Europa równych szans w polityce zdrowotnej

EPF„Nasz Bocian” wspólnie z Fertility Europe oraz we współpracy z europarlamentarzystami od lat angażuje się w europejskie kampanie na rzecz wyrównania dostępu do leczenia dla 25 milionów obywateli Unii Europejskiej doświadczających niepłodności. Podejmujemy działania z zakresu edukacji zdrowotnej w krajach europejskich a także uczestniczymy w pracach European Patients Forum mających na celu wzmocnienie głosu milionów Europejczyków cierpiących na choroby przewlekłe.

W związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu zdecydowaliśmy się wziąć udział w kampanii zachęcającej kandydatów do PE, by podpisali deklarację, że opowiadają się za Europą równych szans w polityce zdrowotnej. Poprosiliśmy o wydrukowanie deklaracji i przesłanie na adres stowarzyszenia zdjęcia kandydata/kandydatki z podpisanym dokumentem.
Fotografie wraz z deklaracjami publikujemy na naszych mediach społecznościowych i przesyłamy do European Patients Forum, gdzie w galerii  znajdziecie kandydatów z całej Europy deklarujących poparcie dla postulatów EPF, które nam również są bardzo bliskie:

•    terminowy i równy dla wszystkich dostęp do służby zdrowia;
•    wzmocnienie praw pacjentów i ich udziału w decyzjach dotyczących leczenia;,
•    aktywny udział pacjentów w rozwoju narzędzi i systemów cyfrowych w służbie zdrowia;
•    partnerstwo z pacjentami w definiowaniu i prowadzeniu badań medycznych;
•    współpraca z organizacjami pacjenckimi w tworzeniu polityki zdrowotnej.
Bardzo nas cieszy poparcie licznych polityków i mamy ogromną nadzieję na wspólne działanie z nimi i ich partiami na gruncie polskim i europejskim.
 
Nasz Bocian deklaruje jednocześnie współpracę i wsparcie wszelkich inicjatyw europejskich mających na celu wzmocnienie kwestii zdrowia i leczenia w debacie europejskiej.
 
 
Deklarację podpisali:
•    Bartosz Arłukowicz
Bartosz Arłukowicz
•    Marek Belka
Marek Belka
•    Michał Boni
Michał Boni
•    Wanda Nowicka
Wanda Nowicka
•    Sylwia Spurek
Sylwia Spurek
•    Jacek Kubiak
Jacek Kubiak
•    Anna Sikora
Anna Sikora

•    Mirosława Nykiel
Mirosława Nykiel
•    Magdalena Popowska
Magdalena Popowska
•    Emilia Bartkowska
Emilia Bartkowska
•    Jacek Wezgraj
Jacek Wezgraj

•    Paweł Kobyliński
Paweł Kobyliński
•    Anita  Ziegler-Chamielec
Anita Ziegler-Chamielec
•    Magdalena Długosz i Mateusz Roczon
Magdalena Długosz i Mateusz Roczon
•    Artur Eichorst
Artur Eichorst
•    Katarzyna Gasparska
Katarzyna Gasparska

•    Adam Szczepański
Adam Szczepański
•    Arkadiusz Turoń
Arkadiusz Turoń
•    Martin Saczek
Martin Saczek
•    Anna Wojciechowska
•    Barbara Słania
•    Joanna Czerska Thomas
•    Konrad Mrozowski

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika prohell

Chief dental

Incredible game. Thank you so much.
Chief dental

Portret użytkownika maroco3487

jams

Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
youtube downloader online

Portret użytkownika kywyr

I really appreciate this

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
fly banner

Portret użytkownika kywyr

hi was just seeing if you

hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the them you picked is super. I will be back.
토토핫

Portret użytkownika kywyr

I read a article under the

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
when can you see the Northern Lights in Iceland

Portret użytkownika kywyr

Awesome blog. I enjoyed

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
Digital Marketing

Portret użytkownika kywyr

sdsd

This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.
עוקבי אינסטגרם

Portret użytkownika kywyr

Your content is nothing short

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
https://crossfitmc.com/

Portret użytkownika kywyr

This article was written by a

This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back.
Https://saltsworldwide.com/buy/himalayan-salt/

Portret użytkownika kywyr

I really enjoyed reading this

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
wallpaper singapore

Portret użytkownika kywyr

Thanks for posting this info.

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Sunshine Coast high tea

Portret użytkownika kywyr

I read a article under the

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
jadesara mugs

Portret użytkownika kywyr

You know your projects stand

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Solar Panel Contractors

Portret użytkownika bedogo

I high appreciate this post.

I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
tratamiento del ataque de ansiedad

Portret użytkownika bedogo

I can see that you are an

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Psicologos Madrid Diego de Leon