem odroczenia transferu.

Pacjentom już leczonym – zaprzestać terapii immunomodulacyjnych, jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane w uzupełnieniu leczenia niepłodności, gdyż w okresie zagrożenia epidemicznego może to być groźne dla zdrowia i życia.

3. Pacjentkom będącym w ciąży, pacjentom będącym w trakcie leczenia lub planującym leczenie: bezwzględne unikanie kontaktu z osobami zakażonymi i będącymi w trakcie kwarantanny oraz miejsc, w których ryzyko zakażenia jest zwiększone.

4. Wszystkim pacjentom starającym się o ciążę, zarówno planującym leczenie niepłodności jak i będącym w trakcie leczenia, nawet jeśli nie spełniają kryteriów diagnostycznych zakażenia COVID-19: szczególną ostrożność podczas starań i leczenia lub ew. odroczenie decyzji o ciąży (ograniczenie się do mrożenia komórek jajowych lub zarodków).

5. Ośrodkom wspomaganej prokreacji zaleca się śledzenie zaleceń Ministerstwa Zdrowiai Głównego Inspektora Sanitarnego i wprowadzanie właściwych zmiany organizacyjnych i zaleceń mających na celu ochronę pacjentów przed ryzykiem zakażenia.

Pacjenci pozostający pod opieką Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji w Polsce powinni mieć zapewniony stały kontakt telefoniczny z Ośrodkiem, a także powinni ściśle przestrzegać zaleceń epidemiologicznych aktualizowanych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie oraz w sytuacjach tego wymagających (podejrzenia zakażenia COVID-19) korzystania ze specjalnej, całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590 w celu uzyskania informacji co do dalszego postępowania.

Autorzy:
dr n. med. Anna Janicka,
lek. Katarzyna Kozioł,
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński,
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa,
dr hab. n. med. Joanna Liss,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk,
dr hab. Krzysztof Papis,
dr hab. n. med. Michał Radwan, prof. uczelni,
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński.

źródła:

http://www.ptmrie.org.pl/o-ptmrie/aktualnosci/stanowisko-ptmrie-w-sprawi...

https://spin.edu.pl/koronavirus-sars-cov-2-stanowisko-w-kwestii-leczenia...

0
Twoja ocena: Brak