Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji badań nasienia

nb_logo 2W nawiązaniu do kampanii „Tata. Najważniejsze słowo dla mężczyzny” wystosowaliśmy apel do Ministra Zdrowia – Łukasz Szumowskiego - z postulatem o objęcie badania nasienia koszykiem świadczeń gwarantowanych NFZ.

Badania dowodzą, że niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński. Dlatego zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP) dotyczącymi diagnostyki i leczenia niepłodności, diagnostyka przyczyn niepłodności powinna być przeprowadzana równolegle u obojga partnerów. Zgodnie z rekomendacjami niezbędne minimum diagnostyczne u mężczyzn obejmuje wywiad lekarski oraz co najmniej jedno badanie seminologiczne, które należy powtórzyć w przypadku nieprawidłowych parametrów nasienia.

Tymczasem badanie nasienia (seminogram) wciąż pozostaje badaniem nierefundowanym przez NFZ, co w sytuacji skali niepłodności, która dotyka już co piątą parę w wieku reprodukcyjnym jest dalece nieakceptowalne.


Odpowiedź na nasz apel opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Pełną treść apelu prezentujemy poniżej:
Pobierz apel

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.

0
Twoja ocena: Brak